חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:24 ט"ז בכסליו התשפ"ד, 29/11/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לא על השכל לבדו
שולחן שבת


מאת: משיחת הרבי מליובאויטש, מעובד ע"י צ. לבנוני
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1348 - כל המדורים ברצף
הכוח לא לוותר, לא להיכנע
יש חדש
לא על השכל לבדו
סדום
היכן לוט?
לשכינה לא קר
למעלה מהמשוער
א-ל עולם
איך אומרים סופר בהונגרית
מעשר כספים

כאשר אבימלך השיב את שרה לאברהם טען כלפיו שלא היה צריך לומר ששרה היא אחותו, ושאל: "מה ראית כי עשית את הדבר הזה?". השיב לו אברהם: "כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי". אברהם חשש שהואיל ואנשי המקום אינם יראי אלוקים, הם עלולים להרגו כדי שיוכלו לקחת את שרה.

לכאורה גם השכל הישר מבין שרצח הוא דבר פסול. יש מצוות רבות, כמו כיבוד הורים, צדקה ועוד, שההיגיון מחייב את קיומן. למה אברהם קובע שאם אין יראת אלוקים במקום עלולים בני-האדם להידרדר למעשים שפלים כמו רצח?

השכל המעוות

אברהם מלמד אותנו שגם מצוות מוסריות, שההיגיון האנושי מחייב את קיומן, אין שום ודאות שיקוימו אם הן נשענות על שכלו של האדם בלבד. אם חלילה "אין יראת אלוקים במקום הזה" – עלול דווקא השכל לפתח שיטה שתצדיק את הדברים המתועבים והמושחתים ביותר.

ראו זאת במוחש בדור האחרון, במדינות שבהן לא הייתה יראת אלוקים. אמנם בני-האדם שחיו במדינות האלה דגלו במוסר ובערכים, אבל מכיוון שהמוסר הזה היה מבוסס על השכל האנושי בלבד, הרי כשהתעוררה בהם תאווה למשול על העולם כולו, נעשתה התנהגותם מנוגדת בתכלית לצדק וליושר והפך השכל האנושי לגמרי, עד שנעשה אצלם 'והרגוני', הריגת שישה מיליון יהודים הי"ד, לדבר פשוט.

מים ויין

אין צורך דווקא בדוגמה קיצונית זו, אלא אפשר להיווכח שהשכל אינו מגן על האדם מפני 'הריגה' בדקות, כמו הלבנת פנים (שנחשבת כשפיכות דמים). לפעמים דווקא השכל מוצא סיבות ונימוקים לפגיעה בזולת ולהלבנת פניו ברבים. לכן אי-אפשר להישען על השכל, אלא הבסיס היחיד להתנהגות מוסרית נכונה היא צו אלוקי שאינו ניתן לערעור על-ידי השכל.

כדי להדגיש עניין זה ניתנה מצוות ניסוך היין במקדש. כל ימות השנה היו מקיימים במקדש את מצוות ניסוך היין. ביין יש טעם, והוא רומז על הצורך לעבוד את ה' מתוך הכרה שכלית, טעם ותענוג, ולא באופן של 'מצוות אנשים מלומדה'. אך מזמן לזמן היו צריכים להוסיף לניסוך היין גם ניסוך של מים.

קבלת עול

מים אין בהם טעם, והם מסמלים עבודת ה' מתוך קבלת עול. עם כל חשיבותם של ה'יין' ושל קיום מצוות מתוך הכרה ותענוג, אי-אפשר שזה יהיה יסוד העבודה. הבסיס לעבודת ה' הוא ה'מים' – קבלת עול וקיום המצוות מפני שהן רצונו של הקב"ה.

יתרה מזו, ניסוך המים נעשה עם ניסוך היין. הדבר מלמדנו שגם ה'יין' צריך להיות משולב עם 'מים'. גם הכרה שכלית ותענוג בקיום המצוות אינם צריכים לבוא מהשכל והרגש של האדם בלבד, אלא מפני שהקב"ה רוצה כי יהודי יקיים את המצוות מתוך הכרה ועונג פנימי. דווקא על-ידי כך באים לשמחה האמיתית, ועל-ידי זה נעשית שמחה למעלה – "ישמח ה' במעשיו".

(תורת מנחם כרך לה, עמ' 182)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)