חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:25 זריחה: 6:05 ט"ז באב התשפ"ב, 13/8/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

סוכות
מן המעין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1343 - כל המדורים ברצף
הסוכה שמגינה על העולם
יש חדש
שמחה על נתינת התורה
סוכות
פטורים ומהדרים
אין צער בסוכה
תקיפות יהודית
האור המקיף
ושמחת בחגך עם יצחק פוקס
ברכת 'לישב בסוכה'

לב אחד

'לולב' הוא 'לו לב'. יהודי צריך שיהיה לו לב אחד בלבד המופנה אל הקב"ה, כמו שנאמר "צור לבבי"; הקב"ה הוא פנימיות נקודת לבבי, ואין לי לב אחר.

(לקוטי תורה)

דבר שלם

כאשר אוגדים את ההדס והערבה עם הלולב נעשית המצווה בשלמות. ללמדנו שכאשר הקטן מתחבר עם הגדול נוצר דבר שלם.

(חידושי הרי"ם)

ביטול גזֵרות

מצוות סוכה יש בה סגולה להינצל מכל דבר רע. שאם נגזרה על האדם גזֵרה רעה חלילה, שומר לו הקב"ה את זכות מצוות סוכה, ובזכותה הוא ניצל. הדבר רמוז בפסוק (תהילים כז,ה) "כי יצפנני בסוכה ביום רעה יסתירני בסתר אהלֹה" – בזכות מצוות סוכה האדם ניצל מכל רע.

(בני יששכר)

זה הקב"ה

במדרש נאמר: "פרי עץ הדר" זה הקב"ה, "כפות תמרים" זה הקב"ה, "וענף עץ עבות" זה הקב"ה, "וערבי נחל" זה הקב"ה. כל מצווה מחברת את האדם המקיים אותה עם הקב"ה, מצוֵוה המצוָוה. מובן אפוא ש"פרי עץ הדר" זה הקב"ה וכן שאר המינים.

(הרבי מליובאוויטש)

שישראל ישמחו

ראש השנה, שהוא יום של תחנונים ושיברון-לב, נקבע מהתורה ליום אחד. גם יום הכיפורים, שהוא יום של תענית, סליחה ומחילה, אינו אלא יום אחד. אבל סוכות, שהוא זמן שמחתנו, אמרה תורה לחוג אותו שבעת ימים. כי רצון הבורא שימשיכו ישראל בשמחה, כמו שנאמר "עבדו את ה' בשמחה".

(הרב שמשון-רפאל הירש)

סוכה בלי הפסקה

"חג הסוכות שבעת ימים לה'" (ויקרא כג,לד). שבעה ימים רצופים, בלי הפסק. כי מצוות סוכה נוהגת בין ביום בין בלילה, שלא כשאר מצוות החג, כמו נטילת ד' מינים, שאינה נוהגת בלילה. לכן החג נקרא על שם מצוות סוכה ולא על שם שאר המצוות הנוהגות בחג הזה, כי למצוות סוכה אין הפסק בכל ימי החג.

(נחלת צבי)

נענוע וזעזוע

אחרי התשובה של יום הכיפורים בא בחג הסוכות הנענוע והזעזוע. 'תנועה של תשובה' אין הכוונה שהתנועה מביאה את התשובה, אלא שהתשובה מנענעת את האדם ומזעזעת אותו.

(הרבי הרש"ב מליובאוויטש)

זכות לשמוח

באחת ההתוועדויות של שמחת בית השואבה אמר האדמו"ר האמצעי: כשהקב"ה מזכה יהודי לשמוח בשמחת בית השואבה אחת לשבעים שנה, הרי זה כדאי. וסיים: לפעמים זה יכול לבוא בלי הכנה, בשעת אמירת 'לחיים'.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)