חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:49 י"ב בתמוז התשפ"ד, 18/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שאי סביב עינייך
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1340 - כל המדורים ברצף
מה באמת העיקר בחיים?
יש חדש
ידיעה ודאית ש"תבוא אל הארץ"
ביכורים
לשוב מתוך רווחה
איפה לחפש
זעקת הסליחות
שאי סביב עינייך
רק ביקשו ממנו להיות 'עשירי'
י''ג מידות ביחיד

נבואת ישעיה שמתחילה בפסוק "קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עלייך זרח" (ישעיה ס, הפטרת השבת) מתארת את נפלאות מהלך הגאולה. התיאור פותח באור הגדול שיאיר על עם-ישראל ובנהירה ההמונית של כל הגלויות לארץ-ישראל: "שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך, בנייך מרחוק יבואו".

בהמשך מתואר הסיוע שיושיטו אומות-העולם למהלך הגאולה. הנביא אומר: "כי לי איים יקווּ, ואניות תרשיש בראשונה, להביא בנייך מרחוק, כספם וזהבם איתם". המפרשים נחלקו בפירוש המילים "כספם וזהבם איתם", אם הכוונה לכסף ולזהב של בני-ישראל, שהגויים יביאו אותם מהארצות שבהן ישבו היהודים, או שהכוונה לרכוש של הגויים עצמם.

עם כל הרכוש

הרד"ק מביא את שני הפירושים: "כספם וזהבם איתם אפשר 'כספם וזהבם' של ישראל, כלומר: עם כל ממונם יבואו, לא יניחו מממונם דבר בארצות הגולה. או אפשר: 'כספם וזהבם' של האומות".

האברבנאל מקשה על הפירוש ש"כספם וזהבם" הכוונה לרכוש של היהודים: "בבוא עליהם צרה וצוקה וחבלי משיח, ויתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר במדבר העמים איך יישאר בידיהם כספם וזהבם?! ועינינו רואות היום הזה בני הגלות שגורשו מארצם שהיו למשיסה ולבוזזים, ולא דבק בידם מאומה מן החרם".

לכן הוא מפרש שהכוונה לרכוש של אומות-העולם: "אומרו 'כספם וזהבם איתם', אין ראוי לפרשו על ישראל, אבל הוא חוזר אל האיים ואניות תרשיש, שזכר שיביאו כספם וזהבם איתם להקריב מנחה 'לשם ה' אלקיך ולקדוש ישראל כי פארך'".

עם זה, הרבי מליובאוויטש הזכיר כמה פעמים את ההבטחה "כספם וזהבם איתם", ופירש אותה על הרכוש של בני-ישראל (כמו הפירוש הראשון של הרד"ק). כך, למשל, בשיחת שבת ויצא תשנ"ב (התוועדויות תשנ"ב כרך א, עמ' 356): "תיכף ומיד ממש הולכים כל ישראל 'ארו עם ענני שמיא' יחד עם כל מעשינו ועבודתנו, יחד עם כל הרכושים הגשמיים ('כספם וזהבם איתם'), ביחד עם הבתי 'מקדש מעט', וכן הבתים הפרטיים. ממילא יֵלכו כולם ברצונם הטוב"...

הגויים ירוצו

לאחר מכן אומר הנביא: "ובנו בני נֵכר חומותייך ומלכיהם ישרתונך... ופתחו שערייך תמיד, יומם ולילה, לא יסגרו, להביא אליך חיל גויים ומלכיהם נהוגים".

הרד"ק מפרש את הפסוקים: "אמר כנגד העיר ירושלים, שערייך יהיו נפתחים תמיד, בלילה כמו ביום, כדי שייכנסו נושאי חיל הגויים אליך למנחה, כי יהיה שלום בעולם וילכו בלילה בעת החום. ומלכיהם נהוגים יהיו נהוגים אליך, שיבואו לפני מלך המשיח, כעבדים לפני אדוניהם".

האברבנאל מפרש: "תהיה ביאת הגויים לירושלים כל-כך מתמדת, עד שיהיו שערי ירושלים תמיד פתוחות יומם ולילה לא יסגרו, להביא אליה  חיל גויים. ומלכיהם שיבואו נהוגים כי להיותם מארץ רחוקה לא ידעו הדרך ויצטרכו לתיירים שינהגו אותם".

הרבי מליובאוויטש אומר: "בהפטרה הנוכחית נאמר שלעתיד לבוא יראו בגלוי את המעלה של יהודים, והגויים יעבדו את היהודים: 'קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח', עד כדי כך שאפילו כאשר 'החושך יכסה ארץ וערפל לאומים', בכל זאת 'עליך יזרח ה' וגו'' יהודי יהיה מאיר, והוא יאיר את כל סביבתו, 'והלכו גוים לאורך ומלכים לנוגה זרחך'. יראו כיצד הגויים משרתים את היהודים: זה ירוץ להביא יהודים ("בנייך מרחוק יבואו ובנותייך על צד תאמנה"), זה ירוץ להביא מנחה, זה ילך להביא את 'כספם וזהבם' וכו'".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)