חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:40 זריחה: 6:06 כ"ב באדר א' התשפ"ד, 2/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ידיעה ודאית ש"תבוא אל הארץ"
שולחן שבת


מאת: משיחת הרבי מליובאויטש, מעובד ע"י צ. לבנוני
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1340 - כל המדורים ברצף
מה באמת העיקר בחיים?
יש חדש
ידיעה ודאית ש"תבוא אל הארץ"
ביכורים
לשוב מתוך רווחה
איפה לחפש
זעקת הסליחות
שאי סביב עינייך
רק ביקשו ממנו להיות 'עשירי'
י''ג מידות ביחיד

בפרשת השבוע מפורטים הציוויים שיש לקיים לאחר ש"תבואו אל הארץ", ובהם מצוות ביכורים: "ולקחת מראשית כל פרי האדמה". כמו-כן מופיע בפרשה הציווי לכתוב על אבנים גדולות את כל התורה, והציווי על מעמד הברכות והקללות על הר גריזים והר עיבל: "אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעברכם את הירדן".

אולם שמה של הפרשה אינו תואם לכאורה את תוכנה. הפרשה נקראת 'תבוא', ומשמעות השם הזה היא שיש כאן ציווי לבוא אל הארץ, אבל בפרשה אין ציווי כזה. הציווי להיכנס אל הארץ הופיע בפרשיות הקודמות, ושם נצטוו בני-ישראל לכבוש את הארץ ולחלקה לשבטים, אולם בפרשתנו מדובר על המצוות שיש לקיים לאחר הכניסה לארץ. מהי אפוא משמעות השם 'תבוא'?

הבטחה ברורה

השם 'תבוא' אינו ציווי אלא הבטחה וידיעה ודאית של העתיד לקרות. הקב"ה אומר לעם-ישראל: "תבוא אל הארץ", במשמעות של הבטחה. כשבני-ישראל יודעים בבירור ובוודאות שייכנסו לארץ, גם ההכנה למצוות שעליהם לקיים לאחר הכניסה לארץ תהיה ברמה אחרת לגמרי.

ובזה יש גם מסר והוראה לבני דורנו, העומדים לקראת הגאולה. השלמות של "תבוא אל הארץ" תהיה בגאולה האמיתית והשלמה, גאולה שאין אחריה גלות. אומרים ליהודי שעליו להיות מלא ידיעה ודאית וברורה שתיכף ומיד יתקיים "תבוא אל הארץ", כניסה בפועל ממש לארץ-ישראל, ובאופן ש"וירישתהּ וישבת בה".

הכנה לקיום העתידי

העבודה של עם-ישראל במשך תקופת הגלות היא בבחינת הכנה לשלמות קיום התורה והמצוות שתהיה בזמן הגאולה. הנביא ירמיה אומר: "הציבי לך ציוּנים", ונאמר על כך ב'ספרי': "אף-על-פי שאני מגלה אתכם מן הארץ – היו מצויינים במצוות, שכשתחזרו לא יהיו עליכם חדשים".

כלומר, קיום המצוות בזמן הגלות הוא בבחינת 'ציוּנים' לעומת השלמות של המצוות בזמן הגאולה, "כמצוות רצונך"; אך על-ידי קיום המצוות בזמן הזה, אף שהן בבחינת 'ציוּנים' בלבד, זוכים לשלמות התורה והמצוות בזמן הגאולה, לאחר ש"תבוא אל הארץ".

כוח להתגבר

כדי שההכנה לגאולה תהיה כראוי צריך יהודי להיות חדור בידיעה ודאית שהגאולה באה תיכף ומיד, שכן הידיעה הזאת פועלת שיוכל להתגבר בנקל על כל הקשיים ועל כל ההסתרים של תקופת הגלות, ולעבוד את עבודתו בשמחה ובטוב לבב, בידעו שהגלות אינה אלא זמנית ולשעה קלה בלבד, ותיכף ומיד "תבוא אל הארץ... וירישתה וישבת בה".

חיזוק ההכרה הזאת נעשֶה על-ידי גילוי והפצת תורת החסידות (על-ידי הבעש"ט ורבנו הזקן, שיום הולדתם, ח"י באלול, חל השבוע). ידוע מה ששמע הבעש"ט בהיכל משיח מפיו של משיח, שיבוא "בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם, ויפוצו מעיינותיך חוצה". מכאן שעל-ידי הפצת תורת החסידות מתחזקת עוד יותר הוודאות שתיכף ומיד תבוא הגאולה, מכיוון שכבר נתקיים 'יפוצו מעיינותיך חוצה".

(התוועדויות תשמ"ו כרך ד, עמ' 360)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)