חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:29 י"ג בכסליו התשפ"ג, 7/12/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יועצים במקום שוטרים
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1338 - כל המדורים ברצף
ההורים דורשים יותר יהדות
חדש על המדף
תלוי מה עושים בעץ
תמימות
עצה נכונה
אין זמן לחטוא
שפט ושילם
יועצים במקום שוטרים
תפקיד ההורים לעודד הצלחה
איסור הלנת שכר

אחד מייעודי הגאולה הובע על-ידי ישעיה הנביא (ישעיה א,כו): "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה". כך אנו גם מתפללים שלוש פעמים ביום: "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה". כלומר, אנו מצפים שבזמן הגאולה ישובו השופטים והיועצים האמיתיים של עם-ישראל, כפי שהיו 'בראשונה' ו'בתחילה'.

אולם כשמעיינים במערכת המשפט שהייתה בעם-ישראל בימי קדם מתברר שאמנם היו בה שופטים, אבל גם שוטרים, כפי שהתורה מצווה (דברים טז,יח): "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך". שופטים הם הדיינים הפוסקים פסקי הלכות לעם-ישראל, ושוטרים הם מי שתפקידם לכפות את בעלי-הדין לבצע את פסק השופט (כפי שרש"י מפרש שם). מדוע אין השוטרים מוזכרים בייעודי הגאולה, ובמקומם מופיעים 'יועצים'?

אין צורך בשוטרים

התשובה בפשטות היא שבזמן הגאולה לא יזדקקו עוד לשוטרים, מכיוון שלעתיד לבוא יתבטל הרע ויסולק יצר הרע (כמו שנאמר: "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ"). בעקבות זאת יצייתו הכול מעצמם לשופטים ולא יזדקקו לכפיית השוטרים. וכך מפרש הרד"ק (ישעיה שם): "זה יהיה בימות המשיח שיִכלו הרשעים כולם ושארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב".

החידוש שיהיה בזמן הגאולה אינו רק בהפיכת השוטרים למיותרים, אלא בכניסתם של ה'יועצים' תחתיהם. אם בזמן הזה מערכת המשפט מורכבת משופטים ומשוטרים, לעתיד לבוא היא תהיה בנויה משופטים ומיועצים.

ההבדל בין שופט ליועץ הוא שהשופט עומד מעל הנשפט וגוזר עליו פסק הלכה, בלי שום התחשבות ברצונו ובמידת הבנתו. הנשפט חייב לקיים את פסק-דינו של השופט בין שהדברים מתקבלים על דעתו בין לאו. לעומתו, היועץ מדבר עם האדם לא מלמעלה למטה, אלא כשווה אל שווה, ונותן לו עצה שהשומע עצמו מבין ומרגיש שהיא טובה בעבורו.

ויש בזה מה שאין בזה: יתרונו של היועץ, שהשומע מקבל טוב יותר את העצה והיא חודרת עמוק יותר לפנימיותו. אולם לשופט יש יתרון, שדבריו מתקבלים מתוך סמכות עליונה, כמי שהקב"ה נתן לו כוח לפסוק את דבר התורה, והאדם מתבטל ומקיים את הוראתו מתוך קבלת-עול.

תורה ונבואה

חלוקה דומה קיימת בין דברי תורה לדברי נבואה. התורה, בעצם מהותה, היא חכמתו ורצונו של הקב"ה. גם כשירדה למטה ונתלבשה במושגי העולם הזה, היא נשארת למעלה מהבריאה ולמעלה משכלו המוגבל של אדם. לעומתה, הנבואה, אף שהיא דבר ה', אשר "גָלָה סודו אל עבדיו הנביאים" (עמוס ג,ז), בכל-זאת היא נקלטת בדעתו ובשכלו של הנביא, והיא גם צריכה להתגלות בדיבור (קול גשמי), וגם תוכנה קשור ל"דברים העתידים להיות בעולם" (כדברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק י הלכה ג).

ועל כך נאמר: "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה". כשתבוא הגאולה תחזור השלמות של השופטים, פוסקי דיני התורה, והיועצים, הם הנביאים. ובראש ובראשונה משיח צדקנו עצמו, שיהיה הן רב הן נביא.

ההכנה לזה נעשית גם לפני הגאולה, ובעיקר בזמננו, כשכבר עומדים ברגעים האחרונים שלפני הגאולה. ה'שופטייך' וה'יועצייך' הם רבותינו נשיאינו, שמלמדים תורה (גילוי פנימיות התורה) ומייעצים עצות בענייני תורה ויראת שמים, עד עניינים גשמיים – שזה עניין הנביאים; ועד הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה זה (משיח) בא" (ראו ספר השיחות ה'תנש"א כרך ב, עמ' 780).


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)