חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:17 זריחה: 6:33 י"א בשבט התשפ"ג, 2/2/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תפילה לילדים / עוד בעניין הזמנה בשבת
בירורי הלכה ומנהג

נושאים נוספים
התקשרות 944 - כל המדורים ברצף
"אחת שאלתי" – התבטלות מוחלטת המעוררת המשכה בלי גבול
כל המלכים נכללים במשיח
על הסנהדרין (ומסכת סנהדרין)
כל האומר דבר בשם אומרו
פרשת שופטים
תפילה לילדים / עוד בעניין הזמנה בשבת

הרב יוסף שמחה גינזבורג

עוד בסדר לימוד התפילה לילדים

בבירור בנושא 'לימוד התפילה לילדים', שנדפס ב'התקשרות' גיליון תקצ"ד, נתבאר שלפעמים גוברים השיקולים הלימודיים והחינוכיים על השיקולים ההלכתיים, כגון המופיע בראש סידורי 'תהלת ה'', ב"תפילה לילדים קטנים", ללמד ברכת ציצית וברכת נטילת-ידיים ואף אמירת פסוקים עוד לפני שמלמדים את ברכות התורה – כנראה משום שמצוות וברכות אלו יוצרות 'מסגרת חינוכית'.

והנה ב'תכנית הלימודים' המלאה לכיתות א-ח, שיצאה לאור ע"י ה'מרכז לענייני חינוך' בשנת ה'תש"ד (נעתקה ב'תשורה' לבר-מצוה משפ' וולף, כ"ב סיוון תשע"ב), יוצא לכאורה שסדר לימוד התפילה, לא רק הלימוד התאורטי שלו, אלא גם החינוך לתפילה בפועל, נעשה בדרך-כלל לפי הסדר בסידור, ואין עדיפות לשמונה-עשרה או לברכות קריאת-שמע, אדרבה פסוקי דזמרה קודמים, ועוד  לפניהם - כל סדר הקרבנות שלפני 'הודו'.

[בעמ' 4:], בפרק "תכנית למודים לנערים1", בכותרת "תפלה, דינים ושיחות":

שנה א. סדר התפלה:

זמן א.  מודה אני, על נטילת ידים, תורה צוה2, ברכת ציצית, שמע ישראל, ברוך שם, ואהבת וכו' עד ובשעריך3.

זמן ב. מודה אני, על נטילת ידים, אשר יצר, אלקי נשמה, כל ברכות השחר וברכות התורה, ברכת ציצית4.

שנה ב. סדר התפלה במחלקה5: ברכות השחר, לעולם יהא אדם ירא שמים וכו', שמע ישראל (כל הג' פרשיות), אתה הוא עד שלא נברא העולם וכו' אתה הוא בשמים ובארץ.

אחר כך קוראים6 התלמידים, זה אחר זה, את שאר התפלה עפ"י הסדר כמה שמספיקים, ולמחרת קוראים ההמשך, עד שעוברים על כל התפלות של ימי החול, השבת ור"ח, יו"ט והסדור כולו7.

[ובעמוד 5:] שנה ג. סדר התפלה במחלקה: תפלה שלמה. שחרית, מנחה או ערבית, בהתאם לזמן הלמוד אם הוא בבקר או אחר הצהריים.

________________________

1)     אודות התפילה לנערות מופיע בעמ' 10, הערה ב: "חצי שעה לפני הלמודים קבוע לברכות השחר ולתפלה". אך אין כל פירוט, וצ"ב טעמו של דבר. ואגב, ראה באג"ק כרך כב עמ' נה: "במענה לשאלותיו: א) תפלת התלמידות תי' – אפשר להיות קצרה קצת מתפלת התלמידים שי'. בפרטיות – יברר הנוהג בזה בבתי-ספר החרדים שבאה"ק ת"ו". גם כאן אין הרבי נכנס כלל לפסיקות אדה"ז בעניין חיוב נשים בתפילה, ק"ש וברכותיה, פסד"ז וכו'.

2)     כנראה פסוק זה שייך רק לשלב "משיודע לדבר", כי אח"כ בגוף הסידור אינו מופיע.

3)     זה הסדר הנדפס בראש הסידורים כנ"ל.

4)     ז"א משלימים את כל סדר הברכות כנדפס בסידור.

5)     כנראה רואים גם בקטעים הללו "מסגרת" החשובה יותר מ'מה טובו', 'אדון עולם' ופרשת העקדה, שאותם מדלגים בשלב זה. וצריך ביאור.

6)     כמובן, הכוונה ל"אימון" בקריאת הקטעים הללו, ולא בתור תפילה.

7)     ממה שלא פורט סדר ההתקדמות מזה ל"תפלה שלמה", הנדרשת בשנה הבאה, משמע שהסדר בתפילה עצמה גם הוא כמו בקריאה הנ"ל "מתחילת הסידור ועד סופו", וזה כולל תחילה השלמת החלקים החסרים כאן כנ"ל הערה 5.

ואגב, באג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ (כרך י' עמ' קסט) לאנשים שמתחילים להתפלל, ההוראה היא ללמדם לומר בקביעות ק"ש ושמו"ע, "ומה שיוסיפו על זה יהיה המשך של קטעים מתחילת הסידור עד סופו". וראה ב'התקשרות' שם.

הזמנה בשבת

בגיליון תתקכ"ט נדפסה פסיקת הגרז"ש דבורקין בקשר להזמנה כשעלולים להגיע בש"ק, ומענה הרבי בנושא דומה.

ואלו דברי הגה"ח הרב לוי-יצחק שי' הלפרין במענה לשאלותינו:

אם לא ידוע בבירור שיבוא ברכב בשבת, אך יש חשש כזה – יש לבקש ממנו בעדינות ובחכמה שיבוא ברגל (ובהזמנה לליל שבת – שיגיע לפני כניסת השבת), לפחות בתור התחשבות במזמין, שרואה את חילול השבת כדבר חמור.

כמו-כן אם יש חשש שמי מהמתפללים הגיע לבית הכנסת ברכב, יש למצוא דרך לומר לו בעדינות, שכדאי לכבד את השבת ואת בית-הכנסת ושלא להגיע אליו ברכב.

כשיהודי מגיע אלינו בעצם יום השבת, יש לקחת בחשבון שעל-פי רוב כשהוא נמצא אצלנו בתפילות או בסעודות שבת, הוא נמנע מכמה וכמה חילולי שבת שהוא נוהג לעשות בביתו.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)