חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:29 כ"ג בכסליו התשפ"ד, 6/12/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

נשים במצוות אהבת ה'
פינת ההלכה ומנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1335 - כל המדורים ברצף
שלמות המשפחה דורשת תחזוקה
יש חדש
איך האמינו בדורות קודמים
אין עוד מלבדו
ושיננתם לבניך
מעלת היהודי הפשוט
תקלה לשם תקנה
העלייה שאחרי הירידה
סיפור התפילין וסגירת מעגל
נשים במצוות אהבת ה'

שאלה: האם נשים חייבות במצוות "ואהבת את ה' אלוקיך"?

תשובה: נפסק להלכה ש"הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן... כל מצוות-עשה שאין הזמן גרמא (=שאינן מוגבלות בזמן כלשהו) וכל מצוות לא-תעשה של תורה ושל דברי סופרים", כי בכל אלה הן חייבות בשווה עם הגברים.

כמה מהמצוות מיוחדות בכך "שחיובן תמידי, לא ייפסק מעל האדם (בין איש בין אישה) אפילו רגע בכל ימיו", ומתוכן – המצוות "לייחדו, לאהבה אותו, ליראה אותו", מחובות הלבבות שבין האדם לבוראו.

וכתב הרמב"ם: "והיאך היא הדרך לאהבתו וליראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו [של הבורא]... ויראה מהן חכמתו... מיד הוא... מתאווה... לידע השם הגדול..." (=להכירו ולאהוב אותו). זה הבסיס האמיתי היחיד לקיום כל המצוות, שהרי אין אדם עושה דבר בשביל זולתו אלא אם כן הוא חש רגש מסויים כלפיו.

בדורות הנחותים שלנו אנו זקוקים ליגיעה רבה ועצומה, כפולה ומכופלת, יגיעת בשר ויגיעת נפש (ואין שיעור יגיעה זו שווה בכל אדם) כדי לבוא לידי ההתבוננות וההשגה הדרושים שמתוכן נבוא סוף-סוף לידי יראת ה' ואהבתו.

מכל זה מובן שגם הנשים חייבות בלימוד חלק התורה המביא ומוליד אהבת ה' ויראתו, שם נתבאר היטב איך הקב"ה הוא 'אחד', באחדות שאין כמוה. בדורותינו נתגלו הדברים בתורת החסידות. והלוא על כל אחד ואחת מבני-ישראל נאמר (דברים ל,יד): "קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו".

מקורות: הקדמת הסמ"ק. רמ"א יו"ד סי' רמו ס"ו. שו"ע אדה"ז הל' ת"ת ספ"א. רמב"ם, הל' יסודי התורה רפ"ב. אגרת המחבר שבראש ספר החינוך. רשימת הרבי בספר המנהגים חב"ד עמ' 84. וראה משנ"ב בביאור הלכה סי' א ס"א ד"ה הוא כלל.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)