חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:49 י"ב בתמוז התשפ"ד, 18/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שמירה ליולדת
בירורי הלכה ומנהג

נושאים נוספים
התקשרות 939 - כל המדורים ברצף
בתוקף ה'מטה' אפשר להפוך מר למתוק
הגילוי שלעתיד פועל כבר בגלות
ב'קבוצה' מגדלים מחנכים ומנהיגים
פרשת מטות-מסעי
"דע מה למעלה ממך"
שמירה ליולדת
הלכות ומנהגי חב"ד

שמירה ליולדת – עד אימתי?

משיחת הרבי: "ידוע ומפורסם מנהגם של ישראל מקדמת דנא1 – "מנהג ישראל תורה היא" – לתלות בבית היולדת פתקאות (או קמיעות) עם שמות ופסוקים, "שיר המעלות" וכיו"ב ( בכל מקום כפי מנהגו), כסגולה לשמירה כו' ליולדת ולוולד, הן בנוגע ללידה עצמה, שתהיה כשורה ובנקל, והן בנוגע לימים שלאחרי הלידה2, לאורך ימים ושנים טובות"3. עכלה"ק.

ויש לחפש מקור עד מתי נוהגין בזה. ולכאורה – עיקר עניין השמירה נובע ממאמר רז"ל שחיה [=יולדת] צריכה שימור4 וכן יש עניין לשמור את התינוק קודם הברית, וביותר בלילה שלפני המילה שנוהגין בו "ליל שימורים"5, אבל ליולדת לאחר שלושים יום, שכבר אין לה אפילו דין "חולה שאין בו סכנה"6, ולתינוק לאחר ג' ימים למילתו - אין עוד עניין למנהגי 'שמירה'7.

____________________

1)    "מובא בס' רזיאל המלאך בסופו. ועוד. וראה תשבי אות למ"ד ערך לילית. – ומפורסם בכל תפוצות ישראל הפתקאות ד"שיר המעלות", עם הפסוקים והשמות כו', ונהרא נהרא ופשטיה".

2)    "שהרי גם לאחרי הלידה (בג' ימים הראשונים) נחשבת לחולה שיש בו סכנה, ומחללין עליה את השבת (שבת קכט,א. רמב"ם הל' שבת פ"ב הי"ג. שו"ע או"ח ואדה"ז סי' של ס"ד)". הרי שהרבי לא הזכיר מאומה מעבר לג' ימים הראשונים.

3)    חלק משיחת י"ט כסלו תשמ"ז – התוועדויות ח"ב עמ' 37, סה"ש ח"א עמ' 146 (מוגה בלה"ק), שערי הל' ומנהג אה"ע ר"ס ט. נעתקו ההערות השייכות לענייננו.

4)    ברכות נד,ב. וראה הנסמן בזה בס' שמירת הגוף והנפש סי' קפ הערה א.

5)    ראה הנסמן בס' שמירת הגוף והנפש סי' קנ הערה טו.

6)    שו"ע אדה"ז שם ס"ה.

7)    וע"ע בס' אוצר הברית (ירושלים תשנ"ג, עמ' קיח).


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)