חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:36 כ"ב באייר התשפ"ד, 30/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

פסח שני
מן המעין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1322 - כל המדורים ברצף
נערכים ל'הפגנה החברוּתית'
יש חדש
ה'השתקפות' שבלב כל יהודי
פסח שני
"מה הבאת"
מהי השתטחות
מסר משמים
פתיחת ההתגלות
הלוחם שכבש את מירון
מדורות ל"ג בעומר

לעולם לא מאוחר

"איש-איש כי יהיה טמא לנפש, או בדרך רחוקה לכם, או לדורותיכם, ועשה פסח לה'" (במדבר ט,י). פסח שני מלמד כי לעולם לא מאוחר מדיי; תמיד אפשר לתקן. אף מי שהוא טמא, או בדרך רחוקה, ואפילו אם זה "לכם" – כלומר מרצונו שלו, בידו לתקן זאת.

(היום-יום)

תענוגות העולם

אם יהודי נכשל בחטא וטימא את נפשו, או שהוא "בדרך רחוקה" – שהתרחק מדרך הישר, הסיבה היא "לכם" – התמסרותו לתענוגות העולם. עליו להתוודות לפני ה' על חטאיו – "פסח" מלשון פה-סח – ולשוב בתשובה שלמה.

(אור תורה)

עבודת בעלי-התשובה

"פסח שני, חמץ ומצה עמו בבית" (רש"י). פסח ראשון רומז לעבודת הצדיקים, ולכן החמץ אסור בבל ייראה ובל יימצא, כי הצדיק אינו מתעסק כלל עם הרע, אלא דוחה ומרחיק אותו; אבל פסח שני, שנועד לתקן חיסרון מסויים, רומז לעבודת התשובה, ולכן "חמץ ומצה עמו בבית", כי בכוחו של בעל-תשובה להפוך גם את החמץ, המסמל את הרע, לטוב, בבחינת "זדונות נעשו לו כזכויות" (יומא פו).

(לקוטי שיחות) 

אין ציבור נדחים

תניא: איש-איש כי יהיה טמא לנפש ועשה פסח לה' בחודש השני. "איש" נדחֶה לפסח שני ואין ציבור נדחים לפסח שני, אלא ישחטוהו ויאכלוהו בטומאה.

(פסחים סו,ב)

כשיתחננו תבוא הגאולה

כשם שבני-ישראל הצליחו לחדש את מצוות פסח שני, על-ידי שהתחננו וביקשו "למה ניגרע", כך ברגע שבני-ישראל יתחננו ויבקשו בכל ליבם שתבוא הגאולה, יזכו לראותה מיד.

(רבי שלמה הכהן מרדומסק)

קשה בדרך

"והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה" (במדבר ט,יג). איזה איש יכול להחזיק את עצמו בטהרה בעבודת ה', בלימוד התורה ובקיום המצוות? מי ש"בדרך לא היה", שכן בשעה שהאדם מיטלטל בדרכים קשה להיות ירא ושלם כמו בבית.

(החוזה מלובלין)

טענת בעלי-העסק

פסח, מלשון דילוג וקפיצה, מורה על עבודתם של 'יושבי אוהל', שהם למעלה מהעולם. לעומתם, יהודים בעלי-עסק, השרויים בתוך ענייני העולם, טוענים: "למה ניגרע?!", מדוע נבצר מאיתנו לשבת יומם ולילה באוהלה של תורה. התשובה היא שדווקא ליהודים האלה ניתן פסח שני, כלומר דרגה נעלית עוד יותר, כי הם מסוגלים לגלות אלוקות בתוך העולם הגשמי ולעשות אותו דירה לקב"ה.

(שיחות-קודש)

לחדש בתורה

כשם שבני-ישראל פעלו את מצוות פסח שני בטענת "למה ניגרע", כך אפשר לחדש בתורה על-ידי בקשה זו. יהודי צריך להתחנן ולבקש מדוע לא יינתן גם לדור היתום שלנו לחדש בתורה כפי שזכו ה'ראשונים כמלאכים', ואז יקבל סיוע מלמעלה, שעל-ידי יגיעה בתורה כפי יכולתו יזכה לחדש בתורה ולכוון לאמיתתה של תורה.

(הרבי מליובאוויטש)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)