חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:54 זריחה: 6:55 כ"ב בחשון התשפ"ב, 28/10/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"הכנות מתאימות ליום הל"ג בעומר"
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 928 - כל המדורים ברצף
ה'גל' שנעשה על-ידי פנימיות התורה
הייתכן גלות ארוכה כל-כך?!
"הכנות מתאימות ליום הל"ג בעומר"
"הכול צפוי והרשות נתונה"
פרשת אמור
הלכות ומנהגי חב"ד

כך קרא הרבי במכתב לשליח מצפרו שבמרוקו * "גם אם אין הכסף במזומן", הורה לצאגו"ח בשנת תשי"ד * "לשנה הבאה בירושלים", הכריז הרבי בסיום פאראד תשל"ו * "תשואות-חן – בעיקר על האחדות" לארגון תהלוכה * ל"ג בעומר אינו "חג חבד"י" * ה'פני מנחם' משמש נואם מרכזי בתהלוכת ל"ג בעומר תש"מ, וגדולי ישראל בארצות-הברית בראשות הגאון רבי משה פיינשטיין בעל 'אגרות משה' קוראים לעזור ולסייע לתהלוכות

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

לנצל את היום!

"שעל כל פנים בפועל ינצלו את היום כדבעי" – כותב הרבי בי"ד באייר תשט"ז להרה"ח הנעלה ר' סעדיה ליברוב, ששימש שליח בצפרו שבמרוקו (נדפס באגרות-קודש כרך יג עמ' נח). הנה קטע מהמכתב:

...ולפלא שאינו מזכיר דבר על-דבר הכנות מתאימות ליום הל"ג בעומר הבא-עלינו-לטובה, שבכלל ידוע יחס המיוחד של אחינו הספרדים לרשב"י וכו', והרי בשנה זו חל ביום ראשון שפנוים הנערים מלימודי חול וכו'.

ותקותי שעל-כל-פנים בפועל ינצלו את היום כדבעי, וכן יתדברו ביניהם בכגון דא בהנוגע לזמן מתן-תורה הבא-עלינו-לטובה. והשם-יתברך יצליחו להגדיל תורה ולהאדירה וכמו-שכתבתי לאחד שענין זה (דיגדיל תורה ויאדיר) הוא שייך ומקומו בעומק תחת ועד עומק רום. וכדמוכח גם בנגלה דתורה מזה שהרמב"ם הביא כתוב זה למלמד תינוקות (בידו החזקה הלכות תלמוד תורה סוף-פרק-ב) ומובא גם-כן בענין תורה שלמעלה ממעשה (חולין סו, ב)...

"יש לעשות [פעולות] ל"ג בעומר, גם אם אין הכסף מזומן, ואחר-כך צריכים לקבץ על זה על אתר וגם מכאן" – הוראה מיוחדת זו ניתנה ב'יחידות' להרה"ח ר' יחיאל-מיכל-יהודה-לייב שי' זלמנוב, בשהייתו אצל הרבי בקיץ תשי"ד.

המדובר היה בפעילות ל"ג בעומר שהתקיימה בקביעות באותם שנים במירון מטעם צעירי-אגודת-חב"ד, שנים רבות לפני עידן תהלוכות ל"ג בעומר (וכמובן שזו הוראה לשעתה, שכן כידוע ניתנו גם הוראות הפוכות, כמו "לפעול על-פי המזומן שבקופה").

"לשנה הבאה בירושלים"

הנה כמה פרטים מרשימת אחד מאנ"ש, הרה"ח ר' א' גורקאוו (מנצ'סטר אנגליה) על מה שהיה בל"ג בעומר תשל"ו ('כפר חב"ד' גיליון 713 עמ' 95):

א) לראשונה יצא הרבי ל'פאראד' חגור באבנט.

ב) לראשונה אמירת השיחה בשלושה חלקים – כדי שיוכלו לתרגם לאנגלית בין חלק לחלק.

ג) באותו מעמד הוסיף הרבי שישה פסוקים לשישה שהיו עד אז, ומאז יש "י"ב פסוקים ומאמרי חז"ל".

ד) אחרי ה'פאראד' שרו את ניגון ההקפות של רבי לוי-יצחק, אבי הרבי, והרבי הורה להרה"ח ר' משה-יצחק העכט לרקוד. אחרי שהלה החל לרקוד עם עוד מישהו הצטרפו אליו עוד רבים, והרבי הכריז: "לשנה הבאה בירושלים".

ה) בשבת שאחרי ל"ג בעומר, בעת הניגונים לאחר שיחה בנושא חינוך, הורה הרבי להרב יעקב-יהודה העכט (יו"ר ועד מגיני ומרחיבי החינוך הכשר) לומר 'לחיים' על כוס גדולה. אחר-כך הורה לו לבוא מהמקום שבו עמד ולשבת (ליד השולחנות האמצעיים, ומאז נקבע שם מקום מושבו...).

תשואות חן – ובעיקר על האחדות

תשואות חן תשואות חן על הבשורות הטובות הנ"ל.

ועוד ועיקר – על האחדות כו' ועל הסדר וכו'.

ויהי רצון שתבואנה התוצאות המקוות מהמבצע – בפועל ממש ובמשך כל השנה

וגדול וראוי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

כך כתב הרבי (צילום כתב-יד-קודש בתשורה י"ט שבט תשע"א (ניסלעוויטש) עמ' 15) לאחר אחד ה"פאראדים" של ל"ג בעומר האחרונים בנוכחותו.

"ל"ג בעומר אינו חג "חבד"י"..." – התבטא הרבי בשנת תשל"ז (רשימות יומן הרה"ת ר' יצחק-מאיר הכהן שי' סוסובר), והכוונה לכאורה שזה שייך לכלל ישראל, וממילא ההוראות 1) הוספה בצדקה, 2) בלימוד התורה (כעניינו של רשב"י, "תורתו אומנתו") שייכות לכול!

חוב קדוש

לקראת ה'פאראד' של שנת תשל"ג הוציאו הגאונים הרבנים משה פיינשטיין [בעל 'אגרות משה' ו'דברות משה'] וגדליה שארר, מכתב הקורא לתרום ולסייע לתהלוכה:

ב"ה, ד' אייר ה'תשל"ג.

לכל חובבי ומוקירי מצוה.

זה למעלה משלשים שנה שמארגנים ביום ל"ג בעומר "תהלוכה" (פאראד) בו משתתפים עשרות אלפי תלמידים מכל רחבי ניו יורק והסביבה.

מטרת "תהלוכה" זו להחדיר בלבות בני הנוער הצעירים את תודעת היהדות והשרשת האמונה הטהורה בדת ותורת ישראל בלבותיהן של הדור הצעיר, שלדאבוננו רחוק הוא מערכים אלו.

התכנסות רבבות בני נוער אלו, גורמת לקידוש שם שמים רב, והתעוררות רבה בקרבם, ומהניסיון למדנו שמעמד רב רושם זה גרם לקרב את הרחוקים אל חיק התורה והיהדות, ורבים אף עברו כתוצאה מכך ללמוד בתלמודי תורה וישיבות וכו'.

אי לכך חוב קדוש מוטל על כל המחנכים והמדריכים בני תורה ולומדי הישיבות, אשר בידם לתרום ולעזור ל"תהלוכה" חשובה זו, לסייע בידי המארגנים כפי כחם ויכולתם, ויהי חלקם בין מזכי הרבים, להאדרת והפצת התורה בקרב עם ישראל.

בברכת התורה

משה פיינשטיין * גדליה הלוי שארר

ובירושלים ת"ו, בתהלוכת ל"ג בעומר תש"מ, היה הנואם המרכזי לילדי התלמודי-תורה הגאון הצדיק רבי פינחס-מנחם אלתר, לימים בעל 'פני מנחם' מגור זצ"ל, שהלהיב את הילדים וקרא להם ללכת בדרכו של רשב"י.

מספרים יגידו

והנה כמה פרטים פיקנטיים על התהלוכות מתוך מכתבו של הרה"ח ר' ישראל לייבוב ע"ה, יו"ר צעירי-אגודת-חב"ד, שאותו כתב לאחר תהלוכות ל"ג בעומר תש"מ:

"המספר הזהיר ביותר של המשתתפים בתהלוכות הוא : 81,000", כלומר: שמונים ואחד אלף ילדי ישראל!...

"לפני המבצע הגיעו והביאו את דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א [לקראת ל"ג בעומר] אל כ-400,000 בני ובנות ישראל..."

בכרוז שהופנה לאנ"ש והופץ בעת ההכנות ל'מבצע' נאמר:

"יום ל"ג בעומר צריך להיות יום ביטול מלאכה... איש בל יעדר לעזרתכם אנו זקוקים להשתלבותכם".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)