חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:50 י"ד בתמוז התשפ"ד, 20/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שימוש בנרות חנוכה
פינת ההלכה ומנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1303 - כל המדורים ברצף
כשיהיה אור לא יהיה חושך
יש חדש
הלחץ הקשה מכל הגזֵרות
חנוכה
יאמר לחומץ וידלק
עזות כנגד עזות
דמות במרתף / סיפור לחנוכה
קליפת יוון
האש בבית-אורן הולידה בית-כנסת
שימוש בנרות חנוכה

שאלה: לאחר שכבה האור בליל שבת עדיין דלקו נרות החנוכה והאירו את החדר. האם מותר להשתמש באור זה?

תשובה: בנוסח 'הנרות הללו', שמקורו במסכת סופרים, אנו אומרים: "הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן אלא לראותן בלבד". לעומת זה, בתלמוד מופיע הטיעון "וכי נר – קדושה יש בה?!". מקצת הפוסקים הזכירו להלכה את קדושת מנורת המקדש כאחד המקורות לאיסור ההנאה מנר חנוכה, כלהלן. הכול מודים שגם ביום חול אסור להוציא שמן מנר זה, ובוודאי בשעה שהוא דולק.

הנה כמה מהסיבות שהזכירו לאיסור: א) מכיוון שתיקנו את נר חנוכה על הנס שנעשה במנורת המקדש, דינו כמנורה זו, האסורה בשימוש. ב) מי שהכין את השמן לחנוכייה הִקצה אותו למצוותו (כמו נוי סוכה והדס של מצווה) ואסור ליהנות ממנו. ג) כדי שיהיה ניכר שהוא נר-מצווה ולא נר למאור רגיל. ד) משום ביזוי מצווה.

איסור זה חל על כל נרות חנוכה (אף שעיקר המצווה – נר אחד), וגם על חנוכייה שמדליקים בה משום מנהג (כמו בבית-הכנסת. ויש שכתבו שראוי לנהוג כך אפילו בנרות שמדליקים שם בשחרית). האיסור חל גם על צורך של מצווה, כגון להתפלל או ללמוד תורה לאור הנרות. למעשה, אין משתמשים לאורם גם לאחר שעבר זמן ההדלקה (חצי שעה).

לכן נוהגים להדליק עוד נר לצד הנרות, או להניח שם את ה'שמש' שמדליקים בו, כדי שאם ישתמשו, זה יהיה לאורו. ויש להניחו גבוה או רחוק מעט מכל הנרות, לעשות היכר לדבר. אך לכתחילה גם אז אין להשתמש לאור החנוכייה. וכשיש תאורה אחרת בחדר, מותר.

אם כבה האור הרגיל בחדר, מותר ללכת לאור נרות החנוכה כדי שלא להיכשל, שאין זה נחשב 'שימוש', אולם לאכול או לקרוא וכדומה לאור נרות החנוכה – אסור.

מקורות: שבת כב,א. מס' סופרים פ"כ. טושו"ע סי' תרעג ס"א ונו"כ. נטעי גבריאל הל' חנוכה פל"ו, מצות נר איש וביתו סי' ט, וש"נ. לקוטי שיחות ה,457. שדי חמד, אסיפת דינים מערכת חנוכה ס"ט. אנציקלופדיה תלמודית, ערך 'חנכה' (סעיף יא), כרך טז עמ' שלז.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)