חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:25 ז' בכסליו התשפ"ג, 1/12/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

להתפלל ולבקש
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1284 - כל המדורים ברצף
הטרמפיסטים של המחאה
חדש על המדף
לבקש מתנת-חינם
קריאת שמע
כאב יהודי
תורה יום-יום
חידה ופתרונה
להתפלל ולבקש
ליהנות מטיול בלי להסתכן
פסיפלורה בגינה

עד כמה צריך להתפלל ולבקש את הגאולה? האדמו"ר ממונקאטש (בספרו 'חיים ושלום', תחילת פרשת ואתחנן) לומד מתפילתו של משה רבנו שיש להתפלל בלי גבול: "נודע במדרש ובספרים, כי משה רבנו ע"ה התפלל תקט"ו תפילות, כמניין 'ואתחנן', ואם היה מתפלל עוד תפילה אחת היה נענה ליכנס לארץ, אלא שהקב"ה אמר לו 'רב לך'. ומזה מוסר-השכל נגד האווילים הטועים בזמננו שלא להרבות בתפילה על הגאולה השלמה (גם ברוב צרותינו חבלי משיח האלו), באמרם כי מה ייתן ומה יוסיף תפילתנו על התפילות בשמונה-עשרה על ככה, ועדיין לא נושענו. ומזה ראיה, כי אם משה רבנו ע"ה היה מתפלל עוד תפילה אחת, היה נענה.

"וכיוון שאלינו לא נאמר (חלילה) 'רב לך', מלהתפלל עוד, ומי יודע כמה אלפי אלפים תפילות יצטרכו לגאולה שלמה במהרה בימינו, כמו שכתוב 'כי ביתי בית תפלה יקרא וגו'', שיהיה נבנה מתפילות ישראל... על-כן בוודאי כעת מצווה רבה להתפלל ולשפוך נפשו רק על ככה... וגם ברובי התפילות אולי ימצאו פעם אחת בעת רצון שהוא מסוגל להיענות בגאולה שלמה במהרה בימינו. והמבין יבין לעשות בכל האופנים".

גאולה בימי משה

בתורת החסידות מבואר כי משה רבנו התפלל לא רק בעד עצמו, אלא מפני שידע כי אם הוא יכניס את בני-ישראל לארץ, תבוא הגאולה מיד. כך מבאר כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק (אור התורה ואתחנן עמ' סה): "הנה עניין בקשת משה שיכנוס הוא לארץ וייכנסו בני-ישראל על-ידו דייקא, הוא שאז אם משה היה מכניסן ובונה הבית-המקדש, לא היה נחרב בית-המקדש לעולם, והיה לו קיום נצחי כמו שיהיה לעתיד לבוא".

הרבי מליובאוויטש (התוועדויות תנש"א כרך ד, עמ' 91) מפיק את ההוראה הנצחית מתפילתו של משה רבנו: "משה התחיל תפילתו באומרו 'אתה החילות להראות את עבדך – פתח להיות עומד ומתפלל', זאת אומרת ש'אף-על-פי שנגזרה גזֵרה [שמשה לא ייכנס לארץ-ישראל] אמר לו, ממך למדתי שאמרת לי ועתה הניחה לי. וכי תופס הייתי בך? אלא לפתוח פתח, שבי היה תלוי להתפלל עליהם, כמו כן הייתי סבור לעשות עכשיו'.

"שכן, היות שמדובר על הכניסה לארץ-ישראל והבאת הגאולה השלמה לכל בני-ישראל – הנה הגם שידע על הגזֵרה, המשיך משה לעשות כל התלוי בו להתפלל, ועוד הפעם ועוד הפעם, עד – להתפלל תקט"ו תפילות – שמא זה יפעל שהקב"ה יבטל גזֵרתו וייתן לו להכניס את בני-ישראל לארץ-ישראל.

"יתרה מזו: אפילו לאחר שאמר לו הקב"ה 'אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה' – הרי ספק גדול אם משה קיבל זאת כביכול, שכן הכלל הוא ש'כל מה שיאמר לך בעל-הבית עשה חוץ מצא', הנה אפילו כשבעל-הבית האמיתי (הקב"ה) מצווה על משה 'צא', 'אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה' – מסתבר לומר, שמשה מסר את נפשו והמשיך לבקש ולהתפלל להיכנס לארץ-ישראל.

להוסיף להתפלל: עד מתי!

"ומכאן ישנו גם הלימוד לדורות... שמבלי הבט על התפילות ובקשות שהיו עד עתה, צריכים עוד פעם ושוב להתפלל ולבקש מהקב"ה: 'עד מתי'...

"והדבר בטוח שהתפילה והבקשה מתקיימות, ותיכף ומיד ממש – ובאופן ד'מתנת חינם' ('ואתחנן', 'אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חנם'), שלא בערך לעבודה – באה הגאולה האמיתית והשלמה על-ידי משיח-צדקנו, 'גואל ראשון הוא גואל אחרון', וכל בני-ישראל הולכים לארץ-ישראל בגאולה הנצחית, ויורד למטה בית-המקדש השלישי שעומד מוכן ובנוי למעלה".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)