חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:29 י"ג בכסליו התשפ"ג, 7/12/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

קריאת שמע
מן המעין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1284 - כל המדורים ברצף
הטרמפיסטים של המחאה
חדש על המדף
לבקש מתנת-חינם
קריאת שמע
כאב יהודי
תורה יום-יום
חידה ופתרונה
להתפלל ולבקש
ליהנות מטיול בלי להסתכן
פסיפלורה בגינה

בכל שמועה

"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" (דברים ו,ד). הגמרא אומרת (ברכות יג): "שמע – בכל לשון שאתה שומע". כל השמועות שיקלטו אוזניך תשמע בהן ש"ה' אלוקינו ה' אחד"; בכל דבר ראֵה את גדולתו ואחדותו של הקב"ה.

(שפת אמת)

המצווה הראשונה

מסדר המשנה פתח את המשניות במצוות קריאת שמע של ערבית – "מאימתי קורין את שמע בערבית" (ברכות ב,א). המצווה הראשונה מהתורה שאדם מישראל מתחייב בה היא מצוות קריאת שמע של ערבית, כי בהיותו בן שלוש-עשרה היהודי נכנס לעול המצוות, והמצווה הראשונה שהוא מתחייב בה היא מצוות קריאת שמע של ערבית.

(הגר"א)

בכל מידה

"ואהבת את ה' אלוקיך" (דברים ו,ה). ה' – זו מידת הרחמים; אלוקים – זו מידת הדין. משמעות הדבר: בין אם הקב"ה יתנהג אתך ברחמים ובין אם יתנהג עמך במידת הדין, תמיד תקיים "ואהבת את ה' אלוקיך".

(אלשי"ך) 

לרגע שהלב ייפתח

"והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך" (דברים ו,ו). הדברים האלה צריכים להיות מוכנים ומזומנים תמיד על לבבך, ואם אך ייפתח ליבך לרגע – מיד יחדרו לתוכו.

(רבי מנחם-מנדל מקוצק)

עול מביא אהבה

"שמע ישראל... ואהבת" (דברים ו,ד-ה). התורה מבטיחה כי לאחר שיקבל עליו האדם עול מלכות שמים, באמירת "שמע ישראל", תתעורר בקרבו אהבה ללא גבול אליו יתברך – "ואהבת את ה' אלוקיך".

(המגיד ממזריטש)

קול מהר חורב

כל אחד ואחד צריך להיות בבחינת "שמע ישראל" – להאזין לקול היוצא מהר חורב בכל עת ובכל רגע, ומכריז ואומר: "ה' אלוקינו ה' אחד".

(רבי לוי-יצחק מברדיצ'ב)

אהבה בכל המצוות

מצוות אהבת ה' איננה מוגבלת לחובת האהבה בלבד, אלא היא כוללת את קיום כל המצוות. כל המצוות שנצטווינו לעשותן עלינו לקיימן מתוך אהבה אמיתית.

(רבי אברהם מסוכוצ'וב)

יראה באהבה

בתוך אהבת ה' צריכה להיות כלולה גם יראת ה'. זהו שנאמר "ואהבת את ה' אלוקיך" – 'את' לרבות יראת שמים, שבאהבה תהיה כלולה גם היראה.

(אדמו"ר הזקן)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)