חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:41 זריחה: 6:05 כ"ג באדר א' התשפ"ד, 3/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

נחלת הלוויים בגאולה
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1280 - כל המדורים ברצף
תנו לעבוד ולגדל ילדים
יש חדש
איש מסירות-נפש במהותו
פינחס
טעות שאינה טעות
אין הסתר
הים ציית
נחלת הלוויים בגאולה
בית-מקדש במו-ידיכם
תפריט של 'סעודת מצווה'

התורה (במדבר כו,נב ואילך) מפרטת את דרך חלוקת הנחלות בארץ-ישראל: "לאלה תיחלק הארץ". הכוהנים והלוויים לא קיבלו נחלה בארץ, כדברי התורה: "לא יהיה לכוהנים הלוויים, כל שבט לוי, חלק ונחלה עם ישראל". כך גם נקבעה ההלכה ברמב"ם: "כל שבט לוי מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען".

עם זה, בזמן הגאולה עתיד גם שבט לוי לקבל נחלה בארץ-ישראל. כך אומרים חז"ל: "עתידה ארץ-ישראל שתתחלק לשלושה-עשר שבטים, שבתחילה לא נתחלקה אלא לי"ב שבטים". כידוע, שבטו של יוסף נתחלק לשני שבטים, מנשה ואפרים, וכך היו בעם-ישראל שלושה-עשר שבטים, אולם הארץ חולקה לשנים-עשר שבטים בלבד, שכן שבט לוי לא קיבל נחלה, ואילו בזמן הגאולה תתחלק הארץ לשלושה-עשר שבטים, אף לשבט לוי.

מחוץ לארץ כנען

נשאלת השאלה, איך ייתכן שיחול שינוי במצוות התורה בזמן הגאולה, והלוא התורה היא נצחית והיא קובעת במפורש כי לא יינתן לשבט לוי "חלק ונחלה עם ישראל", ולאו זה מופיע במניין המצוות, ואיך ציווי זה יכול להתבטל?!

התשובה לשאלה זו רמוזה בלשונו של הרמב"ם. הוא דייק לכתוב ש"שבט לוי מוזהרין שלא לנחול בארץ כנען". מדוע הרמב"ם נוקט דווקא את הביטוי "ארץ כנען" ולא "ארץ-ישראל"? אלא שבכך הוא רומז שרק בארץ כנען אסור ללוויים לקבל נחלה, אולם בחלקים אחרים של הארץ, שהם בכלל ארץ-ישראל ולא חלק מארץ כנען – עתידים הלוויים לקבל נחלה.

כידוע, הקב"ה הבטיח לאברהם אבינו את הארצות שבהן ישבו עשר אומות. לאחר היציאה ממצרים נתן הקב"ה לבני-ישראל את הארץ שבה ישבו שבעת עמי כנען, ואילו את הארצות של שלוש אומות נוספות – ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני – לא נתן. הארצות האלה עתידות להינתן לעם-ישראל בימות המשיח, כאשר תתקיים ההבטחה "ירחיב ה' אלוקיך את גבולך".

שבט לוי לא קיבל אפוא נחלה בארץ כנען, אבל הוא עתיד לקבל נחלה בארצות העתידיות – ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני. כך יתקיים הציווי גם לעתיד לבוא, שכן שבט לוי לא יקבל נחלה בארץ כנען, ועם זה יוכל לקבל אף הוא נחלה בחלקים הנוספים שיינתנו אז לעם-ישראל.

ציפייה מיוחדת

תורת החסידות מסבירה, שבזמן הזה העבודה הרוחנית המוטלת עלינו היא 'לכבוש' את 'שבע האומות' – הן שבע המידות שבלב. לעומת זה, אין בכוחנו לכבוש את שלושת הכוחות השכליים (חכמה, בינה, דעת), המיוצגים ב'קיני, קניזי וקדמוני', ולכן לא ניתנו לנו הארצות האלה. רק בזמן הגאולה יתבררו כוחות המוח ויגיעו לתיקונם, ואז גם יינתנו הארצות האלה לישראל.

שבט לוי הופרש לעמוד לפני ה' ולשרתו. הוא עומד למעלה מהעבודה של כיבוש המידות ובירורן. לכן לא ניתנה לו נחלה בארץ כנען, כי אין זו עבודתו הרוחנית. אולם כשתגיע עת העבודה בכוחות השכליים, כשלא יהיה צורך בכיבוש ובבירור, עבודה זו תהיה שייכת גם לשבט לוי, ולכן אף הוא ינחל נחלה בארצות העתידיות האלה (ראה לקוטי שיחות כרך לח, עמ' 103).

הרבי מליובאוויטש הוסיף (התוועדויות תשמ"ו כרך א, עמ' 404) כי מכל זה עולה עד כמה צריכה להיות התשוקה ועמה הציפייה לגאולה העתידה אצל שבט לוי. נוסף על כל הדברים הנפלאים שיהיו בזמן הגאולה לכל ישראל, "ייתוסף עילוי מיוחד אצל שבט לוי, שעד עתה לא קיבלו נחלה בארץ, ולעתיד לבוא – יקבלו נחלה בארץ... אם כל בני-ישראל צועקים 'עד מתי' ומבקשים שתבוא הגאולה תיכף ומיד, הרי בנוגע לשבט לוי – נוגע הדבר ביתר שאת וביתר עוז!".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)