חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:22 ד' בכסליו התשפ"ג, 28/11/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עוד על נסיעה במכונית
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 886 - כל המדורים ברצף
לדבר עם יהודים ברגש, ב'קנאות' של קדושה
שלמות הגאולה ושלמות העבודה
עוד על נסיעה במכונית
פרשת פינחס
"הלומד מחברו פרק אחד"
הלכות ומנהגי חב"ד

הרבי מורה לחסיד איזה רכב לקנות * הלקח שהרבי לימד למי שמכוניתו התהפכה בדרך * הוראה לתלמידות ולתלמידים: לא לנסוע בטרמפים! * גם ל'מבצעים' – אין לבזבז כסף לנסיעה במוניות * ברכה והוראות למי שהחל ללמוד נהיגה * צרור הוראות הקשורות לנסיעה – השלמה לרשימה שפורסמה בעבר (בגיליון תלט)

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

כחדש – ובזול

בי"ב שבט תשל"א (אגרות קודש כרך ז"ך עמ' עט) כותב הרבי למו"ה צבי ארי' בעגון, מחשובי חסידי חב"ד בס'-פאולו ברזיל:

במענה לשאלתו – כדאי לקנות אוטו (לא חדש לגמרי).

כך כתב הרבי גם לחסיד הרב צבי שוסטרמן משיקגו בשנת תשט"ז (אגרות קודש כרך יב עמ' רכ):

בנוגע לקאַר [=מכונית] טוב לקנות חדשה, אלא שצריך לברר, כמדומה, שחדשה 1955 – טובה כחדשה 1956 וזולה שלא בערך.

וראה בהרחבה במובא ב'התקשרות' גליון תלט.

לשמור דרך ה'

בט"ו טבת תשי"ט (אגרות קודש כרך ח"י עמ' קמו) כותב הרבי למי שמכוניתו התהפכה בדרך:

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מיום 16/12, בו כותב אודות המאורע ל"ע ול"ע שקרה לו.

ויהי רצון אשר מכאן ולהבא אך טוב בטוב הנראה והנגלה יבשר בענינים הפרטים וגם הכללים, והרי אצל איש הישראלי הא בהא תליא, וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר כל יחיד – רבים הוא ויכול לפעול על רבים, ובפרט בהנוגע לכ[בודו] שכבר נסה בזה והצליח כפי הידוע לי.

במה ששואל דעתי במיוחד להמאורע האמור שקרה בדרך – ידוע המבואר בכמה מקומות, אשר הענינים דעולמנו הגשמי משתלשלים מהענינים ברוחניות, וביחוד מהענינים אשר בתורה, וכמובן גם-כן ממאמר רז"ל בראשית רבה בתחלתו, אשר התורה היא פנקסאות ודפתראות שעל-פיהם נבנה כל העולם כולו ועניניו, וכל מאורע גשמי הרי-זה רמז ולפעמים עוד יותר מרמז בהנוגע להמצב ברוחניות.

ענין דרך ברוחניות הוא, כמו-שכתוב ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט. זאת-אומרת, התורה והמצוה בכלל, וביחוד ענין הצדקה ומשפט, ומבואר בתורת החסידות, קשר שני הענינים שצדקה צריך לעשותה לאחרי המשפט שעושה בהנוגע לעצמו מה שייך ומוכרח לו לצרכיו, שאז מפריש חלק גדול ממנו לצדקה, ועל-דרך-זה הוא גם בהנוגע לצדקה רוחנית, בהעריכו מעמדו ומצבו הוא, ואיך שיכול להשפיע על הזולת בסביבתו הקרובה וגם הרחוקה, שאז מפריש חלק גדול מזמנו, מרצו ויכולתו, לצדקה, להשפיע על הרחוקים לקרבם לחיי עולם-הבא (שזהו גם לחיי עולם-הזה). ובודאי לכ[בודו] האריכות בזה אך למותר...

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור וכן מפרנסה במנוחה ובהרחבה והשם יתברך יצליחו. בברכה.

לא לנסיעה בטרמפים

בכ' חשון תשל"ט ('ימי תמימים' כרך ז' עמ' 284) כותב הרב אפרים וולף לרב חודוקוב:

"ההוראה שאמר לי כת"ר בשבוע שעבר למסור להנהלות... להזהיר התלמידות שלא לעלות למכונית בטרמפ... וגם לתלמידים להזהיר על-דבר-זה – מסרתי כל הנ"ל להנזכרים לעיל".

בכ"ג סיון תשי"ב (תשורה ז' סיון תשע"א, עמ' 46) כותב הרבי לאברך שכתב על מצבו "וכן שהתחיל להתלמד נהגוּת":

הנה לדעתי נכון הדבר, ובטח יוכל לעמוד בהבחינה ויקבל הרשיון על-זה. ויש לקוות שיהיה מזה ענין של פרנסה, ובודאי על להבא יתחזק בקביעות עיתים בתורת הנגלה ובתורת החסידות, ובפרט בהשתתפות בהשיעורים הנלמדים ברבים, שזהו גם-כן כלים להמשכת וקבלת ברכות השם-יתברך בכל המצטרך.

בברכה להסתדרות טובה בגשמיות ורוחניות.

התורה חסה על ממונם

במסגרת ארגון "שיעורי לימוד הדת", שליד ה'מרכז לעניני חינוך', הונהגה שעת לימוד שבועית, עם התלמידים היהודים בבתי-הספר הממלכתיים בארצות הברית. בחורי ישיבה היו נוסעים אחת לשבוע למשך כשעה ולומדים עם תלמידים יהודים אלה. באחד מימי רביעי, בתקופה שאחר י' בשבט תש"י, הגיע אחד הפעילים ופנה להרב יעקב-יהודא העכט בבקשו ממנו כסף הנחוץ לבחורים בשביל הנסיעות. הרב העכט הפנה אותו לרבי (אז 'הרמ"ש' עדיין), ששימש יו"ר הארגון. כנהוג, בימים שלפני ההסתלקות היו דופקים בדלת חדרו של הרבי ונכנסים. הבחור נכנס ואמר לרבי שדרוש כסף עבור הנסיעות.

הרבי ביקש לראות את החשבון, עיין בו במהירות ושאל בתמיהה: "כל-כך הרבה כסף?!". הבחור סיפר לרבי כי הבחורים נוסעים במוניות כדי לא לבזבז מזמני הלימודים שלהם. הרבי האזין ואחר-כך הגיב: "בכל זאת, הסכום גבוה מדאי".

שוב המשיך הבחור ואמר: "הבחורים נוסעים במוניות גם בגמר הפעילות, שהרי 'שלוחי מצווה' נחשבים גם בחזרתם"... הביט בו הרבי ואמר: "הם שלוחי מצווה בחזרתם בנוגע לכך שאינם ניזוקים, אבל לא לנסיעה במוניות!".

ובכל זאת, למרות הסתייגותו, נתן הרבי לבחור את מלוא הסכום שביקש ('התמים' אדר-ניסן תשס"ב עמ' 116).

קנייה לא בטוחה

מעשה בחסיד תושב ארצנו-הקדושה שביקש לרכוש מכונית, שהיתה נחוצה לו במסגרת עבודתו החינוכית-רוחנית. הוא כתב על-כך לרבי ותשובת הרבי היתה 'פושרת' משהו, ואולי פחות מזה, החסיד לא קלט את ה'רמז' ובלהט עשה עסקה שעל-פניה היתה נראית טובה.

כעבור ימים אחדים מהרכישה הכניס את המכונית לטיפול במוסך, ושם התברר כי העסקה היתה תרמית גדולה. מלבד המראה החיצוני של המכונית, רוב החלקים הפנימיים היו ישנים ומהם גם מקולקלים. אז הבין בדיעבד את תשובת הרבי.

הפצת מעיינות עם... 'מרכבה'

בש"פ תבוא ח"י אלול תשכ"ג (תורת מנחם כרך לז עמ' 240) מזכיר הרבי את "החידוש בהפצת המעיינות שהיתוסף בימים אלו... באמצעות מרכבה המתגלגלת על ד' רגלים... שעל-ידה יפיצו המעיינות חוצה".

זה היה פרי יוזמתו של החסיד הרה"ח ר' אהרן-משה קליין (ז"ל), שרכש אוטובוס ובו הקימו ספרייה ודוכן להנחת תפילין. הרבי הורה למתעסקים בזה שיאמרו 'לחיים'.

לקנות או לשכור

בקיץ תשל"ד החלה פעילות טנקי המבצעים, נושא שזכה בעבר לסקירות במדורנו, וכאן יבוא פרט נוסף.

במענה לשאלה אם לקנות או לשכור מכונית לצורך 'טנקי המצוות' לפעילות במבצעים, השיב הרבי ('מאוצר המלך' כרך ב' עמ' 111):

בהטנקים משתמשים רק בעיתים מיוחדים (מיעוט דמיעוטא דהזמן), ולכן אפילו אחד – צריך עיון גדול אם כדאי לקנות (ולא – לשכור כשיוצרך) אלא שבאחד יש-לומר שישתמשו בו בינתיים למכירת ספרים במקום רחוק (תירוץ – מדוחק), וכן שגם זה – טנק דצעירי-אגודת-חב"ד – פרסום שכדאי הוא. וקל-להבין.

ובדוחק גדול – השני לנסוע בערי השדה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)