חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:29 זריחה: 6:03 י"ג באב התשפ"ב, 10/8/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"מבצע פורים" בשטורעם ובהצלחה רבה ומופלגה
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 868 - כל המדורים ברצף
השקיית הבהמה קודם השחיטה בעבודת האדם
לא להירדם לפני הגילוי
"מבצע פורים" בשטורעם ובהצלחה רבה ומופלגה
הלכות ומנהגי חב"ד

סכום נכבד שלח הרבי חודשיים מראש (!) כדי לאפשר את 'מבצע פורים' באה"ק כראוי, ללא מניעה כספית * בין היעדים לפעילות הדגיש במיוחד את חיילי צה"ל, המגינים בגופם על יהודים * חשיפה: הרבי ביקש להנפיק מטבעות ארץ-ישראליות מיוחדים לפורים, שאותם ייתנו במשלוחי-מנות ומתנות * אשרי חלקם של פעילי המבצעים הנוסעים למקומות רחוקים ולפינות נידחות במיוחד * רשימה שנייה

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

'משלוח' כהלכה

בז' אדר שני תשל"ו התוועד הרבי ובמהלך ההתוועדות, בשיחה השלישית (לאחר מאמר דא"ח דיבור-המתחיל ויקרא אל משה וגו'), דיבר לגבי ארגון 'משלוח מנות' ל'מבצעים', וביקש שאת הדברים ימסרו גם מעבר-לים: היו מקומות שבהם נכללו ב'משלוחים' דברים קטנים ופעוטים ביותר, עד שהתעורר ספק אם הם שווים פרוטה, ואם כוללים יחד שיעור שני זיתים. הרבי האריך בפרטי ההלכות המבוארות בפוסקים ובאחרונים, וסיים דבריו:

ובפשטות אלו שכבר הכינו את המשלוחי-המנות כשיעור, הרי מה טוב ומה נעים. ובמשלוחי-המנות המוכנים כבר [=וחסר בהם דבר מה] הרי במקומות שיש להוסיף – בוודאי עדיין אפשר להוסיף בהם, שהרי נותרו כמה ימים. והשם יתברך יצליח במבצע פורים ד"משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים".

ובמיוחד לאותם העומדים ומגינים על ארץ הקודש ארץ אשר גו' עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, וכן על כמה וכמה יהודים אנשים נשים וטף אשר דרים שם והם מגינים עליהם בגופם כפשוטו, יתקיים גם שם המבצע, ואדרבא, ביתר שאת וביתר עוז ובהצלחה מופלגה...

ביום פורים תשכ"ט דיווח הרב אפרים וולף לרבי ('ימי תמימים' כרך ח' עמ' 443): "אתמול בערב אורגנה מסיבת פורים בקריית-מלאכי, מכפר חב"ד הגיעו... וכן מלוד... וכן מירושלים.., שם במקום אורגנה תאורה ורמקול והחגיגה נמשכה כשעתיים, השתתפו אורחים: מר ש. רותם סגן מנכ"ל משרד הפנים, וכן המנהל האזורי של משרד השיכון, וכן המנהל האזורי של משרד הקליטה וכן מר עבודי ראש המועצה. החגיגה עברה בהצלחה ברוך ה' והשתתפו סך הכול כ-500-600 איש כן-ירבו".

בפורים של אותה שנה התקיים, כמדי שנה, ביקור של העסקן החסידי הרב שלמה מיידנצ'יק אצל מר שז"ר, לכבדו ב'משלוח מנות'. על כך דיווח הרב וולף בכ' באדר (שם עמ' 444):

"בפורים ביקר הרב שלמה מיידנציק יחד עם קבוצה מהעולים מגרוזיה שבלוד אצל מר שז"ר. מר שז"ר שוחח איתם ומאוד נהנה מביקורם, ובאותו מעמד אמר מר שז"ר שברצונו לבקר בקריית-מלאכי. התקשרנו עם מר... וקבענו שאנחנו נבקש פגישה עם מר שז"ר בכדי להזמינו רשמית לביקור בקריית-מלאכי בנחלת-הר-חב"ד, הננו לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לעניין זה".

בעיצומו של חודש שבט תשמ"ב הורה הרב חודוקוב (בשם הרבי) לרב אפרים וולף כדלהלן ('ימי תמימים' כרך ח' עמ' 132): "להר"י שי' לייבוב להעביר סך – 5,000$ עבור מבצע פורים, ושלא תהא כל מניעה לארגן המבצע כדבעי".

בשנת תשד"מ הורה הרבי כבר בשלהי חודש מרחשוון (!) ('ימי תמימים' כרך ח' עמ' 209):

להעביר להר"י לייבוב עבור מבצע חנוכה ופורים סך – 25,000$".

"פרשת הכסף"

בעבר פרסמנו במדור זה כי בשנת תשמ"ג התקיים משא ומתן עם פקידי בנק ישראל בדבר הנפקת מטבע מיוחד לרגל ימי חנוכה. לעניין זה היו הוראות מהרבי.

מסתבר שכבר בשנת תשל"ח הועלה הרעיון בקשר לפורים, וכך נאמר בשיחה טלפונית שקיים הרב חודוקוב עם הרב אפרים וולף, בשלהי חודש אדר ראשון תשל"ח ('ימי תמימים' כרך ז, עמ' 229):

"לדבר עם אנשי האוצר בעניין הנפקת מטבע עם אופי מיוחד לפורים תשל"ח, ומטבע זה יחלקו במשלוח מנות ומתנות וכו'".

בתגובה מדווח הרב וולף בא' ראש-חודש אדר שני (שם עמ' 231): "בעניין הנפקת מטבעות מיוחדות לפורים הבא-עלינו-לטובה, התקשרנו בעניין זה עם משרד האוצר, ומסתבר שדבר כזה צריך חקיקה מיוחדת ואישור ממשרד האוצר לאחר אישור הממשלה לשינוי מטבע, ודרוש לכך לכל הפחות מספר חדשים ובזמן הקצר שנותר עד לפורים אי אפשר לבצע זאת.

"יתכן גם שהדבר שייך לאגף המטבעות, אבל אז יהיה ערך המטבע שווה הרבה יותר מ-10 אגורות וכדומה. לדברי פקידי משרד האוצר אפשר להתחיל לדון עתה בעניין הנפקת מטבע באם רוצים בעוד מספר חודשים".

בחודש מרחשוון תשל"ט (שם עמ' 284) שוב עולה הרעיון על הפרק והפעם ביתר פרטות: "בעניין המטבעות צריך להשתדל להכין כבר עבור פורים שיצא דבר מושלם, שלא יהיו רק מטבעות של 10 אגורות, ובאם אפשרי שיהיה מצוייר עליהם הלוחות או כדור הארץ על ג' עמודים כמו ב'שמועסן' [=שיחות לנוער].

בט"ו טבת תשל"ט כותב הרב וולף לרב חודוקוב (שם עמ' 288): רצוף-בזה המכתב שהוכן לשלוח אל [=ראש הממשלה] מר מנחם בגין בעניין המטבעות וכו'. המכתב כתבנו לכתחילה אל מר בגין לפי הצעתו של מר [=יוסף] צ'חנובר, שלדבריו רק על-ידו יהיה אפשר לפעול הדבר. כמו-כן נכתב המכתב באופן כללי בלבד, כי צריך לקבל רק הסכמתו העקרונית של מר בגין לזה, ולאחר מכן יהיה צריך לדבר עם אנשי האוצר בעניין פרטים, להטביע על המטבעות את הסמל של מל"ח ['מרכז לענייני חינוך"] וכו'".

משני הקטעים שצוטטו כאן עולה שהרעיון התרחב לשתי אפשרויות: א) הנפקת מטבע לכלל הציבור, אלא שיישא את הכותרת 'פורים'. ב) הנפקת מטבע מיוחד לשימוש חב"ד במבצעי פורים בצה"ל וכדומה. כנראה ששאלו את הרבי פרטים נוספים בעניין, ובי"ט טבת נמסרה תגובת המזכירות בטלפון (שם עמ' 289):

בעניין הפנייה לראש הממשלה על-דבר המטבעות, אם להוסיף כמו בארצות-הברית [=סמל ה'מרכז לעניני חינוך'], הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לענות:

באם יתבוננו ועשו חשבון החכי"ם [=חברי הכנסת שיתמכו בהצבעה] ובכוחם דורכפירן [=להעביר ההצעה]: אשר (בגין) יציע שינוי עיקרי בזה ((ח"ו) באם לא) שיקבל בכנסת – יישר כוחם. באם לא – יעשו ב"עניין הנוסף" (-של הטבעת המטבעות לחלוקה במבצעים וכו').

בכ"ד שבט תשל"ט (שם עמ' 294) רושם הרב וולף את ההוראה האחרונה בעניין זה:

"בעניין המטבעות, לעת-עתה להתעסק בעניין המדליה ליום הפורים לחלק בעת המבצעים. ובהצעה השנייה על-דבר כלל המטבעות להדפיס [=להטביע] כמו בארצות הברית לא להתעסק לעת-עתה".

להגיע לפינה נידחת בעוד מועד

בהתוועדות שבת פרשת תצווה, פרשת זכור, תשמ"ג, כשהזכיר הרבי את המבצעים, הודה לאלו שנסעו עוד לפני השבת כדי להביא את שמחת פורים לפינה נידחת, וכה אמר (התוועדויות תשמ"ג כרך ב' עמ' 1059):

לכל לראש – עניין שהזמן גרמא – "מבצע פורים", לעשות "שטורעם" בכל מקום ומקום שידו מגעת, אודות קיום כל ענייני הפורים בשלימותם ובמילואם. ויהי רצון שכל הפעולות בזה יהיו בהצלחה רבה ומופלגה, ובאופן שלמעלה ממדידה והגבלה – "עד דלא ידע".

ואשרי חלקם וגדול זכותם של כל המתעסקים במבצע פורים אצל היהודים שנמצאים במקום רחוק ביותר – שפעולה זו קשורה עם עניין של ריצה דוקא ("הוי רץ למצוה"), כי כאשר מדובר אודות פעולה במקום קרוב מספיקה הליכה בלבד, או אין צורך בריצה, ולפעמים אין צורך אפילו בהליכה, מכיון שהדבר הוא בהישג ידו . . מה שאין כן כאשר מדובר אודות פעולה במקום רחוק – בהכרח שיהיה עניין של ריצה, כי אם לא ירוץ – מי יודע אם יגיע לשם בעוד מועד, ומי יודע מה יהיה בינתיים וכו'.

וכמו כן בנוגע לאלו שנוסעים למקומות שונים מיד לאחרי צאת השבת (והרי "מפקחין על צרכי ציבור בשבת") – שיעסקו בזה ב"שטורעם", ובהצלחה רבה ומופלגה, למעלה מן המשוער לגמרי...


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)