חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:13 זריחה: 6:07 ט' בניסן התשפ"ד, 17/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

משה ואהרון יקומו
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
נושאים נוספים
שיחת השבוע גליון 1258 - כל המדורים ברצף
טהרנות שעולה על גדותיה
יש חדש
משה מחבר את נשמות ישראל
כתית למאור
כיצד מתפללים
קשר לכלל-ישראל
צדיקים במיתתם
משה ואהרון יקומו
אלף מקומות, עשרה מתפללים
שימוש בכלי לא-טבול

כאשר הוקם המשכן נצטווה משה רבנו להלביש את בגדי הכהונה לאהרון ולבניו. הגמרא (יומא ה,ב) דנה בשאלה כיצד נעשתה הלבשת הבגדים, והיא אומרת שגם לעתיד לבוא יבואו משה ואהרון וינחו אותנו כיצד לעשות זאת: "יבואו אהרן ובניו ומשה עמהם". מכאן אנו למדים שעוד קודם תקופת תחיית המתים יקומו לתחייה משה ואהרון, כדי להנחות את עם-ישראל על סדרי עבודת בית-המקדש השלישי.

דברים אלה של חז"ל פותרים הרבה שאלות, כפי שהרבי מליובאוויטש אומר באחת משיחותיו (התוועדויות תשמ"ז כרך ג עמ' 488): "תיכף ומיד כשיֵרד ויתגלה בית-המקדש, שבו-ביום יחול החיוב של הקרבת הקרבנות, הדלקת המנורה וכיוצא בזה, יהיו משה ואהרון עמהם, והם יורו כיצד צריכים לעשות את כל פרטי הדברים".

בגדי כהונה מניין

זו גם התשובה לשאלה מניין יימצאו בגדי כהונה לעבודת הכוהנים מיד עם בניין בית-המקדש: "ועל-פי זה מתורצת גם השאלה מניין יהיו להם בגדי כהונה [שהרי העבודה בבית-המקדש צריכה להיות בבגדי כהונה דווקא, ומכיוון שהעבודה אינה יכולה להיעשות בכוהן אחד, יש צורך בבגדי כהונה לכל הכוהנים שיעסקו בעבודה] – כי מכיוון שתחיית המתים היא באופן שעומדים בלבושיהם (כתובות קיא,ב), יקומו אהרון ובניו עם בגדי הכהונה שלהם.

"וגם בנוגע לאהרון, שאף שנאמר 'ויפשט משה את אהרון את בגדיו (בגדי כהונה גדולה) וילבש אותם את אלעזר בנו', הרי מובן וגם פשוט שלא ייתכן שאהרן יקום ללא לבושים חס-ושלום, אלא ודאי יהיו לו לבושים, ולא סתם לבושים, כי-אם לבושים הראויים לו – בגדי כהונה, 'לכבוד ולתפארת'.

"ידועה השקלא-וטריא שהיתה בזמנו של ר' יחיאל מפריז – כשרצה לעלות לארץ-ישראל עם קבוצה מגדולי ישראל – אם יכולים וצריכים להקריב קרבן פסח, שהרי קרבן פסח מקריבים אף-על-פי שאין בית, וגם בטומאה, ולאידך הרי צריכים בגדי כהונה, כולל גם התכלת שנעשית מדם החילזון כו', ואם-כן, איך יוכלו להקריב קרבן פסח?

"ובכן, במה דברים אמורים – בנוגע לעלייה של ר' יחיאל מפריז בזמן הגלות וכו', מה-שאין-כן כשמדובר אודות הגאולה העתידה, כשייבנה בית-המקדש במהרה בימינו, אפילו בשבת ואפילו בלילה כו' – הרי מכיוון שמשה ואהרון ובניו עמהם, יקומו הם, אהרון ובניו, עם בגדי הכהונה שלהם, שישנם כבר מן המוכן, כשם שבית-המקדש עומד מוכן כו'".

מוכנים לעבודה

עוד שאלה המתעוררת היא, כיצד יוכלו לעבוד מיד בבית-המקדש בשעה שכולנו טמאי מתים. אולם על-פי הדברים הללו של הגמרא מיושבת גם השאלה הזאת, כפי שהרבי אומר שם: "ועל-פי זה יש לתרץ גם השאלה מהעניין דטהרת פרה אדומה – מכיוון שמשה ואהרון ובניו לא יצטרכו להיטהר, כי אף שבנבואת הגאולה נאמר 'וזרקתי עליכם מים טהורים גו'', הרי לא מצינו בשום מקום שכאשר יקומו משה ואהרן (ועל-דרך-זה אברהם אבינו ושאר הצדיקים) יצטרכו להיטהר באפר הפרה. ואדרבה, מפשטות הסוגיא בנוגע ללבישת בגדי כהונה לעתיד לבוא משמע, שכל העניינים, בניין בית-המקדש ולבישת בגדי כהונה כו' ותחיית המתים, יהיו בבת-אחת (ולא באופן שיצטרכו להמתין להזאה בשלישי ובשביעי)".

מכאן אנו למדים שיש אפשרות ממשית שבית-המקדש השלישי ייבנה כהרף-עין, ומיד תתחדש בו עבודת המקדש, הקרבת הקרבנות והדלקת המנורה וכו' וכו' – שכן העבודות האלה ייעשו על-ידי "אהרון ובניו", שיקומו לתחייה ויעמדו מוכנים לחדש את עבודת המקדש, על-פי הנחיותיו של משה רבנו, שיבוא אף הוא עמהם.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)