חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:59 זריחה: 6:33 ז' בניסן התשפ"ג, 29/3/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

גאולה בלי מכות
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1252 - כל המדורים ברצף
הם מכפישים ואנחנו מתנצלים
יש חדש
למה השעבוד קשה כל-כך
דיבור
לחוש את הזולת
סוד ההצלחה
גאולה בלי מכות
הרמת קרן היהודי
עולם ומלואו בתנועות ראש
החזרת מזוזה מבדיקה

הגאולה ממצרים משמשת מעין תבנית לגאולה העתידה, כמו שנאמר (מיכה ז,טו): "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". עם זה, הגאולה העתידה תהיה שלמה וגדולה מהגאולה ממצרים, ולכן יש כמה וכמה הבדלים ביניהן. אחד ההבדלים, שבגאולה ממצרים היה צורך במכות שישברו את מצרים, ואילו בגאולה העתידה יהיה התיקון בדרך שלמה יותר, בלי צורך במכות.

ברור שהקב"ה היה יכול להוציא את בני-ישראל ממצרים גם בלי צורך במכות. הוא היה יכול, למשל, לשתק את המצרים, ואז בני-ישראל היו יכולים לצאת בנחת ובאין מפריע. למכות הייתה מטרה לפעול בירור במצרים, כפי שהקב"ה אומר (שמות ז,ה): "וידעו מצרים כי אני ה', בנטותי את ידי על מצרים". כאן רואים שמטרת המכות היא להביא את מצרים לידיעה שיש בורא ומנהיג לעולם.

שבירת הקליפות

אדמו"ר הזקן מבאר (תורה-אור וארא נו, סוף עמ' ד) כי הביטוי 'וידעו' הוא גם במובן של שבירה: "כדי להוציא ניצוצי הקדושה מהקליפות המסתירים עליהם היה צריך להיות שבירת הקליפות... ועתה יובן עניין המופתים שהראה השם יתברך למצרים. וכמו שכתוב 'וידעו מצרים כי אני ה''. פירוש 'וידעו' הוא מלשון שבירה, כמו שכתוב 'ויודע בם את אנשי סכות'... שעל-ידי שבירת הקליפה יוכל להיות גילוי אור אין-סוף ברוך-הוא להניצוץ, עד שיוכלל באלקותו יתברך".

הוא ממשיך ומסביר ש"בזה יתורץ מה שכתוב בקריעת ים-סוף 'וידעו מצרים כי אני ה''. ולכאורה תמוה, שהרי להלן כתיב 'לא נשאר בהם עד אחד'. אלא דפירוש 'וידעו' לשון שבירה כו'. ועל-ידי זה היה גילוי אור אין-סוף להניצוצין, והם ידעו ידיעה ממש כי אני ה'".

החידוש בגאולה

הרבי מליובאוויטש מבאר (לקוטי שיחות כרך כה, עמ 189) שבנקודה זו טמון אחד ההבדלים בין גאולת מצרים לגאולה העתידה: "ביציאת מצרים ובגאולת מצרים נפעל חידוש לא רק בקשר ליהודים... אלא גם עבור מצרים גופא (ואומות העולם בכלל), וכמפורש בכתוב 'וידעו מצרים כי אני ה'': פרעה ומצרים מצד עצמם אין להם שייכות לידיעת הוי'ה, כפי שפרעה אמר 'לא ידעתי את הוי'ה'. מצד עצמם שייכים הם רק לשם אלוקים, ששם אלוקים בגימטרייה הטבע. וזהו מה שנפעל בגאולת מצרים, ש'וידעו מצרים כי אני הוי'ה', שהם קיבלו ידיעה בהנהגה ניסית שלמעלה מהטבע, שקשורה עם שם הוי'ה.

"בדוגמה לזה – אלא שבאופן נעלה בהרבה – יהיה החידוש לעתיד לבוא: נוסף על הגאולה של ישראל, אורייתא וקודשא-בריך-הוא, יפעל הדבר גם בעולם, אצל כל אומות העולם, וכמפורש בכמה כתובים ונבואות הגאולה, עד כפי שהרמב"ם גם מביא בספר ההלכות שלו, שאז 'יתקן את העולם... שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם הוי'ה ולעבדו שכם אחד'.

"וייעוד זה בנוגע לאומות העולם אינו סתם דבר נוסף שיזכו לו בביאת משיח-צדקנו, אלא הוא קשור עם עצם עניין הגאולה: מאחר שאז תצא השכינה כביכול מהגלות, הרי יחד עם זאת תתגלה אמת הוי'ה, ש'כל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו', ש'אמיתת הימצאו' הוא שם הוי'ה שלמעלה מ(טבע ה)עולם...

"ובזה הוא אחד החידושים של הגאולה העתידה על הגאולה של 'ימי צאתך מארץ מצרים': בגאולת מצרים – הידיעה של מצרים '(וידעו מצרים) כי אני הוי'ה' באה על-ידי המכות (וכיוצא בזה) – על-ידי שבירת מצרים; מה-שאין-כן לעתיד לבוא, יהיה 'וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי'ה דיבר', לא על-ידי מכות, שבירה, אלא בדרך תיקון, ובלשון הרמב"ם הנ"ל 'ויתקן את העולם כולו כו' לקרוא כולם בשם הוי'ה ולעבדו שכם אחד'".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)