חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:10 זריחה: 6:13 ב' באייר התשפ"א, 14/4/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"משפטים" בתכלית השלימות, בזמן הגאולה
משיח וגאולה בפרשה

הגאולה שייכת במיוחד לחודש אדר

ויהי-רצון שכל אחד ואחד ינצל את המשכת הברכה והנתינת-כוח מחודש שבט על כל ענייני העבודה דחודש אדר... וכאשר העבודה נעשית מתוך תענוג - אזי נפעלת תוספת הצלחה בכל ענייני העבודה, כפי שרואים במוחש. ועד שזוכים להצלחה בקירוב וזירוז הגאולה - השייכת במיוחד לחודש אדר, כמובן מדברי רש"י בעניין "משנכנס אדר מרבין בשמחה" (תענית כט,א) - "ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח" [כפי שדובר כבר בארוכה אודות ביאור דברי רש"י (לקוטי-שיחות כרך ט"ז עמ' 344 ואילך)], והרי פסח עניינו - גאולה. ובפשטות - שבקרוב ממש זוכים לגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו, שאז יהיה העניין ד"משפטים" בתכלית השלימות - על-ידי הסנהדרין שיחזרו להיות "אצל המזבח", מכיוון שיקויים הייעוד, "ואשיבה שופטיך כבראשונה". וכל זה - מתוך שמחה וטוב לבב, ומתוך עונג.

(קטעים מהתוועדות שבת-קודש פרשת משפטים, מברכים החודש אדר ראשון ה'תשד"מ;
'תורת-מנחם - התוועדויות' ה'תשד"מ כרך ב עמ' 979-980 - בלתי מוגה)

מבקשים "חלק" בבניין בית-המקדש לאחר שיירד "בנוי ומשוכלל"

בהפטרה דפרשת שקלים מסופר בארוכה אודות הציווי של יהואש אל הכהנים לדאוג עבור בדק הבית.

והנה, כאשר נמצאים בזמן הגלות (לאחרי חורבן בית ראשון ובית שני) ואומרים (או שומעים) בהפטרה אודות העניין ד"בדק הבית" - מובן בפשטות שעכשיו (בעת קריאת ההפטרה) הכוונה בזה היא (לא רק לבית ראשון או בית שני, אלא גם ו)בעיקר - לבית-המקדש השלישי, "מקדש אדנ-י כוננו ידיך", שייבנה בגאולה העתידה.

ואף-על-פי שבית-המקדש השלישי "בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא מן השמים, שנאמר מקדש אדנ-י כוננו ידיך" (רש"י ותוס' סוכה מא, סע"א), ואם כן, מה שייך "בדק הבית" במקדש שהוא מעשה ידיו של הקב"ה - הרי מכיוון שגם בגאולה העתידה יהיה עניין של עליות מדרגה לדרגה, "מעלין בקודש", "ילכו מחיל אל חיל", וכמבואר באגרת-הקודש (סכ"ו) שלעתיד לבוא (כאשר "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ") יהיה עניין העלייה בקדושה גופא, כלומר, שתכלית השלימות בעניין העליות מדרגה לדרגה (בקדושה גופא) יהיה בגאולה העתידה דווקא...

לכל לראש מבקשים בני ישראל שהקב"ה יוריד ויגלה את מקדש העתיד שהוא כבר "בנוי ומשוכלל" ומוכן לירד ולהתגלות למטה. ולאחרי שזוכים לראות בגלוי ובפועל את בית-המקדש השלישי, אזי מבקשים בני ישראל דבר נוסף - שיהיה להם חלק בבניין בית-המקדש השלישי (כדי שזה לא יהיה באופן ד"נהמא דכיסופא" בלבד), ובקשתם זו מתמלאת על-ידי כללות העניין ד"בדק הבית".

... ובפשטות - שזוכים בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו, ש"יבנה מקדש במקומו" - בהתאם לקריאה בפרשת תרומה (שהולכים לקרוא בתפילת מנחה): "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת משפטים, מברכים החודש וערב ראש-חודש אדר ה'תשמ"ג -
'תורת-מנחם - התוועדויות' ה'תשמ"ג כרך ב עמ' 979-980 - בלתי מוגה)


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)