חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:42 זריחה: 6:03 כ"ג באדר א' התשפ"ד, 3/3/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עשר ארצות
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
נושאים נוספים
שיחת השבוע גליון 1241 - כל המדורים ברצף
המצווה שהכול מקיימים אותה
יש חדש
לא לוותר על 'הרכוש הגדול'
לך-לך
חופה ומעשים טובים
עסקי מילה
עשר ארצות
עושר קשה
ברית חובקת עולם
מילה ועלייה לתורה

בברית בין-הבתרים הבטיח הקב"ה לאברהם אבינו את ארץ-ישראל הגדולה, מהפרת ועד הנילוס (בראשית טז,יח-כא): "ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת". בהמשך מפורטות ארצות של עשר אומות: "את הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני. ואת החיתי ואת הפרזי ואת הרפאים. ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי".

מפרש רש"י: "עשר אומות יש כאן, ולא נתן להם אלא שבעה גויים. והשלשה: אדום ומואב ועמון, הם קיני קניזי וקדמוני, עתידים להיות ירושה לעתיד". הרמב"ם כותב (הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ח הלכה ד): "בימי המלך המשיח מוסיפין שלוש אחרות על אלו השש [=ערי מקלט], שנאמר: ויספת לך עוד שלוש ערים על השלש האלה. והיכן מוסיפין אותן? בערי הקיני והקניזי והקדמוני שנכרת לאברהם אבינו ברית עליהן ועדיין לא נכבשו".

הנתינה העיקרית

חז"ל אמרו (מדרש רבה פרשה מד,כג): "כך עלה בדעתו של מקום להנחיל להם לישראל ארץ עשרה עממים, את הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני, ולא נתן להם אלא ז', את החיתי ואת הפרזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי, הרי שבעה... רבנן אמרי: אדום ומואב וראשית בני עמון הם הג' שלא נתן להם בעולם הזה. אדום שנאמר (דברים ב) 'כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי ירושה לעשיו נתתי את הר שעיר', ובמואב כתיב (שם) 'אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה', קניזי הוא מעשיו, קיני וקדמוני הוא מעמון ומואב. אבל לימות המשיח יחזרו ויהיו לישראל, כדי לקיים מאמרו של הקב"ה".

ה'אור החיים' כותב בפירושו: "הנה יש לתמוה, איך טח מראות עיניהם של הממאנים להאמין בגדולתנו ומעלתנו העתידה לבוא, כי מקרא מלא דיבר הכתוב שכרת ה' ברית עם אברהם אבינו ע"ה לתת לזרעו עשרה אומות -  ועד עתה לא מצינו שנתן ה' לישראל אלא ז' אומות, ונשארו ג' אומות".

הוא מוסיף ומעיר על הסדר של הארצות בתורה: "עוד נתתי ליבי לתור בסדר הכתובים, ואראה כי הקדים הקיני והקניזי והקדמוני, שהם עמון ומואב ואדום, שלא בא לידינו בראשונה אלא ז' המאוחרים – ואין נכון להקדים המאוחר!  אכן ודאי כי מאת ה' הייתה זאת, להעירך ולהגיד לך, כי עיקר הנתינה היא העתידה, שיבואו יחד השלושה, ועמם הנותר מהז' אומות... וסימן לדבר: נתינת הארבעה מלכים אשר נתן ה' לאברהם. שלושה כנגד קיני קניזי וקדמוני, והרביעי תדעל מלך גוים רמז אל התאספות הגוים הנשארים מהז' הראשונים, והבן".

הגויים ייתנו מרצונם

כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש אומר (התוועדויות תשנ"ב כרך א, עמ' 254): "כאשר נתן הקב"ה את ארץ-ישראל לאברהם בברית בין הבתרים ('לזרעך נתתי את הארץ הזאת', 'כבר נתתי' בפועל), כבר נתן לו בפועל (באותה ברית) את כל עשר הארצות. לא רק את שבע הארצות 'את החתי וגו'', אלא גם את ג' הארצות 'את הקיני ואת הקניזי ואת הקדמוני'. רק שבגלוי ובפועל 'לא נתן להם אלא שבעה גויים והשלושה כו' עתידים להיות ירושה לעתיד' 'בימי המלך המשיח'. אבל הקב"ה נתן הכול מיד בבת אחת (אלא שבקיום העניין בפועל יש שלבים. בדוגמת הדבר בכיבוש ז' הארצות גם כאן לא היה הכול בזמן אברהם, אלא לאחר זמן, לא בבת אחת אלא בכמה שלבים וכו')...

"החידוש כעת יהיה שיקבלו את ג' הארצות בדרכי נועם ובדרכי שלום. כיוון שבאותו הזמן (בימות המשיח) לא יהיה שם כו' מלחמה כו', אומות-העולם ימסרו אותן לבני-ישראל מרצונם הטוב".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)