חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:22 ט"ו בכסליו התשפ"ד, 28/11/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

התכתבויות עם מר מנחם בגין
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 836 - כל המדורים ברצף
אתכפיא וביטול נעלים ומועילים יותר לטובת הכלל
נשארה רק עבודת העקביים...
התכתבויות עם מר מנחם בגין
פרשת עקב
"ארבע מידות בתלמידים"
חצי קדיש אחרי קריאת-התורה בתשעה באב
הלכות ומנהגי חב"ד

"ירשה לי לסיים בתפילה מי יתן ונזכה לראותו במהרה בתוכנו, בארצנו", כותב מר בגין בסוף אחד ממכתביו * מר בגין משתף את הרבי במשמעות תוצאות הבחירות של שנת תשכ"א * שולח נציג נאמן לדון עם הרבי בפרשת 'יוסלה שוכמכר' * פרק במסכת קשריו של מר בגין עם הרבי * פרסום ראשון

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

הערצה ואמונה

באחת מאיגרותיו (מח' בתמוז תשל"ח – כפר חב"ד גיליון 991 עמ' 182) מתבטא הרבי: "ידידינו מר מ.ב. שליט"א". הכוונה היתה לראש הממשלה באותם ימים, מר מנחם בגין.

קשריו של מר מנחם בגין עם הרבי נפרשו על פני שנים. בגין ביקר אצל הרבי כמה וכמה פעמים ב'יחידות' עוד קודם הביקור המפורסם והמתוקשר שערך לאחר היבחרו לראשות ממשלת ישראל, בחודש מנחם אב תשל"ז.

בגין קיבל אגרות רבות מהרבי, הן מכתבים אישיים הן מכתבים כלליים-פרטיים מדי חג. הרבי אף ניהל עמו קשר באמצעות אישים שונים, בעיקר על-ידי מר יוסף קלרמן (ראה הרבי שלושים שנות נשיאות כרך ב' עמ' 37-35), הד"ר הלל זיידמן, ועוד.

בארכיונו של מר בגין נמצאו גם תדפיסים משיחות של הרבי, בעיקר בענייני שלמות העם ושלמות הארץ. ככל הנראה נשלחו אליו התדפיסים האלה על-ידי עסקני חב"ד באה"ק.

[בין השיחות לדוגמה: קטע משיחת ש"פ ראה מברכים החודש אלול תש"ל מ"רשימה פרטית". מר בגין ציין בראשו: "שניאורסון"].

בי"א בניסן ה'תשכ"ג כתב הרבי מכתב כללי-פרטי לחג הפסח. בין המכותבים נשלח המכתב גם ל"כבוד מר מנחם שי' בגין", ובראשית המכתב הוסיף הרבי בכתב יד קדשו את השורה הבאה:

בודאי מסר מר קלרמן שי' פ[רישת] ש[לום] ותוכן שיחתנו.

בתגובה משגר מר בגין את המכתב הבא:

"תל-אביב, י"ז בניסן תשכ"ג. 11.4.1963

"לכבוד הרה"ג רבי מנחם מנדל שניאורסון, ניו-יורק.

מורנו ורבנו הנעלה.

"הריני מודה לכב' על ברכותיו המלבבות לקראת חג החרות.

"סכנות רבות סביבנו, ולא זו בלבד שאינן פוחתות, אלא, להיפך, הן מחריפות והולכות. אף מאמינים אנו בצור ישראל וגואלו וברוח הברוכה שהתעוררה בקרב בני הדור הזה, אשר זכה לצאת מעבדות לחרות ולאתחלתא דגאולה. מתוך האמונה כי בעזרת השם, נגבר על הסכנות ונזכה לגאולה השלמה, הריני מברך את כב' במועדים לשמחה.

"בכבוד ובהוקרה, מנחם בגין".

מביע את שאיפתו לפעול בקרב הנוער

כמה חודשים קודם לכן כתב מר בגין אל הרבי את המכתב דלהלן:

"ירושלים, ו' בטבת תשכ"ג, 2.1.1963

"לכבוד הרה"צ רבי מנחם מנדל שניאורסון, ניו-יורק

"מורנו ורבנו הנעלה,

"הריני מודה לכב' על מכתבו המלבב.

"את אשר אמרתי יצא מעומק לבי. מאמין אני, באמונה שלמה, כי בשלוש השיבות, עליהן דברתי בכנס, עתידו של עמנו. וכמיטב יכולתי אוסיף לפעול למען החדרתן בקרב העם והנוער .

"ידידנו יוסף קלרמן מסר לי רבות מן השיחה החשובה שאדוני הואיל לקיים אתו. והריני מאחל לכב' שיצליח בכל מעשי ידיו למען ישראל רוחו ועתידו.

"בכבוד רב ובהוקרה עמוקה

"מנחם בגין"

ובמכתב אחר שכתב לרבי:

"תל אביב, כ"ה בניסן תשכ"ד, 7 באפריל 1964

"לכבוד הרב מנחם מנדל שניאורסון

"ברוקלין נ.י.

"מורנו ורבנו הנעלה,

"יואיל נא לקבל את תודתנו העמוקה על ברכתו לקראת חג החרות. בני ביתי ואני מתכבדים לברך את כבודו ואת בני ביתו ואת כל העוזרים לידו, ולאחל הצלחה בפעולה החשובה הנעשית על-ידי אדוני למען רוח ישראל סבא, בתפוצות ובמולדת.

"בכבוד רב ובהוקרה,

"מ. בגין"

דומה שמכתב זה בא בתגובה למכתב הכללי מי"א ניסן תשכ"ד שהרבי שיגר למר בגין בצירוף למכתב ברכה (המכתב נמצא בארכיונו של מר בגין).

בי"ב אייר תשכ"ב כותב מר בגין לרבי:

"כב' הרב הנערץ.

"הריני מאשר בתודה את קבלת מכתבו הלבבי, שהגיעני, משום מה, ימים לא מעטים אחר צאת חג חרותנו. אבל הברכות שנכללו בו נעמו לי על אף האיחור בקבלתן. ויואיל נא לקבל את תודתי הנאמנה ואת תודת כל בני ביתי עליהן".

מר בגין לא שוכח לברך את הרבי לקראת יום הולדתו השישים:

"והריני מצרף למכתבי זה את מיטב הברכות של ידידיי ושלי, לרגל מלאת ששים שנה לכב' מורנו ורבנו הנעלה, לאריכות ימים ולהמשך פעולתו למען עמנו ועתידו".

פרשת 'יוסלה'

במהלך שנת תשכ"ב ניהל מר בגין התכתבות עם הרבי בהקשר לפרשת הילד יוסלה שוכמאכר. אף הוא שיגר אישית אל הרבי את ידידו מר יעקב מרידור, שזכה ל'יחידות', ולידיו מסר מר בגין את המכתב הבא:

"הריני מתכבד להציג בפני כבודו את ידידי חבר הכנסת יעקב מרידור, סגן מפקד הארגון הצבאי הלאומי, אחד מגדולי הלוחמים בדורנו.. מר מרידור אשר ביקשתיו להתייצב בפני אדוני, עם המכתב המצורף לזה, הוא שליח מצווה. ואבקש את כב', לאחר שיקרא את דברי, לדון עמו בעניין, עליו כתבתי, כאילו היה דן עמי".

"הרשתי לעצמי" – מוסיף מר בגין באיגרת שבידי מרידור – "להביא בפניו [=של הרבי] את כל הפרשה הזאת, לאחר שהיתה לי הזכות לבוא בדברים עמו, פנים אל פנים ובכתב, ויודעני כי אהבת-ישראל היא מקור מעשיו, ובשמה הריני שב ומבקש את סליחתו, וכן מביע אני את תקוותי כי אוזניו תהיינה קשובות לפנייתי זו".

הרבי לא ראה לנכון לשתף את מר מרידור בעניין, ומר בגין הביע אמנם את מורת רוחו אך הוסיף לכתוב לרבי.

הישג: כוח השפעה גדול לפי הבחירות

הרבי תבע מלוחמי המחתרת להשפיע על בני הנוער בכיוון של תורה ומצוות. בהקשר לכך ביקש מר בגין לדווח לרבי על תוצאות הבחירות לכנסת שהתקיימו בחודש אלול תשכ"א, המצביעים על אחוזי השפעה גבוהים שיש למפלגתו על הנוער בארץ הקודש:

"ירושלים, ז' במרחשון תשכ"ב, 17.10.1961

"למעלת-כבוד הרה"ג, מורנו ורבנו,

"הרב מנחם מנדל שניאורסון,

"ניו יורק.

"כב' הרב הנעלה,

יואיל נא כב' לקבל את תודתי מקרב לב על הברכות בהן זיכה אותי ואת בני ביתי לרגל השנה החדשה, על-ידי שליחיו הנאמנים, שביקרוני בביתי ומסרו לי את הברכות הללו, שהן חשובות בעיני ויקרות לי מאד מאוד. אמש בהיותי בכנסת, בקרני הרב אלבום, מחסידיו הנאמנים של כב', ושם מסר לי את ברכתו של אדוני, ושוב עלי להודות לאדוני על אשר זכרני ובידי שליחו הנאמן מסר שליחות כה מלבבת.

"מקווה אני שטובה תהיה הבשורה בשביל כב', הקשורה בהצבעת עמנו מיום ג' באלול אשתקד.

"ברצוני להדגיש באופן מיוחד כי אלפים ורבבות מבני הנוער נתנו הפעם אמונם בנו. אם בקרב הציבור הכללי קיבלה תנועתנו קרוב ל – 14% ממנין הקולות, הרי בתוך הצבא – לידיעתו של כב' בלבד – קיבלנו 18.5%. אך המספר הוא עצמו לא דיו כדי לדעת מה השפעתנו בקרב הנוער.

"בגלל סיבות מיוחדות, מובנות היטב לאדוני, לא אוכל להעלות על הכתב את החישובים הכמעט מדוייקים שנעשו על-ידי ידידי בקשר עם הצבעה זו. אך זאת אוכל לומר: מסתבר כי כל איש רביעי מבין הנוער המגוייס, כלומר מבני 18, 19 עד 20, נתן בנו אמונו. כפי הנראה שזהו האומדן גם בקרב הנוער הבלתי מגוייס. יוצא אפוא, כי עשרות אלפים מבין בני הדור הצעיר התרכזו הפעם סביבנו.

"את כל העובדות הללו הנני מעלה בפני אדוני, כי זוכר אני יפה את שיחת הלילה שלנו יחד עם ידידנו הטוב מר יוסף קלרמן, בה כב' עמד במיוחד, ובמידה רבה של הבנה, על בעיית מידת השפעתנו על הדור הצעיר. מסתבר, לשמחתנו, כי אין היא קטנה כל עיקר.

"בטוחני כי ידיעה זו תשמח את לבו של אדוני. ומשום כך הרשיתי לעצמי לא רק להמציאה לכב', אלא גם לנסות ולהוכיחה.

"יואיל נא כב' לקבל את ברכותי הלבביות להצלחה בכל המעשים הגדולים שכב' עושה למען עמנו ולמען רוח ישראל סבא, וירשה לי לסיים בתפילה מי יתן ונזכה לראותו במהרה בתוכנו, בארצנו.

"בכבוד רב ובהוקרה, מנחם בגין".

ברכה לנישואי הבן

במענה למכתב הברכה לנישואי הבן, השיב מר בגין במכתב הבא:

"כבוד מורנו ורבנו הנעלה,

"יואיל נא לקבל את תודת בני ביתי ואת תודתי, על ברכתו המלבבת לרגל נשואי בננו. ברכתו של כבודו יקרה לכולנו. מי יתן ותרבנה שמחות בישראל, ויזכה עמנו לגאולה שלימה.

"בכבוד רב ובהוקרה".

"מודה על שזכרני לברכני"

במכתב של מר בגין מי"א כסלו תשכ"ז הוא מודה על ברכת השנה, וכותב:

"...יקבל נא כבודו את תודתי מקרב לב על החסד שהוא שומר לי. ומצדי אאחל לכבודו שיצליח במעשיו הגדולים למען עמנו".

ובמכתב אחר מי"ט בתשרי תשכ"ח, שוב מודה מר בגין על מכתב ברכת השנה של הרבי:

"מורנו ורבנו הנערץ,

"בשובי הביתה מחוץ-לארץ, מצאתי את ברכתו לרגל השנה החדשה, שהיא יקרה לי מאוד.

"הריני מודה לכבודו על שזכרני לברכני, יורשה נא לי לברך את כבודו ואת כל בני ביתו בשנה טובה, מי יתן ותהא זו שנת שיבת ציון וגאולה שלימה לעמנו ולארצנו".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)