חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:36 כ"ב באייר התשפ"ד, 30/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

בין בשר לחלב
פינת ההלכה ומנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע גליון 1229 - כל המדורים ברצף
עם אחד, גיור אחד
יש חדש
שליטה במוח, השתדלות בלב
אכילת המן
ונשמרתם לנפשותיכם
ממצולות הנהר
נחמו נחמו עמי
המוכיח נפגם
'שר האוצר' של צפת
בין בשר לחלב

שאלה: האם ילדים שמתחת לגיל מצוות צריכים גם-כן להמתין שש שעות בין אכילת בשר לחלב?

תשובה: יש בדבר הבדלים בין הגילים:

עד גיל שלוש – אין חובה לחנכם להמתין מצד חינוך למצוות, מכיוון שעדיין לא הגיעו להבנה בעניין זה, ורק אסור להאכילם בשר וחלב יחד, ושלא יהיו בפה שיירי חלב כשאוכלים בשר ולהפך.

מגיל שלוש עד תשע – יש להמתין בין בשר לחלב כפי המִרווח הקבוע שלהם בין ארוחת הצהריים (שעל-פי-רוב היא בשרית) לארוחת הערב (שעל-פי-רוב היא חלבית). אם המרווח של הילד הוא ארבע שעות, וכבר עבר זמן זה – מותר לתת לו אפילו גלידה חלבית. אם אכל את ארוחת הצהריים באיחור, כגון בשעה ארבע במקום באחת, והוא רגיל לישון בשעה שמונה, עדיף להאכילו בערב מאכלי פרווה, אבל אם עיקר ארוחותיו בערב הוא החלב או מוצריו,אפשר לתת לו מזון חלבי  בארוחת הערב (כמובן, רק ארוחה ממש ולא גלידה חלבית וכדומה).

מגיל תשע – יש לחנכם להמתין שש שעות. אם עדיין אינם רגילים לזה, יש להתקדם בהדרגה לקראת המתנה של שש שעות. רצוי להגיע לזה לפחות עד שנה לפני גיל מצוות.

בכל הנ"ל אין הבדל בין בן לבת. ויש מחמירים להרגיל את הילדים להמתין שש שעות מהרגע שהדבר מתאפשר, כל אחד ואחד לפי עניינו (אך אם הילד חלש וזקוק לזה אין להחמיר, ודיי בקינוח ובהדחת הפה).

מקורות: ראה יבמות קיד,א. חולין קה,א, תוס' והג"א. רמב"ם הל' מאכלות אסורות ספ"ט ולח"מ. שו"ע יו"ד פט,א רמ"א ונו"כ, וערוה"ש שם ס"ז, ובירור הלכה קמא שם. שו"ע אדמו"ר הזקן או"ח שמג,ג.ה-ו. תרטז,ד. תרמ,ד. קצות השלחן קלד בבדה"ש ס"ק חי. קובץ רז"ש עמ' 62. שו"ת: חלקת יעקב ח"ב סי' פח-פט, וח"ג סי' קמז. יביע אומר ח"א יו"ד סי' ד. ח"ג  יו"ד סי' ג. יחוה דעת ח"ג סי' נח. מנחת יצחק ח"א סי' עח. שבט הלוי יו"ד סי' פד. תשובות והנהגות ח"א סי' תלה. ס' נשמת אברהם שכח,נד. סיכום: שו"ת שערי מישור ח"א סי' ט וס' 'שערי יו"ד' עמ' רפ, וש"נ.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)