חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:49 זריחה: 5:35 י"א בסיון התשפ"ד, 17/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מ"חזון" ל"ותחזינה עינינו"
משיח וגאולה בפרשה

נושאים נוספים
התקשרות 834 - כל המדורים ברצף
מטרת הגלות – קידושין נעלים יותר לעתיד
מ"חזון" ל"ותחזינה עינינו"
הדרכה אישית
פרשת דברים
הלכות ומנהגי חב"ד

אין הגאולה תלויה אלא בקב"ה!

ויהי-רצון שקבלת החלטות טובות בכל הנזכר-לעיל (בהוספה על כל ענייני העבודה שכבר נעשו ונשלמו לפני-זה) תמהר ותזרז ותביא תיכף ומיד המקדש דלעתיד בפועל ממש, כלומר, נוסף לכך ש"מראין לכל אחד ואחד המקדש דלעתיד מרחוק" כפי ש"בנוי ומשוכלל" בשמים, רואים כל בני-ישראל בית-המקדש-השלישי למטה שיורד ומתגלה למטה, בארץ הלזו הגשמית, בארצנו הקדושה, בירושלים עיר הקודש ובהר הקודש.

וכפי שכל בני-ישראל מבקשים בכל תפילה שבכל יום, הן בימי החול והן ביום השבת, וגם ב'שבת חזון' (כש"מראין לכל-אחד-ואחד המקדש דלעתיד") – "ותחזינה עינינו בשובך לציון", כפי שהתפללו בשחרית ובמוסף, ויתפללו גם במנחה, לאחרי הקדמת הקריאה בפרשת ואתחנן, "אחד מעשרה לשונות שנקראת תפילה", ובפרט לאחרי ריבוי התפילות והבקשות של בני-ישראל על הגאולה – ריבוי שלא בערך אפילו לגבי "תקט"ו תפילות" כמניין "ואתחנן" – הרי בוודאי שהקב"ה ממלא בקשתם של בני-ישראל להביא את הגאולה תיכף ומיד ממש.

ובפרט שנוסף על ריבוי התפילות והבקשות דבני-ישראל, ישנו גם הפסק-דין של כמה-וכמה רבנים ומורי-הוראה שליט"א (ומספרם הולך וגדל) שהקב"ה מוכרח (כביכול) להביא את הגאולה תיכף ומיד ממש, נוסף על הפסק-דין המפורש בתורה ש"כלו כל הקיצין", ההכרזה והפסק-דין של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו לפני יותר מארבעים שנה: "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", כיוון שכבר סיימו כל ענייני העבודה, ואין הדבר תלוי אלא בהקב"ה!...

ומהפסק-דין של רבנים ומורי-הוראה זוכים תיכף ומיד לקיום הייעוד שבסיום ההפטרה ד'שבת חזון': "ואשיבה שופטיך כבראשונה וגו'", "בטבריא עתידין לחזור תחילה ומשם נעתקין למקדש", בלשכת הגזית . . "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו", ונשיא דורנו בראשנו, ו"קהל גדול ישובו הנה", לארצנו הקדושה, לירושלים עיר הקודש, להר הקודש, לבית-המקדש ולקודש-הקודשים.

(משיחת ש"פ דברים שבת חזון ה'תש"נ, ספר השיחות ה'תש"נ ח"ב עמ' 603)

עוד זעקה ותביעה

כמדובר כמה פעמים, כבר סיימו כל העניינים ובית-המקדש עומד ומוכן למעלה, ועל-דרך-זה בנוגע לכל העניינים – "הכל מוכן לסעודה", כל העניינים כבר מוכנים כביכול בתוך תיבה סגורה ומסרו את התיבה ואת המפתח שלה לכל יהודי,

הדבר היחיד שעליו מחכים הוא – שיהודי יזעק עוד זעקה ועוד בקשה ותביעה ועוד תזכורת: "עד מתי?!"...

ועל-ידי זה הוא פועל שמשיח-צדקנו נכנס עכשיו לתוך בית-הכנסת זה ולוקח את כל הנמצאים כאן, בתוך כלל-ישראל, לארצנו הקדושה...

(משיחת ש"פ דברים תנש"א. ספר השיחות תנש"א כרך ב, עמ' 735)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)