חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:51 זריחה: 5:38 ל' בסיון התשפ"ב, 29/6/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

התכתבות מיוחדת במצוות הרבי
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 820 - כל המדורים ברצף
עיקר עניין משיח – בעבודה ללא חשבונות
להתעקש ולפעול את ביאת המשיח
התכתבות מיוחדת במצוות הרבי
פרשת שמיני
"ואם לא עכשיו, אימתי"
הלכות ומנהגי חב"ד

המשורר החבד"י ר' צבי מאיר שטיינמיץ (צבי יאיר) ניהל התכתבות מיוחדת עם אנשי רוח בהשראת הרבי ובעידודו * ביניהם מר שז"ר, המשורר מר שלונסקי והמשוררת זלדה מישקובסקי * פרטים מעניינים מתגלים במכתבים האלה על משפחת בית הרב * ואיזו הפתעה ציפתה לרבי כאשר שב מן ה'חדר'?

מאת הרב מרדכי מנשה לאופר

שיר לכבוד "ידידנו" מר שז"ר

כתמיד ביקש הרבי לנצל כל דבר שבעולם להפצת תורה ולהחדרת השפעת קדושה וטהרה. כך גם המשורר והסופר צבי יאיר נתבע על-ידי הרבי לעמוד בקשר עם אישים שונים, לקרבם לתורה ולמאור שבתורה.

בשנת תש"ל קיבל ר' צבי יאיר הוראה מיוחדת מהרבי להקדיש שיר מיוחד לנשיא המדינה שז"ר, שאותו הרבי נהג לכנות בתואר: "ידידינו".

בעקבות זאת כתב ר' צבי יאיר למר שז"ר את הדברים האלה:

אדוני הנשיא! הנני מתכבד בזה להגיש לך שי את שירי "סוד העץ" שהקדשתי ליום שמחתך בגיליון יא של הדואר.

בהזדמנות זאת הנני להביע שוב רגשי תודתי בעד סבר הפנים שנפל בחלקי כשזכיתי להתקבל בבית הנשיא בירושלים ביום י"ז תמוז תשכ"ט.

אשר לשיר המצורף-בזה, ארשה לעצמי לגלות "סוד מהחדר": כשהשיר הנ"ל היה כבר בידי העורך [=גליון הדואר] קבלתי ידיעה מכ"ק אדמו"ר שליט"א מלובביץ, ובשוליה ההערה כדלקמן: "מהנכון ... שיר מוקדש לידידנו ... שז"ר שליט"א שבודאי ישמחו ... כשיקבלו".

בברכות מאליפות ובברכת חג כשר ושמח, מוקירך.

בתגובה קיבל את המכתב הבא:

מכתב מלשכת הנשיא

ושוב שנה וחצי לאחר מכן, קיבל ר' צבי-יאיר מכתב מלשכת הנשיא, תגובה למכתב נוסף ששלח:

"מר שטיינמץ הנכבד,

כבוד נשיא המדינה, מר זלמן שזר, ביקשני להודות לך בזאת בשמו על הפואימה שחיברת באידיש, "דער נס ביי דעם ליובאוויטשער רבי'ס הקפות", לרגל יום הולדתו של האדמו"ר מלובביץ' שליט"א, ואשר הואלת בטובך להעביר אליו בצרוף מכתבך, מיום... וברכתך לחג.

הנשיא משיב לך ברכת חג שמח".

זיכרונות מר שלונסקי מהרבנית חנה ע"ה

בשנת תש"ל מלאו למשורר אברהם שלונסקי שבעים שנה. מר צבי יאיר כתב לו אז (בכ"ד תמוז תש"ל):

"לרגל יום הולדתך השבעים, שא נא ברכתי מקצווי ניו-יורק לשיבה טובה ורעננה. אך קודם כל עלי 'לזהות' את עצמי ולהזכיר נשכחות.

"בראשונה קיבלתי פניך בהיותך בבודפסט אחרי המלחמה, הראיתי לך כמה משירי...

"לפני שנים אחדות, בהיותך בניו-יורק, שוחחנו בטלפון (וזה לך האות: כשדיברנו על קשריך עם משפחת שניאורסון המפוארת, התבטאת, כי 'האדם חי כל תקופה ותקופה שבחייו...') אך לא 'אסתייעא מילתא' ולא נפגשנו.

"באמריקה נתקרבתי לחוגי חב"ד והנני יוצא ונכנס בחצרו של האדמו"ר מלובביץ שליט"א – שסיפר לי על ילדותכם המשותפת. הוא גם כן עוררני לכתוב לך עכשיו.

"הרבנית חנה שניאורסון ע"ה סיפרה לי שבועות אחדים לפני פטירתה על ביקורך אצלה ועל הרושם שעשתה עליה הפגישה עמך.

"בקובץ שירי 'על החוף' – 'עקבותיך' עמוד 24 מוקדש לזכרה. כל השירים המוקדשים לי"א ניסן – יום הולדתו של הרבי הם שרטוטים לדמותו".

בתגובה כתב לו מר שלונסקי בז' אב תש"ל:

"למר צבי יאיר הוא צבי מאיר שטינמיץ

"שלום וברכה!

"...נתרגשתי למקרא דבריך על הרבנית חנה ז"ל, שהיתה אהובת ביתנו, ושימים רבים מילדותי קשורים בה ובדמותה היפה והחכמה.

"כן, ימים רבים חלפו מאז. וטלטלות רבות, ותמורות, ומאורעות איומים ונשגבים, ולבך אוצר את כולם ומברך על כולם – גם על הרעים. כי החיים אינם קיבוץ של מקרים נפרדים, אלא סך-הכול, חטיבה אחת, מוצקה עד בלי הפרד לפרודות.

"והנני שלך

"בברכת כל טוב"

"חיוך של עולם שיש בו שמש..."

בג' תמוז תש"ל כותב ר' צבי יאיר למשוררת זלדה מישקובסקי, קרובת-משפחתו של הרבי:

"גברת נכבדה,

"כשקיבלתי לפני חדשים מספר שורותיך החביבות שכתבת לגיסי מר קאופמן בתל-אביב אחרי קבלך ספר שירי 'על החוף', לא פיללתי ולא יגורתי שתשובתי על מכתבך תהיה מכתב תנחומים.

"במכתבך אמנם הזכרת את חוליו של בעלך ע"ה וכל הזמן חרדתי וציפיתי לבשורה טובה, אך 'קוה לשלום ואין טוב'.

"במה אנחמך? איה צרי לכאב-לב אם לא במכרות רוחה של המשוררת בחסד? חפרי במעמקי נפשך ומצאי מעין תנחומים, והרופא לשבורי לב יחבש עצבונך וישיב לך ששון ישעו ולא תוסיפי לדאבה עוד.

"במכתבך הנ"ל יפה ניחשת: השיר 'עקבותייך' שבספרי 'על החוף' עמוד 24 מוקדש לזכר דודתך הרבנית [חנה] שניאורסון ע"ה. ולא זו בלבד, כל השירים לי"א ניסן שבספרי (עמודים 14, 19, 58, 83) – יום הולדתו של הרבי מליובביץ שליט"א – הם קווים לדמותו. זה י"ח שנים שאני מסתופף בצילו.

"בהיותי ב'יחידות' לפני הפסח נודע לי מפי כ"ק אדמו"ר שליט"א 'מאין נחלת את שירייך'. מכיוון שנולדת בבית מלא אורה כבית הוריו של הרבי שליט"א – העוד יפלא ששרתה עליך רוח השירה? הוא סיפר לי בבת צחוק על שפתיו על ההפתעה שחיכתה לו בביתו בשובו באחד הימים מ'החדר'...

"אשמח לשמוע ממך. מוקירך ומוקיר שירתך".

בכ"ד ניסן תש"ל כתב הרבי לגברת זלדה מכתב ניחומים על פטירת בעלה (ראה אגרות קודש כרך כו עמ' שעא-ב; וראה עוד שם עמ' תנד-ו), וכפי שעולה מהמכתב הנ"ל, שוחח הרבי עם ר' צבי-יאיר אודותיה.

כשקיבלה מרת זלדה את מכתבו הראשון של ר' צבי-יאיר שאלה: "אגב, מי זאת חנה שניאורסון שבשירו, האם היא אימו של הרבי מלובביץ? אם כן, היא דודתי".

ואחרי קבלת המכתב הנ"ל הגיבה (למשפטים האחרונים המופיעים בו):

"דברי האדמו"ר שליט"א איך הוא בא מן ה'חדר' ושמע שנולדתי, היו חיוך של עולם שיש בו שמש...".

ניתן לשער שהרבי ביקש שר' צבי-יאיר ימשיך בקשר מכתבים עם הגב' זלדה, שהיתה מאוד שבורה מפטירת בעלה, כפי שנראה במכתב להלן:

"גברת מישקובסקי היקרה,

"לקראת השנה החדשה הנני לאחל לך שנה טובה, שנת שמחה, שנת יצירה, שנת התאוששות.

"מה שלומך? שמעתי שפרסמת קובץ שירים לאחרונה. הייתי רוצה מאד לרכשו. אנא הודיעיני היכן אוכל להשיגו.

"אחרי החגים אני מקוה בע"ה לבקר בארץ לשם טיפול בהוצאת קובץ שירי החדש.

"אצפה לשמוע ממך. כן מחכה אני עדיין 'לפרעון חובך' – הבטחת לי בזמנו לעיין בשירי ולהשמיעני חוות דעתך".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)