חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:28 י"א בכסליו התשפ"ג, 5/12/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מבצע פסח – בהוספה
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 818 - כל המדורים ברצף
על-ידי רצון מתאים יהיה "ייכול" ו"יפסח" גם בגלות
אילו היו דופקים על השולחן...
מבצע פסח – בהוספה
פרשת צו
הלכות ומנהגי חב"ד

"לב ישראל ער להקב"ה ולגאולה" – כותב הרבי, ותובע הוספה במבצע מצה * השתתפות מכובדת במבצע לרב לייבוב, יו"ר צאגו"ח * קטעי דו"ח סניף ירושלים מאפיית וחלוקת המצות בשנים קודמות, המעידים על הירתמות אנ"ש והתמימים בכל מרצם * ה"זהיר טפי" של הרב צבי מאיר שטיינמיץ ב"מבצע הראשון של הרבי"

מאת הרב מרדכי מנשה לאופר

בכל שנה ניתוסף גם בהתעוררות

כתב הרבי בשנת תשי"ז (אגרות קודש כרך טו עמ' יז):

בוודאי מתכוננים למבצע חלוקת מצה שמורה, ולא כבכל שנה אלא בהוספה, שהרי נתרבה מספר אלה שמכירים בהם ונתוסף גם כן בהתעוררות דלבן של ישראל אשר גם בגלותא כשישנה היא בכל זאת הלב ער להקב"ה ולגאולה, וגאולה ענינה לכל לראש מיצר הרע.

ו"עצם מבצע המצה צריך להיות במידה הדרושה ביותר", כתב הרב חודוקוב ליו"ר צעירי אגודת חב"ד, הרב ישראל לייבוב, בשנת תשל"ה ('צעירי אגודת חב"ד' עמ' 280).

בשנת תשל"ח (שם עמ' 272) הורה הרבי למזכירות כדלהלן: "בהתאם עם הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א, בבקשה למסור מחשבוננו . . להרב ישראל שי' לייבוב – צעירי אגודת חב"ד . . אחרי פורים . . שבעים וחמש אלף ל"י (75,000) למבצע פסח".

המבצע בהיקף גדול

מבצע מצה בשנים הקודמות כלל ככל הנראה לא רק את חלוקת המצות, אלא גם את אפייתן בכמות גדולה, שתספיק לחלוקה. אפיית המצות האלה נעשתה בהתנדבות, כחלק מ'מבצע מצה', והשתתפו בה מטובי אנ"ש והתמימים דאז הידועים כיום.

וכך נאמר בדו"ח צעירי אגודת חב"ד סניף ירושלים משנת תשכ"ז:

"מבצע מצות: המבצע התנהל השנה בהיקף גדול מבכל שנה מכמה בחינות. השנה גם ביצע סניף צא"ח בירושלים את המשלוח עבור אישים מטעם ועד כפר חב"ד (כ-40 מערכות), וכן מטעם הנהלת המוסדות בלוד (כ-60 מערכות).

"ראשיתו של המבצע היה, כבכל שנה, באפייה עצמית בהתנדבות על-ידי הצעירים שנקראו לכך במודעות בבתי כנסת חב"ד, מטעם צא"ח, ובבקשות אישיות בכתב ובעל פה על-ידי מזכירות הסניף. האפייה התקיימה במאפיית ר' משה בצלאל וקסלשטיין – שהעמיד המאפייה לרשותנו שלא על מנת לקבל פרס...".

המשך הדו"ח מספר על חלוקה במשך 25 שעות במשך כמה ימים, חלוקה לאישי ציבור ובשכונות השונות: מלחה, אזבסטונים, מוסררה, ועוד. וכן פירוט כל המשתתפים מאנ"ש והתמימים במבצע. כמו כן ניתן פירוט מלא של כל אישי הציבור האח"מים מקבלי המצות, כשהראשון מתוכם הוא מר ש.ז. שזר וכן עובדי 'בית הנשיא', ועוד קרוב למאתיים איש!

סיום הדו"ח מתייחס למכתב הכללי של כ"ק אדמו"ר, אשר תורגם "ושוכפל ב-500 טפסים, והופץ בחוצות ירושלים ובכל הארץ. כן נשלח לפרסום בעיתונות... וביטאונים אחרים. פורסם ב'הצופה' וב'שערים'".

בדו"ח פנימי של צא"ח סניף ירושלים משנת תשכ"ד אנו קוראים סיכום מפורט על התנהלות המבצע באותה שנה:

הדו"ח מספר כי "המצות נארזו בשקית נאה וצורפו אליהן מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א ומכתב מטעם הסניף שנוסח השנה".

הדו"ח כולל את נושא התקצוב והתרומות: מהמועצה הדתית, בי"ס חב"ד עיר גנים, וועד להרחבת הפעולות (הרב ששונקין), ור' לייב סלונים.

כמו כן דווח על מכתבי תודה מאת: ד"ר יוסף בורג, ד"ר י. זוסמן, שופט בית המשפט העליון, ד"ר גיורא לוטן, אברהם הלוי פרנקל.

מבצע ה'זהיר טפי' של הרב שטיינמיץ

כך כותב הסופר ר' צבי מאיר שטיינמיץ, הידוע בסגנונו המיוחד וביותר – ביחסו לרבי, במכתבו מניסן תשל"ז:

"כמידי שנה בשנה בהכוני להיכנס אל היכלו ליחידות לרגל יום הולדתי יום ה' ניסן הבעל"ט (בו ימלאו לי נ"ח שנה לאורך ימים ושנים טובות) הנה אני בא בדו"ח קצר על מצבי בגשמיות ורוחניות, בענייני הפרט ובענייני הכלל. והנה כמובן הדו"ח אינו נותן תמונה שלמה כלל וכלל, כי איך ארים ראש לספר על מצבי הרוחני הפרטי וקיצורי בתורה ועבודה, כי הלא "אשרי וכו' כסוי חטאה" כתיב, גם איך אעציב את רוח כ"ק ברגעים הספורים אשר אהיה במחיצתו, עת אשר איַחל לברכת קדשו מתוך שמחה והרחבת הדעת. על כן אסתפק בפתח דברי בתפלה ובתחנונים, כי בשנה הבעל"ט אזכה להשתחרר מרוב הטרדות ופזורי הנפש ולהיטיב דרכי בתורה ותפלה, כדי אשר אוכל לתקן את אשר פגמתי...

יותר ממאה חבילות

וכאן מתפרסים סעיפים רבים, ואחד מהם: "מבצעי ד' מינים ומצה שמורה": "גם השנה השתדלתי בזיכוי יהודי שכונתנו במצות ארבע מינים ועכשיו, בשעת כתיבת המכתב, מבצע מצה שמורה של השנה שכבר בעיצומו. אקוה לחלק יותר ממאה חבילות לפני נסיעתנו בשעה טובה ומוצלחת".

אור לח"י ניסן תשל"ז הוא כותב שוב: "במבצע מצה שמורה הרחבתי השנה את הפעולות לבית הכנסת של הרב ריינר בבל-הרבור: 50 חבילות (בבית הכנסת מגביהים שם את המחיצה כהלכתה); לבית הכנסת ישראל הצעיר הרב ווקשלק 25 חבילות; ישיבת אהל משה 35 חבילות; ישראל הצעיר הר' סטו 35 חבילות; מלבד ליחידים בתקותי לערך חמישים חבילות".

אור לועש"ק לסדר "ויקרא אל משה" תש"מ כותב הרב "צבי מאיר בן לאה גיטל (עבדו)" דו"ח "אל כ"ק אדמו"ר שליט"א" ובין השאר הוא מזכיר:

"דבר בעתו – מבצע מצה שמורה: השנה הרחבתי והגדלתי המבצע ועד יום הסגולה י"א ניסן אקווה להשלים חלוקת כמה מאות חבילות לבתי כנסיות וליחידים, כפי הרשימה שאקווה בעזרת-ה' להציע לכ"ק אדמו"ר שליט"א בפרוס י"א ניסן".

כמו-כן דאג המשורר "צבי יאיר" לדווח לרבי מדי שנה בשנה, גם בשנים הבאות, על הוספה כל פעם בחלוקת המצות, ובכותרת הדו"ח הוא מדגיש "מבצע מצה שמורה של השנה – המבצע הראשון למבצעי כ"ק אד"ש, דזהירנא ביה טפי"...

בדו"ח מתשמ"ב הוא מוסיף: "עוד אשמח להודיע כי השבועון 'ישראל שלנו' הדפיס שירי 'התלונות על נצח משה' לרגלי חג השמונים [=לרבי], שהרבה מהחומר הכלול בו נוגע בייחוד ללב הקוראים מסוג הנ"ל (ואגב הדפיס גם שלשה שירים אחרים) כמצורף פה".

בתשד"מ הוסיף הרב שטיינמיץ לציין בדו"ח: "והנה לא אכלא עטי מלבשר על פרט קטן חדש, מעין 'הידור מצווה' שנוסף השנה במבצע הנ"ל: עד עכשיו נוהג הייתי לארוז המצות בשקיות פשוטות חלקות בלי נוסח מודפס כלשהוא על גבן, כך שהמקבלים לא ידעו מאין בא להם השי הזה לליל הסדר. השנה נתעוררתי על-ידי בתי... שיש בידי צא"ח שקיות עם נוסח מודפס המבאר היטב מטרת המתנה, הנוסח מתחיל ב'ופרצת ימה גו'', ומסיים 'בהתאם להוראות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש' גם בלשון הקודש וגם באנגלית. השנה אפוא ייוודע הדבר מאיזה מקור הגיעו המצות, לא השנה בלבד אלא למפרע במשך כל השנים שעברו".

בדו"ח תשמ"ז מגיע סך כול חבילות המצות שחילק 'צבי יאיר' ל-388, ובשורת סיכום חשבון החלוקה הוא מציין: "סך-הכול במנין [=בגימטרייה]: חש"ף ד' את זרוע קדשו.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)