חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:00 זריחה: 6:30 ט' בניסן התשפ"ג, 31/3/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מבצע פורים
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 813 - כל המדורים ברצף
ההוראה מאדני המשכן ועניינו של ז' אדר
"מביא גאולה לעולם"
מבצע פורים
פרשת תרומה
הלכות ומנהגי חב"ד

"שמבצע פורים יהיה באופן של 'שטורעם' [=סערה] ובהידור" * "לא להביט על ההוצאות ולעשות בשמחה" * לקט הוראות הרבי אודות מבצע פורים, לצד דו"חות מהשטח: הפעילות בצה"ל, עם המשפחות השכולות והעולים החדשים, והפעילות בברזיל ובמלבורן * ועל חוזר שנשלח מטעם משרד החינוך לעידוד קיום מצוות משלוח מנות בין הילדים

מאת הרב מרדכי מנשה לאופר

השתתפות בהוצאות בתנאי

בחודש אדר תשל"ג נמסרה הודעה בשיחת טלפון מהמזכירות לרב אפרים וולף ('ימי תמימים' כרך ו' עמ' 108):

"להודיע לר' ישראל לייבוב [=יו"ר צעירי אגודת חב"ד] על דבר הפעולות בפורים, שיהיה בהידור, ועל דבר מה שיעלה כסף [=פרטים הכרוכים בהוצאות כספיות], באם הפעולות יהיו בשטורעם ובהידור ישתתפו [=ממזכירות כ"ק אדמו"ר] ב- 95% [=של ההוצאות].

הוראה נוספת נמסרה באותה הזדמנות:

"להודיע לצעירי אגודת חב"ד שכ"ק אדמו"ר שליט"א שבע רצון מההכנות ל[=מבצע פורים עם ה]משפחות השכולות, ושהפעולות גם-כן יהיו עם כל הקנאַק [=העוצמה]".

הוראה זו נמסרה בט"ז באדר-א', כמעט שלושים יום לפני פורים [מתאים להערת הרבי בהזדמנות אחרת, כי יש דעה שגם ל' יום לפני פורים יש לעסוק בהלכות (ובהכנות ל)החג].

בהמשך נתקבלו הוראות נוספות (שם עמ' 111 – מכ"ד אדר א'):

"למסור לר"י לייבוב שמחכים לתשובה על המכתב הדחוף".

ועוד (שם עמ' 112) :

"על דבר ר' ישראל שי' לייבוב, לזרזו, רוצים לדעת במה אוחזין".

בט' באדר ב' קיבל הרב אפרים וולף את ההודעה הבאה (שם עמ' 115):

"למסור לר"י שי' לייבוב על דבר הבטחתו שמבצע פורים יהיה באופן של שטורעם, לתת לו עבור זה 10-15 אלף ל"י, ולתת מיד, כדי שהמרץ יהיה מלא ולא יהיו דאגות, ושהעניין יסודר בהקדם".

בעניין סידור אישורי הכניסה לצה"ל נתקבלו הוראות נוספות, על-ידי הרב שלמה מיידנציק (שם עמ' 115). וכך דוּוח לרבי על היערכות נרחבת לחלוקת משלוח-מנות בין העולים החדשים ברחבי הארץ (שם עמ' 114-113):

"ביום ה' בערב התקיימה במשרד בלוד אסיפה בנוגע למשלוח מנות בהשתתפות ר' מאיר פרידמן, ר' ברוך גופין, ר' הלל זלצמן, ר' זושא וילימובסקי, ר' משה סלונים, ר' ישראל לייבוב, וסוכם שחמ"ה יחלקו במרכזי קליטה בצפון ובדרום הארץ, אנחנו נחלק ברמלה ובלוד, ר' ברוך גופין במרכז הארץ, הרשת [=אהלי יוסף יצחק] באור יהודה, בירושלים נצרת ועפולה – תושבי המקום".

בי"ז אדר ב' תשל"ג (שם עמ' 117) דוּוח:

"היה כמה פעמים ברדיו בפורים בעניין המשלוח מנות של חסידי חב"ד בשליחות כ"ק אדמו"ר שליט"א במחנות הצבא בתי חולים בתי כלא וכו'".

המבצעים – כאילו טילפנו לכל אחד

בליל י"ד אדר תשל"ה (שם עמ' 396) נמסרו ההוראות הבאות:

"העניין שנוסעים לחיילים, לתת משלוח מנות בפורים – לחזק ולהגדיל המבצע בכל מה שאפשר, ולא להביט על ההוצאות ולעשות בשמחה.

"היות שפורים חל בשנה זו ביום ג' בהשגחה-פרטית – בוודאי שיש כאן הדגשה בעניין ד'טוב לבריות' ממה ש'טוב למקום', שלכן העניין המיוחד לבריות – [מבצעים עם] חיילים – שיעשו ביותר גישמאַק [=חיות ועריבות] ויותר מרץ.

"עניין הנ"ל, בעניין המבצעים, הוא לכל אחד, וכאילו מסרו טלפון מיוחד לכל אחד.

לקראת שנת תשכ"ה כתב הרב חודוקוב לרב ישראל לייבוב את המכתב הבא (צעירי אגודת חב"ד עמ' 271):

"תמהים אנו לקראת השמועה אשר מסתפקים אם לקיים גם השתא את מבצע הפורים. בה בשעה אשר צריכים להיות הולכים ומוסיפים. איך עולה כלל על הדעת לבטל דבר שהיה קיים מכבר...".

בהמשך המכתב נאמר עוד:

"ויש להעיר שלאחר שמשקיעים במבצע כזה כל כך הרבה כוחות, זמן וממון, יש על כל פנים להשתדל אשר בעזרת השם יתברך יסודר העניין בהידור הכי גדול... ישפיעו על העיתונות לעשות את הפרסומת הגדולה הכי אפשרית לפני המבצע ולאחריו, ולזכור אשר עצם הפרסומת מביאה תועלת רבה לחיזוק היהדות".

בי"ט אדר תשל"ח (צאגו"ח עמ' 272) נכתב בשם מזכירות הרבי לרב אפרים וולף:

"בהתאם עם הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א, בבקשה למסור מחשבוננו להרב ישראל שי' לייבוב – צעירי אגודת חב"ד – הסך שבעים וחמש אלף ל"י (75.000 ל"י) כהשתתפות במבצע פורים...".

תחרות בתי הספר במשלוח מנות

עד שנת תש"ל (בערך) התמקד מבצע פורים בעיקר בהפצת רעיון ה'משלוח מנות', שאותו ביקש הרבי להשריש היטב בין כל ילדי-ישראל. כתוצאה מפעילות שנעשתה בנושא (בשנת תשכ"ד?) והניבה פירות, יצא אף חוזר המנהל הכללי של משרד החינוך (כג/6 101) בקריאה:

"מן הראוי לעורר את ילדינו לשמירת המצווה היפה של משלוח מנות... ישלחו נא הילדים איש לרעהו מנות לאכילה מכל טוב... ראוי להביא רעיון זה בעוד מועד לידיעת ההורים באסיפה כיתתית.. כדי להבטיח שיתוף פעולה מצידם".

יצוין כי האיש שעמד מאחורי "מבצע פורים" היה ר' יצחק (איטשקע) גנזבורג (ע"ה). בדו"ח מחודש אדר תשכ"ז של צא"ח סניף ירושלים מדווח על 1500 חבילות משלוח-מנות של צא"ח בבתי-הספר בירושלים. ובין השאר מפורט:

"תחלה הופצו דוגמאות בבתי ספר במרכז העיר, באמצעות מכונית שנשכרה לשם כך, וצוין בחוזר-לוואי האפשרות להזמין אצלנו טלפונית..

"יצוינו כאן כמויות ההזמנות בירושלים: ביה"ס הממ"ד קרית משה – למעלה מ-450 שקיות, ביה"ס הממלכתי כי"ח בנות – למעלה מ-250, ביה"ס חב"ד אזבסטונים – כ-250 שקיות, ביה"ס הממ"ד מושב צלפון (באמצעות ר' יונתן לוי) – למעלה מ-130 שקיות, ביה"ס הממ"ד "דורש ציון" – למעלה מ- 120 שקיות, ביה"ס הממ"ד "ענף החיים" – למעלה מ- 60 שקיות, ביה"ס הממ"ד "סיני" – 25, ועוד בכמה בתי ספר (מתוכם יצוין בית החינוך החרדי "בנות ירושלים"..)".

המוסף 'חדשות חב"ד' של 'בטאון חב"ד' מתמוז תשכ"ד גילה כי לאחר סיכום המבצע בשנת תשכ"ד נערכה בתל אביב, באולם 'ידע-עם', מסיבה נאה, בהשתתפות מפקחים, מנהלי בתי ספר, מפקח הרשת ר' א' בן-נון ואנשי חינוך אחרים. במסיבה הוגרלו הפרסים בין בתי-הספר שהצטיינו בקיום המצווה, הן במספר המשתתפים והן בקיום הקפדני של ההוראות. בפרס הראשי זכה בית ספר הממלכתי-דתי בבת-ים.

2227 מנות שהוכנו בבית

בערב שבת-קודש פורים תשל"ד ('ישיבה של מעלה' עמ' 287) מדווח הרב חיים בנימיני ראש ישיבת 'מחנה ישראל' בפטרופוליס במכתבו לרבי:

"כ"ק אדמו"ר שליט"א...

"הנני שמח להודיע כי תלמידי הישיבה יחיו עושים בכל המרץ במבצע פורים. במשך כמה ימים זוגתי תחי' הכינה בשיתוף מספר של תלמידים 2227 מנות למשלוח מנות והיום עוסקים 26 בחורים יחיו בנתינתם. כאן בפטרופוליס הולכים לבתים יהודיים, בעיקר איפה שיש ילדים יחי' וגם לאחרים, ומחוץ למשלוח מנות גם קובעים מזוזות ומסבירים עניין היום והמצוות שלו, לכל המנות צרפו את הדף שיצא מטעם 'בית חב"ד' בסאן-פאולו.

"הבחורים שירדו לעיר ריו-די-ז'נירו ל-4 בתי ספר יהודיים, לבית יתומים יהודי, ולשני בתי ספר כלליים בהם לומדים גם תלמידים יהודים, לקחו איתם גם מטבעות למתנות לאביונים עם קופסאות. יסבירו את עניין היום ויגידו קטעים משיחות קודש כפי שדיברו כאן בישיבה בימים האחרונים. כמו כן לקחנו משלוח מנות לשגרירות ישראל (קונסוליה) בריו וגם לשליחי הסוכנות כאן".

שנה אחר-כך, בתשל"ה (שם עמ' 305), מפורטת רשימה ובה 25 ישובים בברזיל וכן "לבירת פורטוגל – ליסבון", שבהם חולקו משלוחי המנות ("כללו בקבוק מיניאטורי של וודקה, חבילת סוכריות שתי מטבעות והסבר על עניני פורים בשפה הפורטוגזית"). ובהמשך שם:

"המשלוחים למקומות רחוקים נשלחו באווירון ולקרובים יצאו בחורים יחיו בקבוצות רבות וחילקו. כמו כן כתבו מאות מכתבים להורים יחיו. לחברים ולקרובים שלהם במקומות שונים ועוררו אותם לקיים מצוות היום, והדגישו עניין משלוח-מנות ומתנות לאביונים.

מתשל"ו (שם עמ' 329) יש דווח קצר: "לקראת ימי הפורים נשלחו מהישיבה משלוחי מנות למקומות שונים בדואר וחלק יחולקו על-ידי תלמידינו ותלמידות המכללה. מדובר בכמות של 5,000 משלוחי מנות".

לקראת פורים תשל"ז חולקו משלוחי מנות ב- 30 ישובים ברחבי ברזיל, מהם באווירון, וביום פורים נסעו 3 מכוניות עם 25 בחורים לעיר ריו לבתי הספר השונים לחלק משלוחי מנות ולעורר את התלמידים וכו' לקיום מצוות היום.

השלוחים באוסטרליה

בדו"ח לרבי מס' 19, שכתב הת' אהרן אליעזר צייטלין שי', בעש"ק פרשת ויקהל תשל"ד, בשם תלמידים השלוחים לאוסטרליה, יש סעיף מיוחד על 'מבצע משלוח מנות', ובו נכתב בין השאר:

"גם בזה עשינו כהוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א. בתענית אסתר דיברנו אודות זה עם הרב שלום שי' הכהן גוטניק, ומיד הלך הרב גוטניק עמנו וקנינו כמה מיני מאכלים, ותלמידי הישיבה גדולה עשו חבילות משלוח מנות. בינתיים ישב הרב גוטניק וסידר לאיזה בתים ובאיזה שכונה ללכת במבצע, וסידר באופן קל ונוח שאחד ילך לשכונה אחת וכו'. ביום פורים אחר-הצהריים הלכו כמעט כל תלמידי ישיבה גדולה ועוד כמה בחורים וחילקנו לערך 150 משלוח מנות, גם ראינו [=השתדלנו] שיקיימו [=על אתר] מצות מתנות לאביונים, גם חילקנו מכתב אודות פורים, ומצורף בזה טופס מזה.

"המשתתפים בהמבצע: הרב שלום שי' הכהן גוטניק, הרב יצחק גראנער, הרב שלום מענדל קלובגאנד... [26 שמות מפורטים..] ובסידני הלך הבחור ראובן דונין.

"כמו כן הלך הרב נחום זלמן שי' גורעוויטש עם תלמידיו לכמה מושבי זקנים לחלק להם משלוח מנות, וחילקו לערך 160 משלוח מנות, הוא עושה זה כבר כמה שנים.

"ביום ראשון ט' אדר היה 'פורים ראלי' שנסתדר על-ידי צא"ח והשתתפו בזה כמה מתלמידי ישיבה גדולה, והת' יוסף קרעמער דיבר בעניין פורים ומפי עוללים וכו', השתתפו לערך 250 ילדים וילדות.

"בליל ה' אחר התענית התוועד הרב גליק שי' בביתו לפני התלמידים דישיבה גדולה, ובשבת-קודש שושן פורים התוועדות רבתי בביתו של הרב..." .


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)