חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:37 זריחה: 5:39 י"ד באייר התשפ"ד, 22/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לך-לך
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1191 - כל המדורים ברצף
כמה נחמד להיות 'מאוזן'
יש חדש
שילוב ניגודים במצוות המילה
לך-לך
מי בבית ומי בגלות
הסנדק שנעלם
ראשית התיקון
מצווה ושורש הנשמה
חמישים וארבע שנות מילה
החלפת מוהל

לך אל עצמך

"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (בראשית יב,א). על האדם ללכת אל עצמו, אל שורשו ואל מציאותו האמיתית. זאת על-ידי שיֵצא מהעניינים הארציים והחומריים, מהדברים הבאים מההרגלים והמידות הטבעיות, ומההשקפות השכליות הלא-רצויות.

(לקוטי שיחות) 

אין נביא בעירו

על-פי-רוב אין מחשיבים את האדם  במולדתו, שהרי שם רגילים בו, ובמיוחד קרוביו שרגילים בו יותר. רצה הקב"ה לגדל את אברהם, שיֵצאו לו מוניטין בעולם, ולכן ציווה עליו: "לך-לך מארצך וממולדתך".

(יבין שמועה)

סוד הבירורים

מאז שאמר הקב"ה לאברהם "לך לך מארצך" ואברהם נסע "הלוך ונסוע הנגבה", התחיל סוד הבירורים. האדם הולך למסעיו על-פי גזֵרת ההשגחה העליונה, למקום שהניצוצות הצריכים להתברר על-ידו מחכים לגאולתם.

(הרבי הרש"ב מליובאוויטש)

הגדלת הניסיון

הקב"ה הבטיח לאברהם שכר גדול כל-כך על הליכתו לארץ-ישראל כדי להגדיל את הניסיון, לראות אם הליכתו תהיה בשביל השכר או לשם שמים. ובאמת נאמר "וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'" – שלא הלך אלא כדי למלא את רצון הבורא יתברך.

(שפת אמת)

פרסום הקב"ה

"ואגדלה שמך" (בראשית יד,ד). וכי היה אברהם זקוק להבטחה שיתגדל שמו בעולם? אלא פרסום שמו של אברהם אבינו כמונו הפרסום שמו של הקב"ה, שכן בכל מקום שאליו הגיע אברהם אבינו עשה שיתפרסם ויתקדש שם שמים.

(הרבי מליובאוויטש)

לצאת מהמקום הנפשי

כדי להגיע לגילויים הנעלים של עצם ושורש הנשמה, האדם חייב לצאת תחילה מהמקום הנפשי שבו הוא נמצא, מטבעו, מרגילויותיו ומשאר ההגבלות שהיה שרוי בהן עד כה.

(ספר המאמרים תרפ"ו)

הנאה שהיא טובה

"לך-לך – להנאתך ולטובתך" (רש"י). לשם מה צריך להוסיף "לטובתך" אחרי שכבר נאמר "להנאתך"? משום שעל-פי-רוב לא כל הנאותיו של האדם הן אכן לטובתו.

(רבי חנוך מאלכסנדר)

להתרחק מהיצר

"וילך אברם כאשר דיבר אליו ה', וילך איתו לוט" (בראשית יב,ד). כשאדם מישראל מחליט לקיים מצווה, "כאשר דיבר אליו ה'", מיד "וילך אתו לוט" – נצמד אליו היצר ומשיאו לדבר אחר. העצה לזה היא כמו שנהג אברהם, שאמר: "אם השמאל ואימינה ואם הימין ואשמאילה" – להתרחק ממנו ככל האפשר.

(רבי משה מקוברין)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)