חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:36 ט"ז בסיון התשפ"ד, 22/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ירושת ארצות ג' אומות
משיח וגאולה בפרשה

נושאים נוספים
התקשרות גליון 797 - כל המדורים ברצף
הירידה היא מנוף לעלייה גבוהה יותר
ירושת ארצות ג' אומות
הכינוס הארצי של צעירי אגודת חב"ד
פרשת לך-לך
צאת הכוכבים בניו-יורק
הלכות ומנהגי חב"ד

בסמיכות לגאולה – עבודת המוחין כשלעצמה

החידוש בכריתת ברית בין הבתרים – ש"עשר אומות יש כאן", אף-על-פי שבינתיים (עד היום הזה) "לא נתן אלא שבעה גוים, והשלשה . . קיני קניזי וקדמוני עתידים להיות ירושה לעתיד"...

ונמצא, שבחלק זה דהפרשה מודגשת הברכה הכי גדולה הקשורה עם הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש – "לזרעך נתתי את הארץ הזאת", "עשר אומות".

...ובפרטיות יותר – בקשר ובשייכות ל"השלשה . . קיני קניזי וקדמוני (ש)עתידים להיות ירושה לעתיד", בהוספה על ה"שבעה גוים" שניתנו כבר:

מבואר בדרושי חסידות תוכן העניין דירושת שבעה אומות וירושת השלשה אומות קיני קניזי וקדמוני בעבודת האדם – ששבעה אומות קאי על עבודת המידות (ז' מידות), והשלשה אומות קאי על עבודת המוחין (ג' מוחין). ומהחילוקים שביניהם, שעבודת המידות עיקרה בזמן הזה, ועבודת המוחין עיקרה לעתיד לבוא.

כלומר, בזמן הזה עיקר העבודה היא עבודת המידות, כמו שכתוב "ואהבת את ה' אלקיך ("לית פולחנא כפולחנא דרחימותא" [-אין עבודה כעבודת האהבה]) בכל לבבך", מידות שבלב, ולא עוד אלא שגם עבודת המוחין אינה אלא כפי הדרוש לצורך השלימות דעבודת המידות; ולעתיד לבוא תהיה עבודת המוחין בפני עצמם.

וכיוון שנמצאים בסמיכות ממש להגאולה האמיתית והשלימה צריך להיות כבר מעין ודוגמא והתחלה דעבודת המוחין בפני עצמם – על-ידי הלימוד וההשתדלות לקיים בפועל העניינים הקשורים עם עבודת המוחין, אפילו כשאין זה נוגע לעבודתו או לעבודת שאר בני-ישראל בעניין המידות, כי אם להמוחין בפני עצמם.

ובנוגע לפועל:

ישנם כמה דרושים בתורת החסידות שבהם נתבארו דווקא עניינים עמוקים בפנימיות התורה הקשורים עם עבודת המוחין בפני עצמם, ובפרט בדרושי אדמו"ר האמצעי . . שענינו "רחובות הנהר" דתורת החסידות, וקשור עם השלימות ד"רחובות הנהר" בהגאולה האמיתית והשלימה, שאז תהיה רחבות אמיתית וגבהות ועומק אמיתיים בכל העניינים בתכלית השלימות.

ובהתאם לכך יש להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בלימוד העניינים העמוקים דתורת החסידות באופן של "רחובות הנהר", בהרחבת הביאור וההבנה וההשגה, והקדוש ברוך הוא עוזר ומצליח (על-ידי השתדלותו עד כמה שהדבר תלוי בו) שהלימוד יהיה מתוך רחבות בגשמיות, שעל-ידי טירחא קלה באצבע אחת נותן לו הקדוש ברוך הוא פרנסתו הגשמית בהרחבה, ועל-ידי זה גם רחבות המוחין (ועל אחת כמה וכמה רחבות המידות).

...מזה מובן שכשקורין בתורה פרשת לך לך . . מודגשת שלימות ההליכה מהמעמד ומצב דזמן הזה (ארץ שבע אומות, עבודת המידות) למעמד ומצב דלעתיד לבוא (שיתוספו גם השלשה אומות קיני קניזי וקדמוני, עבודת המוחין), שהליכה זו מתחילה ונעשית כבר עתה בהווה, תיכף ומיד ממש, על-ידי ההוספה ביתר שאת וביתר עוז בלימוד פנימיות התורה באופן ד"רחובות הנהר", כנ"ל.

(שיחת ח' במחשוון תשנ"ב, התוועדויות תשנ"ב כרך א, עמ' 248)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)