חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:36 כ"ב באייר התשפ"ד, 30/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לעלות ולבוא לבחינה ש"על פני המים"
משיח וגאולה בפרשה

נושאים נוספים
התקשרות גליון 795 - כל המדורים ברצף
מה התוצאות לאחרי עבודת חודש תשרי?
לעלות ולבוא לבחינה ש"על פני המים"
כיבוש שדה הספרות והשירה
פרשת בראשית
הלכות ומנהגי חב"ד

משיח יגלה פנימיות התורה שלמעלה ממים

בפירוש הכתוב "והניף ידו על הנהר בעים רוחו גו'" . . מבאר רבינו הזקן בליקוטי תורה שבקיעת הנהר דלעתיד לבוא היא ההכנה לגילוי פנימיות התורה דלעתיד לבוא, על דרך ובדוגמת ההכנה דקריעת ים סוף . . לגילוי דמתן תורה.

...וממשיך לבאר מה שכתוב "בעים רוחו" – על-פי מאמר רז"ל על הפסוק "ורוח אלקים מרחפת על פני המים", "זה רוחו של מלך המשיח, היאך-מה-דאת-אמר ונחה עליו רוח ה'".

דהנה, "במשה נאמר מן המים משיתיהו, והוא מבחינת מים עליונים שמשם המשכת התורה הנגלית לנו . . אך פנימיות התורה זהו בחינת ורוח אלקים מרחפת על פני המים, למעלה מבחינת המים. ועל זה נאמר והניף ידו על הנהר – שהוא בחינת מים, בעים רוחו – מה שלמעלה מבחינת המים כו'".

וביאור העניין:

בתחילת הבריאה היה "כל העולם כולו מים במים", ואחר כך היה עניין של ירידה – "יקוו המים גו' ותראה היבשה".

אמנם, ירידה זו היא צורך עליה. היינו, שעל-ידי מעשינו ועבודתינו בבירור העולם נעשה שוב העניין ד"מים במים" כמו בתחילת הבריאה, שזהו עניין ד"כמים לים מכסים"...

ויתירה מזה – באופן נעלה יותר מכמו שהיה לפני הבריאה, למעלה מבחינת המים, כאמור, "ורוח אלקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח", שתתגלה לעתיד לבוא, כאשר "והניף ידו על הנהר".

ואז, "צדיקים מה הן עושין, הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפים כנשרים ושטין על פני המים", כפי שמבאר הצמח צדק בדרוש הידוע באור התורה בתחילתו, שעניין זה הוא "כמו שהיה לפני הבריאה", שאז היה "כל העולם כולו מים במים", אלא ש"צדיקים ("ועמך כולם צדיקים") הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפים . . שטין על פני המים", למעלה מבחינת המים.

ונמצא, שבהתחלת הבריאה נעוצה תכלית הכוונה דימות המשיח – "ורוח אלקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח".

אלא, שבשביל זה היה צריך להיות עניין הירידה – החל מכללות הירידה ד"ותראה היבשה", אף שגם אז נאמר "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם", תולדות מלא כתיב, "עולם על מילואו נברא". ולאחרי זה, הירידה שעל-ידי החטא כו', עד לירידת הגלות, ובזה גופא – לא רק הירידה דגלות מצרים, והעליה דיציאת מצרים וקריעת ים סוף "הפך ים ליבשה", אלא גם הירידה דהגלויות שלאחרי זה.

ועל-ידי זה באים לעילוי גדול יותר לגבי התחלת הבריאה (דאם לא כן, אין תועלת כלל בעניין הירידה) – "אלה תולדות פרץ", עד "וישי הוליד את דוד", דוד מלכא משיחא, שאז תתגלה הבחינה שלמעלה ממים "על פני המים", "על הנהר".

(משיחת אחרון של פסח תשמ"ז, 'התוועדויות' תשמ"ז כרך ג, עמ' 122 ואילך)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)