חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:16 זריחה: 6:03 י"ד בניסן התשפ"ד, 22/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הכנות לגאולה לפי דרישת השעה
משיח וגאולה בפרשה

נושאים נוספים
התקשרות גליון 787 - כל המדורים ברצף
שום תשים עליך – רב!
הכנות לגאולה לפי דרישת השעה
בשדה החינוך
פרשת שופטים
"לא מצאתי לגוף טוב משתיקה"
יד לספר תורה / צוארנו / סידור עם ציונים / תפילין אחר השקיעה / צוארנו / ניגונים בתפלה
תספורת מצוה בחול-המועד / זמני התפילות

הזמן לבנות את בית ה'

כאשר מחפשים היכן נזכר ראש-חודש אלול בתורה שבכתב, שהרי ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא, ועל כך מיוסדת תורה שבעל פה – מובא באחרונים שהדבר נזכר בתפילה ובנבואה של הנביאים האחרונים זכריה, חגי ומלאכי: בנבואה זו, מיד בתחילתה, נאמר, ש"בחודש השישי" – שלפי מניין החדשים הוא חודש אלול, "ביום אחד לחודש" זהו ראש-חודש אלול (היום השני, אך ראש-חודש אלול) – הגיע אז חגי ודיבר לישראל, וזו הייתה נבואה שאכן נכתבה.

...ומה אמר חגי בנבואה לישראל [. .]: שהקב"ה שואל בתמיהה גדולה: כיצד ייתכן שיש יהודים שאומרים "לא עת לבנות בית ה'"! שאין זה הזמן המתאים לכך! הייתכן כדבר הזה!

...כך גם לגבי האריז"ל שאמר שדווקא בימיו החל הזמן ש"מצווה לגלות זאת החכמה", וכך הוא גם בזמננו זה עקבתא דמשיחא, שהעניין הוא בהפצת המעיינות עד אשר יגיע גם ל"חוצה".

וכידוע הדוגמא והמשל מכתר המלך, שקודם לכן לא היה ציווי זה יותר מאשר "לגלות זאת החכמה". וקודם לזמן של "מצווה לגלות זאת החכמה", היה זה להיפך, שלמדו זאת אך ורק יחידי סגולה עם יחידי סגולה. וכך הוא גם לגבי דקדוקי סופרים, שגם הם נכתבו בעשרת הדברות כפי שאומר בירושלמי (בשקלים). והרי דקדוקי סופרים נוספים ומגיעים מידי זמן ומידי תקופה ותקופה עד מדי שנה בשנה, וגם על כך נשאלת השאלה: מדוע לא נתגלו בדורות הקודמים, ודווקא עתה נתגלו?

והמענה על כך – "את הכל עשה יפה בעתו", שמכיוון שניתוסף בחושך העולם, מוכרחים להגיע לתוספת אור, וגדול לימוד שמביא לידי מעשה – בנר מצווה, כדי להתגבר גם על חושך זה. כמו כן, חושך זה שניתוסף, אינו חס ושלום כדי שיהיה חושך, אלא כדי שיגיעו ליתרון האור מן החושך, ביתרון גדול יותר מאשר היה בדורות הקודמים.

אין להתפעל ולהקשות מהקיצים שעברו

...וזוהי ההוראה בנוגע לפועל: שלא להתבייש, הייתכן, הרי נמצאים בהמולת העולם, וישנו חושך כפול ומכופל של הגלות – וכאן לפתע נאספים לאור הכרזתו של נשיא דורנו ש"לאלתר לגאולה" יחד עם "לאלתר לתשובה". ובהמשך באה הקושיא הידועה, הרי הוא הכריז זאת לפני כמעט ארבעים שנה (לפני שלשים וכמה שנה) ועדיין לא בא!!

הרי כמדובר כמה פעמים, אותה שאלה קיימת על כל קץ של גדולי-ישראל, מתחיל מאגרת ארוכה של הרמב"ם, וישנם אלו שלפניו וגם לאחריו, וכן רש"י, וישנם כבר ספרים שליקטו את כל הקיצים, וכפי שהגמרא עצמה אומרת שכלו כל הקיצים – והגמרא אומרת שישנם "קיצים" לשון רבים.

ואכן היו אלו זמנים מוכשרים, אך אז התערב ה"קלוגינקער" [=היצר המתחכם] ונוצרה עוד הוספה על הגלות. אך לפי לשון האמור ש"כלו כל הקיצין", הרי אם זה נאמר כבר אז, ודאי הדבר שעתה הוא כן.

במיוחד כאשר מגיע ראש חודש אלול, ביום אחד לחודש השישי, כפי שהוזכר בזה רמז נפלא, שאינו כלל רמז אלא נאמר ברור בנבואה.

(מהתוועדות ר"ח אלול תש"מ, שיחות קודש תש"מ כרך ג, עמ' 966, בלתי מוגה)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)