חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:17 זריחה: 6:01 ט"ז בניסן התשפ"ד, 24/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ימות המשיח
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1178 - כל המדורים ברצף
משפט אין עושים בכיכרות
יש חדש
"אתה הראת לדעת"
ימות המשיח
כבוד בלי תנאים
תנאי שהופר
אין צורך לטרוף
מוטב לפחד
חברים בדם
מקווה טהרה

השעבוד יוסר

"אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד" (ברכות לד,ד). מי שאינו מאמין בהשגחה פרטית, משועבד לקליפה, המכסה ומסתירה את ההשגחה העליונה. זהו 'שעבוד מלכויות'. לעתיד לבוא, כשרוח הטומאה תעבור מן הארץ, תתגלה ההשגחה הזאת, ואז יראו הכול כי כל דבר בא ממנו יתברך.

 (כתר שם טוב)

צחוק ותענוג

לעתיד יאמרו בני-ישראל ליצחק דווקא "אתה אבינו" (שבת פט,ב). יצחק הוא מלשון צחוק ותענוג. לעתיד לבוא, בגמר הבירורים, יתגלה הצחוק והתענוג העליון מהבירורים שנתבררו.

(תורה אור)

גאולה של חסד

"רבי אליעזר אומר: בניסן נגאלו, בתשרי עתידין ליגאל. רבי יהושע אומר: בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאל" (ראש-השנה יא,א). המדרש מכריע כדעת רבי יהושע, שזמן הגאולה הוא חודש ניסן. ניסן הוא זמן של חסד, ואילו תשרי הוא חודש של גבורה, זמן של דין ומשפט. לכן הגאולה תהיה בחודש ניסן, בחינת חסד.

(ספר המאמרים ת"ש)

שחיטת הרע

"לעתיד לבוא מביא הקב"ה ליצר הרע ושוחטו" (סוכה נד,א). שחיטת יצר הרע משמעותה –  הוצאת החלק הרע שבו, וכך ה'נבל' יתהפך ל'לבן'.

(הבעל-שם-טוב)

להתמסר לתורה

"שייבנה בית-המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך" (אבות ה,כ). מה הקשר בין בניין בית-המקדש ללימוד התורה? אלא שכאשר ייבנה בית-המקדש יקויים הייעוד "ועמדו זרים ורעו צאנכם" (ישעיה סא,ה), וממילא יוכל כל יהודי להתמסר בכל ישותו ללימוד התורה.

(הרבי מליובאוויטש)

תורה חדשה

"תורה (חדשה) מאיתי תצא" (ישעיה נא,ד. ויקרא-רבה פרשה יג,ג). התורה נתלבשה בסיפורי מעשיות, כמו מעשה לבן ומעשה בלעם. לעתיד לבוא יתגלו הסודות הטמונים בסיפורים האלה, ואז יתגלה כי למעשה הסיפורים מדברים על הבורא יתברך ועל העולמות העליונים. זו משמעותה של 'תורה חדשה' – לעתיד יתגלה כי כל התורה כולה מדברת על אודותיו יתברך.

(כתר שם טוב)

חידוש של גילוי

גם 'תורה חדשה' זו ניתנה במעמד הר-סיני, שכן מתן התורה לא יהיה שנית. לכן אין כאן חידוש אמיתי, אלא גילוי ההעלם בלבד.

(לקוטי שיחות)

גילוי עצום

"מצוות בטלות לעתיד לבוא" (נידה סא,ד). המצוות, כפי שהן בזמן הזה, יהיו בבחינת 'אי תפיסת מקום' לגבי הגילוי האלוקי העצום שיאיר לעתיד לבוא.

(ספר המאמרים תער"ב)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)