חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:43 זריחה: 5:35 י"ד בסיון התשפ"ג, 3/6/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

להתמסר לזולת גם למי שבאין-ערוך אליו
המעשה הוא העיקר

הדבר יעזור לו עצמו, לברכה ולהצלחה בכל עניינים

יום השבת-קודש זה הוא שבת מברכים חודש תמוז, שבו נכלל כל חודש תמוז. עניינו המיוחד של חודש תמוז (ככל חודש שיש בו עניינו המיוחד) הוא – חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז.

[...] בנוגע לחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז כותב כ"ק מו"ח אדמו"ר במכתבו, שזוהי גאולה לא רק עבור פרט, אלא גאולה כללית בנוגע לכל ענייני יהדות, וגאולה זו פועלת שיהיה אתכפיא ואתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא.

ועניין זה קשור עם המבואר לעיל בהמאמר בעניין יוסף הצדיק, בחינת היסוד, ש"נתן מלחמו לדל" – שכן הוא גם אצל יוסף הצדיק שבדורנו, בעל הגאולה.

ובפרטיות יותר:

ביוסף הצדיק נאמר ש"נתן מלחמו לדל" – לא "לחם" סתם, אלא "לחמו" דייקא, היינו, שיוסף הצדיק לא נתן מהשיריים והמותרות שלו, אלא "מלחמו", מהלחם שלו, שעליו "יחיה האדם", שנתן מהחיות שלו להזולת. ועל-דרך זה ביוסף הצדיק שבדורנו – שנתן מהעניינים הנוגעים אליו ביותר, ומהחיות שלו.

ונתינה זו היתה "לדל", לאלו שהם באין ערוך לגמרי אליו, כמו שנאמר ביוסף ש"הוא המשביר לכל עם הארץ", "וישבור למצרים", ופשיטא שהמצריים היו באין ערוך לגמרי לגבי יוסף, ואף-על-פי-כן, היתה הנהגתו של יוסף הצדיק הראשון, ועל-דרך זה יוסף הצדיק שבדורנו, שהשפיעו גם לאנשים שפלים את פנימיות חיותם.

וזוהי גם הוראה לכל השייכים אליו:

ובהקדמה – שכל העניינים שרבותינו נשיאינו עשו בגלוי, הרי זה כדי שילמדו מהם. עניינים אלו שאין אנו יכולים כלל לעשותם כמותם ("מ'קען זיי גאר ניט נאכמאכן") – עשו אותם הרביים בהעלם, ואין אנו יודעים אודותם כלל; ואילו העניינים שעשו בגלוי – הרי זו הוראה ונתינת כוח לכולם שצריכים לעשות כמותם ("מ'זאל זיי נאכטאן"), אם בשלימות, או על-כל-פנים אפס קצהו ושמץ מנהו.

וכמו כן בעניין הנ"ל, שהנהגתו הגלויה של כ"ק מו"ח אדמו"ר ש"נתן מלחמו לדל", היא הוראה ונתינת כוח לכולם, שיש לעשות אפס קצהו על-כל-פנים.

צריכים להתמסר בשביל טובת הזולת, ולא רק בשביל הזולת שבערכו, אלא גם בשביל הזולת שבאין ערוך אליו, והיינו, שגם אם חושב את עצמו ל"ראשיכם שבטיכם", צריך להתמסר לטובתו של הזולת שבבחינת "חוטב עציך" ו"שואב מימיך".

וכאמור לעיל, שלא זו בלבד שהנהגה זו לא תהיה ירידה עבורו, אלא אדרבה, על-ידי זה תהיה לו ברכה והצלחה בכל ענייניו, והיינו, שכאשר יתנהג באופן ההנהגה של יוסף, ש"נתן מלחמו לדל", אזי יקויים בו "טוב עין הוא יבורך", שיתברך בברכתו של הקב"ה בכל ענייניו, בבני חיי ומזוני רויחא.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת שלח, מברכים החודש תמוז ה'תשח"י – בלתי מוגה; יצא-לאור על-ידי ועד הנחות בלה"ק)


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)