חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:16 זריחה: 6:03 י"ד בניסן התשפ"ד, 22/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

זמן חירותנו
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 768 - כל המדורים ברצף
משיח בא בכל רגע, גם בשיא ההעלם
תפקיד דורנו –משיח בפועל!
זמן חירותנו
שביעי-של-פסח
במחיצת רבותינו נשיאינו
הלכות ומנהגי חב"ד

מצות לבן במקום אביו, ושליחויות עסקני אנ"ש לחלוקת מצה לאישים ידועים ולא ידועים * "מיטב התודה על מתנת 'מכלי דמהימנותא' שקיבלתי..." כותב מר שז"ר לרבי * ביקורו של הרב יאלעס, כמידי שנה, ומתנה מיוחדת שהביא עמו * והאם הבדיל הרבי הריי"צ על בירה במוצאי חג-הפסח?

מאת הרב מרדכי מנשה לאופר

הרה"ח ר' שניאור-זלמן הלוי דוכמן ז"ל, מחבר הספר 'לשמע אזן' [=נפטר ביום ח' אדר א' תש"ל], היה רגיל לעמוד בליל ראשון של פסח ולקבל את ברכת החג מהרבי. בשנה הראשונה לאחר פטירתו, כאשר הרבי היה בדרכו לעריכת הסדר בלילה הראשון, הבחין בנו, הרה"ח ר' ישראל, שהרבי מסתכל לצדדים, כאילו מחפש מישהו. במרחק מה הבחין הרבי בר' ישראל והסתכל עליו כמה פעמים, אולם הוא-עצמו הסתתר והתחמק ממבטיו של הרבי.

באותו ליל-סדר היה הרבי בהתרוממות-רוח מרובה והיו גילויים רבים. לאחר סיום עריכת הסדר וצאתו מהחדר היה הרבי בשמחה רבה. כאשר צעד בפרוזדור לעבר חדרו, עמד ר' ישראל שוב בסוף הפרוזדור. קראו הרבי ושאלו: היכן היית? חיפשתי אותך. מדוע לא עמדת במקום שבו עמד אביך?!

בזכות עצמו..

מדי שנה, בערב פסח, היה הרה"ח ר' ישראל דוכמן מקבל מצות מהרבי כדי למוסרן לסופר ולמשורר היידי חיים גראדה. במסירות מיוחדת היה נוסע אליו בערב פסח, למקום מגוריו המרוחק, כדי למסור לו את המצות, ובקושי היה מספיק לחזור לביתו קודם כניסת החג. בלילה השני של החג היה ניגש לרבי ומוסר ד"ש מהסופר. פעמים הביא מתנה שהסופר שיגר לרבי, שיר וכיוצא-בו.

לאחר שנפטר אותו סופר (בשנת תשמ"ב), לא ניגש ר' ישראל בערב פסח לקבל מצות כהרגלו, אולם למחרת, בליל שני של חג, ניגש אל הרבי וסיפר איזה סיפור ששמע. כאשר נשאל על-ידי הרבי לשם מה הוא מספר לו את הסיפור, השיב: כל שנה היתה לי הזכות כשהייתי מקבל מהרבי את המצות עבור הסופר חיים גראדה, אבל מה אשמתי שגראדה נפטר?... ענה לו הרבי: "אמנם התפלאתי אתמול שלא באת, כהרגלך, לקחת מצות...". הרבי הוציא מצות עבורו ונתן לו כמדי שנה.

שליחויות מצה שמורה מהרבי

בשיחה הטלפונית שקיבל הרב אפרים וולף מהמזכירות בתחילת חודש ניסן תש"ל ('ימי תמימים' כרך ד' עמ' 271) נאמר:

' זלמן בוטמן–לוינזון מביא המצות שהיו ב-2 חבילות, ומכיוון שהיו גדולות מדי, היו צריכים לעשותן ל-3 חבילות. מיד כשיגיעו המצות צריך להעבירן לחבילות אחרות, כי ייתכן שהאריזות הקיימות אינן מספיק טובות.

"את המצות שמורה שולחים לוועד הרוחני בכפר חב"ד בראשות המרא דאתרא, להזהיר הוועד הרוחני בקשר לשליחו[יו]ת שנמסרו עם המצות שמורה, שאני [=הרב אפרים וולף] אוריד 2 מצות וזה עבור אלינסון.. לא לספר לאף אחד וצריך להיזהר שזה אכן יהיה כך.

"כמו כן לקחת אצל הוועד 3 שמורות עבור [=הר"ר שלמה] מיידנצ'יק שימסרם לשז"ר בהקדם".

בדיווחים שנשלחו אל הרבי לאחר-מכן, נמסר על ביצוע המשימות. בז' ניסן דווח לרבי (שם עמ' 270):

"כ"ק אדמו"ר שליט"א

"המצות שמורה הגיע היום על-ידי ר' זלמן שי' בוטמן, קיבלנו פניו בשדה התעופה ולקחנו המצות, הורדנו מזה מצות שמורה בהתאם לשיחה הטלפונית".

בדיווח נוסף מי"ג ניסן (שם עמ' 275) נכתב:

"בשידורי החדשות ברדיו נמסר היום כי מר שז"ר קיבל על-ידי שליח מיוחד ג' מצות שמורה מכ"ק אדמו"ר שליט"א לקראת הפסח.

"מר שז"ר עצמו שיגר איגרת מיוחדת לרבי ביום שישי י"א ניסן תש"ל ('ימי תמימים' שם עמ' 397-396) ובין השאר הוא מודה לרבי על שיגור המצות. להלן קטע ממכתבו:

"'מיטב התודה על מתנת 'מכלי דמהימנותא' שקיבלתי לפי הוראות של כבוד תורתו. ביום ראשון אני מקווה לצאת לארזה, ליד מוצא, לערוך את ימי החג יחד עם בני ביתי ועם מאות ידידים מקומיים ותיירים..'".

שנה שמנה..

ביומנו של הרב צבי הירש גנזבורג ('דיוקנו של חסיד' עמ' קה) מסופר:

הרה"ח ר' זלמן דוכמאן סיפר לי מה שאמר לו המשפיע הרה"ח ר' שמואל הלוי לויטין, שבהיכנסו ביום י"ב [ניסן] לכ"ק אד"ש לקנות החמץ עם חתנו הר"ר בנימין גורודצקי שהיה ה'ערב קבלן', אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שכתוב בספרים אשר בשנה בה קוראים בתורה שמונה פעמים פרשת שמיני תהיה שנה מבורכת; והוסיף כ"ק [אדמו"ר] שליט"א, שתהיה שנה מבורכת וטובה".

פדיון הבן

ב'תורת מנחם' כרך כג עמ' 301 נדפסו "ראשי-דברים יום ג', ח"י ניסן, ב' דחול המועד פסח ה'תשח"י – לאחר תפילת שחרית". למי נאמרו?

הדברים נאמרו לאחר ש"הרה"ג וכו' מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן יאלעס נתן לכ"ק אדמו"ר שליט"א מעות פדיון הבן (שקיבל במשך השנה)".

רקע מפורט יותר לשיחה זו אנו קוראים ביומנו של הרב צבי-הירש גנזבורג ('דיוקנו של חסיד' עמודים קח-קט) בתוספת פרט מסוים:

אתמול אחר התפילה בבוקר קרב הרב יאלעס מפילדלפיה (כמנהגו בכל שנה) לכ"ק אדמו"ר שליט"א (וכל הנמצאים בבית המדרש הצטופפו כמובן סביבם, ואני זכיתי לעמוד קרוב לכ"ק אדמו"ר שליט"א) תחילה הוזכר ("והזכירו") אודות המאמר חסידות דיבור-המתחיל בעצם היום הזה, שאמר כ"ק אדמו"ר (מוהריי"צ) בחול המועד פסח תש"א (לפני מניין מצומצם וכ"ק אדמו"ר (מוהריי"צ) בעצמו השלים המניין). ואמר הרב יאלעס שבשנה זו מלאו טו"ב שנה לאמירת המאמר.

בעת שהעניק לכ"ק הסלעים אמר הרב יאלעס שמנהגו להביא מדי שנה מתנה, וציין שה' שקלי הכסף הוענקו לו לפדיון בכור, שנולד בטהרה וכו'.

בקשר לביאורו של הרבי בעניין אבי הבן מברך – רושם הרב גנזבורג שהרב יאלעס הסביר "היתה הכוונה בזה על-דרך השוכן איתם בתוך טומאותם".

כשסיים הרבי את דבריו הביע הרב יאלעס את רצונו להיכנס ל'יחידות' והרבי ניאות לכך (בין לבין נכנס גם ר' שלמה הורנשטיין ל'יחידות').

הבדלה על בירה מנכרי

עוד בחיי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ סיפר הרה"ג הרה"ח ר' יצחק-דוד גרונר לרבי, כי שמע שכ"ק אדמו"ר הריי"צ עושה הבדלה על בירה במוצאי חג הפסח, בירה שנמכרה בחמץ.

הרבי אישר את עצם הדבר – שיודע הוא שהיה מבדיל על בירה – אך הוסיף כי כמדומה לו שהיו קונים את הבירה מנכרי, במוצאי החג.

(רשימות רצ"ה גנזבורג – 'דיוקנו של חסיד' עמ' קג).

צילום שטר 'ערב קבלן' עבור מכירת החמץ של הרבי, שחתום עליו הרב בנימין גורודצקי


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)