חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:49 זריחה: 5:35 י' בסיון התשפ"ד, 16/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

פעולתו של המזבח
שולחן שבת


מאת: משיחת הרבי מליובאוויטש, מעובד ע"י צ. לבנוני
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1160 - כל המדורים ברצף
לא רק השקטת המצפון
יש חדש
פעולתו של המזבח
צניעות וענווה
איך מתרוממים
השכן ברכבת
קרבנות לעתיד
אדם צריך להתבונן
מי מטפל בגניזה שלכם?
מצות בעבודת-יד

בפרשת ויקרא התורה מתחילה לפרט את דיני הקרבנות שיש להקריב על המזבח. בגמרא נאמר שהמילה מזבח מתחילה באות מ, שהיא ראשיתן של המילים – מזיח, מזין, מחבב, מכפר. כלומר, המזבח מזיח (מזיז) ומבטל גזֵרות רעות; מזין את העולם בשפע שבא על-ידי הקרבנות; מחבב את עם ישראל אצל הקב"ה; ומכפר על עוונותיהם של ישראל.

עניינו העיקרי של המזבח הוא להקריב קרבנות, כדי לכפר על עוונותיהם של ישראל. על-ידי כך נעשה "ריח ניחוח לה'", נחת-רוח לפני הקב"ה, ואז הוא מעניק את שפע ברכותיו לעם-ישראל. בתורת החסידות מוסבר שהקרבן הוא כמו דורון, שהאדם שחטא כנגד המלך משגר אליו, אחרי שביקש את סליחתו, כדי שיתרצה לו, ואז יוכל לבוא לפניו ולבקש את בקשותיו.

סדר נכון

על-פי זה היה סדר הדברים צריך להיות הפוך – תחילה 'מכפר' ורק אחר-כך 'מחבב', 'מזין' ו'מזיח'. אין זה הגיוני שתחילה המלך ממלא את בקשותיו של האדם, ורק אחר-כך יכפר על חטאיו. מדוע אפוא הגמרא נוקטת סדר שלכאורה אינו הסדר הנכון?

אלא כאן רמזו חז"ל את עניינו הפנימי המהותי של המזבח. פעולתו של המזבח היא דווקא בסדר הזה – מזיח, מזין, מחבב, מכפר. גם אם עדיין לא נעשתה הכפרה, וקל-וחומר שעדיין לא הגענו ל'מחבב' – בכל-זאת הקב"ה כבר דואג לעם-ישראל, מסלק ממנו את הגזֵרות הרעות ומזין אותו בכל השפע הגשמי והרוחני הדרוש לו.

לפנים משורת הדין

קודם כול הקב"ה 'מזיח' – מבטל את כל הגזֵרות הרעות העלולות לפגוע בעם-ישראל בעתיד. עכשיו, כשהיהודי חי וקיים, הוא זקוק לפרנסה, והוא מבקש אותה מהקב"ה, שהרי מי שנותן חיים נותן גם מזון. גם את זה הקב"ה עושה – 'מזין'.

הקב"ה נותן ליהודי כל זאת לפנים משורת הדין, אף שעדיין לא נתכפרו חטאיו. כך נאמר: "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון", היינו שהקב"ה נותן לכל אחד ואחד על-פי רצונו, אף-על-פי שרצונו הוא על-פי מושגיו והבנתו, ואין הוא יודע מה באמת לבקש. בכל-זאת הקב"ה נותן לו את משאלות ליבו, מכיוון שזה רצונו.

חיבה וכפרה

לאחר מכן היהודי מתעלה לדרגה נעלית יותר, שהוא כבר מבין את המעלה של שפע רוחני והוא מבקש את האור האלוקי והקדושה. זה השלב של 'מחבב', שמגלים ליהודי את אהבתו וחיבתו של הקב"ה.

אחרי כל זה באים לידי מצב של 'מכפר', הקב"ה מכפר ליהודי על עוונותיו. כי מצד הקב"ה אפשר שאין החטא מפריע לקשר עם היהודי, בבחינת "השוכן איתם בתוך טומאתם". אלא זו דרגה עליונה עוד יותר בקשר שבין יהודי לקב"ה, שהקב"ה מכפר לו על חטאיו ומביא אותו לדרגת בעל-תשובה, שלמעלה מדרגת צדיק, כמאמר חז"ל "במקום שבעלי-תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד בו".

(תורת מנחם כרך כו, עמ' 173)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)