חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:09 זריחה: 6:14 ד' בניסן התשפ"ד, 12/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"וגבהּ מאוד"
לומדים גאולה


מאת: הרב מנחם ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1155 - כל המדורים ברצף
הידור במצוות שבין אדם לחברו
חדש על המדף
עיר-המקלט הרוחנית
רפואה
קיבל את שכרו
הגומל לחייבים
"וגבהּ מאוד"
מקור בלתי-צפוי
המוח היהודי ממציא: הגמ"ח המרכזי
ייעודה של צדקה

דמותו של המשיח המתוארת במקורות היא של אישיות ענקית, גבוהה ונעלית מכל גדולי הדורות. על הפסוק  "הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאד" (ישעיה נב,יג), אומר המדרש (ילקוט שמעוני ישעיה שם): "זה מלך המשיח... 'ירום' מן אברהם... 'ונישא' ממשה... 'וגבה' ממלאכי-השרת". ועוד נאמר, ש"וגבה מאד" רומז שהמשיח הוא במדרגה גבוהה יותר גם מאדם הראשון ('מאד' אותיות 'אדם').

נראה שלא בבת-אחת יגיע המשיח למדרגתו זו. על הפסוק בתהילים (ב,ז) "אני היום ילידתיך" נאמר במדרש תהילים שבעת הגאולה יהיה המשיח כאדם שנולד לידה חדשה, שכן יינתנו בו כוחות חדשים: "וכד תיתי שעתיה (=וכשתבוא שעתו) אמר להם הקב"ה, עליי לבראותו בריאה חדשה". הרי שהמשיח עצמו משתנה – עד כדי "בריאה חדשה" – במהלך הגאולה.

כשיגיע הזמן יתגלה אליו

בספרי הקבלה ('ד' מאות שקל כסף', לרבי חיים ויטאל, דף עח) נאמרים דברים מפורשים יותר: "המלך המשיח יהיה ודאי אדם צדיק נולד מאיש ואישה, אלא שביום ההוא יגדל צדקתו... ואז ביום ההוא, בזמן הקץ, תבוא נשמה-של-נשמה שלו, הנתונה בגן-עדן, ותינתן לאיש הצדיק ההוא, ואז זכה להיות גואל. והוא על-דרך משה רבנו ע"ה, כי היה ילוד-אישה, והגדיל מעט-מעט עד שהשלים חלק נשמתו".

בפירושו לזוהר (מובא ב'אור החמה' דף ז,א) הוא מבאר כי מה שכתוב בזוהר שבבוא הגאולה יתעורר המשיח ('יתער'), הכוונה היא – "כאילו מתחילה היה ישן, וכאשר תבוא לו הנשמה של נשמה, יתער ויתוסף לו כוח נבואה ויתער משנתיה... (ואז) יזכה המשיח לאותה הנשמה ותתגלה בו ואז יכיר בעצמו שהוא המשיח, מה שלא היה ניכר אם הוא משיח מקודם, ועתה יתגלה, אך שאר בני-האדם לא יכירוהו... ואחר-כך יתגלה המשיח לגמרי ויכירוהו כל ישראל ויתקבצו אליו".

החת"ם-סופר (בליקוטים בסוף שו"ת חו"מ סי' צח) כותב אף הוא דברים ברוח זו: "כמו משה רבנו ע"ה, הגואל הראשון, שנזדקן שמונים שנה, ולא ידע ולא הרגיש בעצמו שהוא יהיה גואל ישראל... כן יהיה אי"ה הגואל האחרון... ולכשיגיע הזמן, יתגלה אליו ה' יתברך, ואז יערה רוחו של משיח, הטמון וגנוז למעלה עד בואו... והצדיק הזה בעצמו אינו יודע... אולם כשיגיע אי"ה הזמן, יתגלה אליו ה' כמו למשה בסנה".

כך אומר גם רבי יצחק אברבנאל (משמיע ישועה, המבשר השלישי, נבואה ב). הוא מפרש בדרך זו את דברי ישעיהו הנביא (יא,י): "והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד וגו'", ומסביר: "שבתחילת מלכותו יעלה כיונק וכענף. ואחר-כך יתרבה ויתגדל במלכותו, עד שיהיה שורש גדול".

שני שלבים

המשיח יהיה מלך וגם נביא ומורה-דרך. הרמב"ם, בסוף הלכות מלכים (פרק יא, הלכה ד), מתארו כמלך, אשר "הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו", מחזיר את עם-ישראל לדרך התורה, נלחם באומות-העולם המצרות לישראל, ובסופו של דבר מתקן "את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד". לעומת זה, בהלכות תשובה (פרק ט, הלכה ב) מתארו הרמב"ם כנביא גדול וכמורה-דרך – "אותו המלך שיעמוד מזרע דוד, בעל חכמה יהיה יותר משלמה, ונביא גדול הוא, קרוב למשה רבנו. ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה'".

נראה שמדובר בשתי תקופות בימות המשיח: בתקופה הראשונה, כאשר המשיח יצטרך להחזיר את עם-ישראל לדרך התורה, להילחם באומות-העולם ולהעביר את הרע מן העולם – יבוא לידי ביטוי בעיקר צד ה'מלך' שבו; ואילו אחרי שהעולם כבר יתוקן ויתעלה – כבר לא יהיה צורך כל-כך בהיבט ה'מלוכה' של המשיח, ואז יתגלה במלואו צד ה'נביא' וה'רב' שבו (ראה ליקוטי-שיחות כרך לה, עמ' 206).


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)