חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:41 זריחה: 5:36 כ' באייר התשפ"ד, 28/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שם מצורף
בירורי הלכה ומנהג

נושאים נוספים
התקשרות גליון 761 - כל המדורים ברצף
להמשיך את האין-סוף לשכל וללב האנושיים
לא להיות יהודי גלותי
מקבציאל – הוראות בענייני תורה, הלכה ומנהג
פרשת משפטים
שם מצורף
הלכות ומנהגי חב"ד

מאת הרב יוסף שמחה גינזבורג

הוספת שם משנה את השם

באגרות קודש1 כותב הרבי: "לפלא קצת שכותב שנכדו של שלום משה הכהן שי' נקרא בשם יוסף משה". וממשיך: "ואולי יש בזה פליטת הקולמוס, או שהשם משה אצל זקנו הוא שם שנשתקע. ובאם לאו – הרי כדאי – מבלי לעשות רעש מזה – [ש]ישתדלו ששם הנכד יהיה בעיקר – יוסף. וכן בהנוגע לשמו באנגלית...".

ולכאורה, לאור דברי הרבי2 בקשר לחתן וחמיו ששמותיהם שווים, שמוסיפים שם לאחד מהם: "ואנו, אין לנו אלא פסק-דין כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק' (שו"ת אבן העזר ח"א סי' קמג. פסקי דינים ליורה דעה סי' קטז) שכיוון ש'אין השמות שווין ממש – אין שום חשש כלל וכלל'" – הרי אין כל חשש בזה.

ומסתבר שהבעיה כאן היא רק משום ששם כזה הוא "מילתא דתמיהא"3, שזה קיים גם אם על-פי התורה השם אינו שווה; וכמו עצם הקפידא על אי-קריאת נכד בשם זקנו הנמצא בחיים, שאינה אלא לפי מנהג האשכנזים4.

ועל-דרך האמור במכתב אחר5: "במענה על מכתבו, בו שואל חוות-דעתי במה שהוסיפו לפלונית שם מחמת חולי, ואחר כך נזכרו שהשם שהוסיפו הוא גם שם אחותה. ולפלא שאינו מזכיר אם כבר עברו שלושים יום שהחזיקו בשם הנוסף, אף כי בכל אופן, לדעתי אין לעשות מילתא דתמיהא, וכמבואר בכמה מקומות, ובפרט בצוואת רבי יהודה החסיד...", ומציע שיקראו לה בשם נוסף חדש "ולהחזיק בו, וכבר מבואר בכמה מקומות בשם הנוסף, שהוא בא לראשונה". עיי"ש.

_____________________

1)    ח"ז עמ' רפו, שערי הל' ומנהג חיו"ד עמ' רצט.

2)    ח"ד עמ' קס, שערי הלכה ומנהג חלק אה"ע עמ' פט.

3)    ואולי משום כך גם הלשון בנדון זה היא "לפלא קצת...", ובהמשך - "מבלי לעשות רעש מזה", ו"ישתדלו ששם הנכד יהיה בעיקר – יוסף", ולא יעץ להימנע לגמרי מהקריאה בשם השווה.

4)    ראה התוועדויות תשמ"ג ח"ב עמ' 760, הובא בשערי הל' ומנהג חיו"ד עמ' רצז.

5)    חי"ג עמ' רנ, שערי הל' ומנהג שם עמ' שא.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)