חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:13 זריחה: 6:07 ט' בניסן התשפ"ד, 17/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אמונה
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1153 - כל המדורים ברצף
השאירו את התחפושות לפורים
יש חדש
לרדת כדי להגיע לטוב האמיתי
אמונה
זלזול בארץ-ישראל
הנצר אחרון
מקור התזונה
כמו סיר ומכסה
פירות הארץ מפרי הארץ
פירות של שביעית

גדולה האמונה מן הראייה

"וירא ישראל... ויאמינו בה'" (שמות יד,לא). אף שישראל ראו בעיניהם את ניסי ה', נזקקו גם לאמונה, שכן גדולה האמונה מן הראייה, ובכוחה של האמונה רואים יותר ממה שרואים בעיניים.

(חידושי הרי"ם)

אמונה של גנב

אמונה היא בבחינת 'מקיף'. הגנב מאמין שהקב"ה זן ומפרנס לכול, ועם זה הוא מתפלל לה' שיצליח בגנבתו (ברכות סג,א). העבודה היא להביא את האמונה בפנימיות, להכניס חיות באמונה.

(לקוטי דיבורים)

לרעות את האמונה

"ורעה אמונה" (תהילים לד,ב). יש לרעות, לפרנס ולהגדיל את האמונה, עד שתורגש בלב כאילו האדם רואה את הדברים במוחש.

(לקוטי תורה)

מתי אמר שירה

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" (שמות יד,לא). כאשר האמינו ישראל בה' ובעובדת היותו של משה עבדו של הקב"ה, "אז ישיר משה" – אז היה משה יכול לומר שירה.

(דגל מחנה אפרים) 

שירה על האמונה

מדוע אמרו בני-ישראל שירה על נס קריעת ים-סוף ולא על הניסים האחרים שאירעו להם במדבר? אלא שהשירה לא נאמרה על הנס כשהוא לעצמו, אלא על שעל-ידי קריעת ים-סוף באו בני-ישראל לידי אמונה שלמה בה'; על זה אמרו שירה.

(רבי ישראל מרוז'ין)

דבקות במשה

"כל המאמין ברועה ישראל, כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם" (מכילתא). ללמדנו שכל אחד ואחד מישראל, עם כל מעלותיו ועבודתו, צריך להיות דבוק וקשור למשה רבנו שבכל דור, ועל-ידו הוא מתקשר עם מי שאמר והיה העולם.

(לקוטי שיחות)

להאמין ולהבין

האמונה היא למעלה מהשכל. בכוח האמונה יש להשתמש בעבור העניינים שגם השכל הנעלם אינו יכול להשיגם; ואילו את ענייני האלוקות שאפשר להבינם צריך כל אחד ואחד לייגע את שכלו ולהבינם. האמונה תתבטא בדברים שהם למעלה מהשגת השכל לגמרי.

(לקוטי דיבורים)

אמונה פשוטה

הבעל-שם-טוב אמר לפני פטירתו: מסלק אני עתה את כל ההשגות שהשגתי בשורשי התורה והמצוות, את כל ידיעותיי וחקירותיי, ואת כל התענוג שבכל אלה. איש בער אני ולא אדע אלא אמונה פשוטה ותמה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)