חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:25 כ"ז בכסליו התשפ"ב, 1/12/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שמירה לחתן
בירורי הלכה ומנהג

נושאים נוספים
התקשרות גליון 757 - כל המדורים ברצף
בחינוך יש להחדיר אמונה למעלה מן השכל
בין גאולת מצרים לגאולה העתידה
שנת הקהל
פרשת וארא
חיזוק ההתקשרות
שמירה לחתן
ולקחת סולת / קדיש על פסוקים / נישואין ביארצייט / קדיש הגדול / מתפלל במניין אחר / הזכירות ב'אהבת עולם
הלכות ומנהגי חב"ד

מאת הרב יוסף שמחה גינזבורג

בספר המנהגים1 איתא: "במשך שבעת ימי המשתה משתדלים שהחתן או הכלה לא ילכו לבדם, גם שניהם יחד לא, אלא בלויית עוד אחד".

"בפרקי דרבי אליעזר2 איתא: 'החתן אינו יוצא לשוק לבדו'". אבל שם נראה, שטעם הדבר הוא משום כבוד, ואילו מכ"ק מו"ח אדמו"ר שמעתי, שהחתן לא ישהה לבד גם כמה ימים לפני החתונה, משום שמירה"3.

באותה שיחה נאמר: "כמה ימים לפני החתונה – כ"ק מו"ח אדמו"ר לא פירש כמה ימים", אבל הרבי סיפר שאדמו"ר מהוריי"צ אמר לו זאת שבוע לפני חתונתו4.

הרה"ח רי"ל שי' גרונר סיפר5, שהרבי סיפר בשעתו לאביו6, שכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע הורה לו כשהיה חתן, שגם בתוך הבית, אפילו מחדר לחדר, לא יעבור את מפתן הדלת ללא 'שומר'7.

ולהעיר מרשימת הרב חיים מרדכי אייזיק חודקוב ע"ה מההוראות שקיבל מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בעת נישואיו, אור לכ"ו שבט תרצ"ט, ס"ט8: "אודות הליכה יחידי בחוץ: אין ללכת יחידי בחוץ 9. שילווה מי שהוא. העניין שלא ללכת בעצמו יש בזה עניין רוחני"10.

ואולי יש ללמוד מזה, שההוראה שניתנה לרבי בעניין זה, אינה 'הוראה לרבים'. וע"ע.

____________________

1)    עמ' 76.

2)    סוף פרק טז.

3)    לקוטי שיחות ח"א עמ' 52, תרגום מאידיש.

4)    כך מסופר במקור שבהערה 7. וראה להלן הערה 5.

5)    בסעודת 'שבע ברכות' במשפחתו, תמוז תשס"ח, נמסר ע"י הרב ליפא שי' קורצווייל.

כן סיפר, שגם החתן והכלה יחד צריכים שמירה, וכן שגם שבוע לפני החתונה צריכים שמירה.

6)    הרב מרדכי אברהם ישעיה ז"ל.

7)    וכבר נדפס ב'כפר חב"ד' גיליון 1122, ומשם ל'שערי נישואין' עמ' רנח. ושם נוסף, לפני פרט זה: שלא ישהה בדירה לבד אלא עם שומר. וזה הביא בס' הנשואין כהלכתם פט"ו ס"ל מערוך השלחן אה"ע סי' סד ס"ג, ע"פ הגמ' (ברכות נד,ב) שהחתן צריך שימור.

8)    נדפסה בתשורה 'עטרת זקנים', כ"ט סיון תשס"א, עמ' 28.

9)    ההדגשה שלנו –  בפרקי דר' אליעזר דלעיל, הלשון "בשוק". וראה ב'הנשואין כהלכתם' שם הערות 66, 67 וש"נ.

10)  וצויין שם: ראה לקוטי תורה, ראה, כג,ג.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)