חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 י' בתמוז התשפ"ד, 16/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לקרב את הגאולה על-ידי התורה
משיח וגאולה בפרשה

נושאים נוספים
התקשרות גליון 745 - כל המדורים ברצף
'תיבות' התורה והתפילה מצילות ממבול הטרדות
לקרב את הגאולה על-ידי התורה
בוא אל ה'תיבה'
פרשת נח
ארבע דפנות / תשלומין לשיעורים
הלכות ומנהגי חב"ד

הכנה ל"מלאה הארץ דעה את ה'"

היציאה לעבודה בענייני עולם (מרחשוון) לאחרי הנתינת-כוח דשמחת-תורה (ולא רק לאחרי העבודה דראש-השנה) – היא על-דרך ובדוגמת הפעולה בעולם לאחרי הנתינת-כוח דמתן-תורה.

ומזה באים לעניין נוסף – שהעבודה דחודש מרחשוון בענייני העולם צריכה להיות על-ידי עניין התורה, שעל-ידי זה נעשית הפעולה בעולם באופן נעלה יותר – על-דרך ובדוגמת העילוי שנפעל בעולם לאחרי מתן-תורה לגבי המעמד ומצב דלפני מתן-תורה...

מעלה מיוחדת ונפלאה בלימוד התורה – המודגשת ונוגעת ביותר בימינו אלו – שעל-ידי זה ממהרים ומזרזים את הגאולה העתידה:

אודות הזמן שלעתיד לבוא – פוסק הרמב"ם: "ובאותו הזמן . . לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד . . וישיגו דעת בוראם . . שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", שזוהי תכלית השלימות דלימוד התורה – פנימיות התורה, נשמתא דאורייתא.

ומכיוון שכל הגילויים דלעתיד לבוא נעשים על-ידי מעשינו ועבודתינו בזמן הגלות – יש להשתדל להוסיף יותר ויותר בלימוד התורה, בתור הכנה, מעין ודוגמה לקיום הייעוד "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

ולהעיר, שאף-על-פי שמבואר בכמה מקומות שלעתיד לבוא יהיה העניין ד"מעשה גדול", ואם כן, ההכנה דמעשינו ועבודתינו צריכה להיות דוגמתו (בעניין המעשה) – הרי ישנו עניין המעשה שבתורה גופא, כמו: לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא. וזהו גם הקשר לשמחת-תורה – שאז מודגש עניין הריקוד ברגליים דווקא, בדוגמת עניין המעשה שבתורה...

והמעשה הוא העיקר:

בכל מקום ומקום ישתדלו לפעול על כל אחד ואחד מישראל לקבוע שיעורים בלימוד התורה – הן אלו שעד עתה לא היו להם שיעורים בתורה, והן אלו שכבר יש להם שיעורים בתורה, שיוסיפו בזה כהנה וכהנה.

ויהי-רצון שהאור והגילוי דתורה – "תורה אור" – יאיר את חושך הגלות, כך שעוד בימי הגלות האחרונים יהיה כבר מעמד ומצב של אור, כמו שכתוב "ולכל בני-ישראל היה אור במושבותם", ולא עוד אלא שהחושך עצמו יתהפך לאור – "לילה כיום יאיר".

ולהעיר, שגם בתורה מצינו עניין זה: "במחשכים הושיבני – זה תלמודה של בבל", ואף-על-פי כן (ואדרבה – מצד זה גופא) – הלכה כבבלי דווקא, על-דרך ובדוגמת העניין דאתהפכא חשוכא לנהורא.

ובקרוב ממש זוכים ללמוד תורתו של משיח מפיו של משיח, שילמד תורה את כל העם כולו – נשמות בגופים, בעולם הזה הגשמי והתחתון שאין תחתון למטה ממנו, שבו יקויים היעוד "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר", דירה לו יתברך בתחתונים.

(משיחת שבת פרשת נח, בדר"ח מרחשון ה'תשמ"ה – 'התוועדויות' תשמ"ה, כרך א', עמודים 526-522 – בלתי מוגה)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)