חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:23 ט"ו בכסליו התשפ"ד, 28/11/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שליחות המרכז לענייני חינוך
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 736 - כל המדורים ברצף
שמיטת החובות – על-ידי הנהגה לפנים משורת הדין
מתקיעת שופר באלול באים לחרדה דלעתיד לבוא
שליחות המרכז לענייני חינוך
פרשת ראה
בן עשרים לרדוף
קופות צדקה / הבטה בידיים ב'מאורי האש'
הלכות ומנהגי חב"ד

שליחות הבחורים בזמן הקיץ, שהחלה בזמן הרבי הריי"צ ואחר-כך על-ידי הרבי – פעלה תהפוכות בתחום היהדות בקהילות ישראל נידחות ובלב אנשים פרטיים * מקוואות, מוהל, בשר כשר, מבצע תפילין, נרות-שבת-קודש ועוד – אלה מקצת הדברים שנדרשו אליהם, ובמקביל – גם כינוס תורה מרשים בישיבת אור אלחנן * ועל נערה שהתחרטה מכוונתה להמיר את דתה ר"ל

מאת הרב מרדכי מנשה לאופר

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ הנהיג את הסדר "שבזמן הקיץ, במשך שבועות אחדים, נוסעים הבחורים, וגם קצת מהאברכים, לבקר במקומות שונים בארצות-הברית, וגם מחוצה לה, ומדברים שם אודות ענייני יהדות, תורה ומצוות בכלל, וגם אודות ענייני חסידות והפצת המעיינות בפרט", כפי שהתבטא הרבי בי"ג תמוז תשי"ט (תורת מנחם כרך כו עמ' 126).

שנה אחר-כך, בי"ב תמוז תש"כ (שם כרך כח עמ' 217), מגדיר הרבי את השליחות הזו כך:

לשלוח שלוחים בימות הקיץ לבקר בריבוי מקומות של מושבות בני-ישראל, שכן בעת הביקור זורעים דברי התעוררות, דבר-תורה או מעשה טוב, שמזה תהיה אחר כך צמיחת תבואה או אילן עושה פירות – יותר מוקדם או יותר מאוחר . . אבל ברור שתהיה צמיחת פירות.

שליחות זו – יתבטא הרבי אחר כך (שם עמ' 263) – היא עניין כללי . . ולכן צריך כל אחד ואחד ליטול חלק בשליחות זו, ומה גם שעל-ידי זה הרי הוא מוציא ידי-חובתם את מי שנשארים בבתיהם.

באותה הזדמנות מגדיר הרבי את הנסיעה "כדי לפעול בירור הניצוצות כו', שזהו גם עניין של פדיון שבויים".

הרשימה שלפנינו מבוססת על רשימותיו של הרה"ת ר' אהרן אליעזר שי' צייטלין (משלוחי הרבי לצפת), שזכה להימנות עם הקבוצה הרביעית של התלמידים השלוחים לאוסטרליה (בשנים תשל"ג–תשל"ה).

מבהיל הדבר שאין אף מוהל אחד מומחה

נפתח במכתבו של הרב חודוקוב, שתצלומו מובא בזה. המכתב נכתב להרה"ת יוסף שי' קרמער (משלוחי הרבי לאה"ק, וכיום שליח ומנהל מוסדות חב"ד בטבריה) ובו מתייחס הרב חודוקוב לפעולות שעשו השלוחים בניו-זילנד.

המכתב מגלה על ביקורם באוקלנד, על הצורך בסידור המקווה-טהרה שם כראוי. "ולו יהא אפילו שמדובר על דבר תיקונים חיצוניים של הבית וכדומה, הלא יש לעוררם ולעזרם בזה, ומכל שכן אם נוגע זה לעצם המקווה שיהיה מדויק על-פי ההלכה", כותב הרב חודוקוב. כמו-כן, על בעיות שונות שהעלו בדו"ח, כגון מקומות בהם אין מוהל או מקווה או בשר כשר – מייעץ ומדריך אותם הרב חודוקוב מה וכיצד לעשות.

צילום מכתב הרב חדקוב עמ' 1

צילום מכתב הרב חדקוב עמ' 2

 

כיבוש רוחני בשלוש וחצי שבועות

עם סיום שליחותם בישיבה באוסטרליה נפל בחלקם לנסוע לשליחות-הקיץ בלוס-אנג'לס, קליפורניה. הנה קטעים מהדו"ח שמסרו לרבי בסיום השליחות, וממנו אפשר ללמוד מעט על פעילות ייחודית זו:

"..כמה מאיתנו הלכו בטנק [=המבצעים] לשכונות שונות, וכמה מאיתנו עמדו אצל החנות – הסנטר [=בית הכנסת של הרב נפתלי אסטולין], והזמינו אנשים שיבואו להניח תפילין וליתן להם נש"ק כו', ואחד עמד בצד השני של הרחוב – מול הסנטר – עם שולחן והניח שם תפילין לאנשים וחילק נש"ק וכו'. גם ביקרנו מחני קיץ ומחני יומי, וכן בקרנו בכמה בתים, וגם סידרנו כינוס תורה כדלקמן...

"..בהשתדלותנו היה מניין בכל בוקר [בכלל אין שם מניין בבוקר רק כמה פעמים במנחה ומעריב] וכמה פעמים היו שני מניינים, ועל-פי רוב משכנו אנשים מהרחוב לצרפם למניין כו'. ולמדו עניין בחסידות קודם התפילה ואחר כך כולם נתנו צדקה ואחר כך תפילה ואחר-כך עניין בנגלה. ובמנחה עשינו כל העניינים עוד הפעם, כי בכלל בכל פעם באים אנשים אחרים...

"עשינו סיום בכל ערב משך התשעה ימים קודם מנחה בסנטר, ובכל פעם השתתפו כמה אנשים שונים, אמרנו לחיים אחר הסיום וניגנו ניגון של ציון במשפט וגם רקדנו..".

הסיומים היו בעיקר על-ידי חברי הקבוצה שמנתה שישה בחורים, והם: גבריאל מרזל, אהרן אליעזר צייטלין, יוסף קרעמר, אלכסנדר קרליבך, יונה וייס, ישראל ביסטמסקי. בין המסכתות שסיימו: גיטין, הוריות, מכות, מועד קטן ועוד.

כינוס תורה מרשים

"הדפסנו מודעות באנגלית ותלינו אותן בבתי-כנסת, היה לנו בסך הכול רק עשר תלמידים. בתשעה ימים . . למדו בהתמדה גדולה..

"אחד מאיתנו הלך כמה פעמים לישיבת אור אלחנן ללמוד עם אחד חסידות, ואחד מאיתנו למד כמה פעמים . . בלילה עם קבוצות שונות.

"סידרנו שיהיה כינוס תורה, והתקיים בליל שישי . . בישיבה שבעיר – אור אלחנן, השתתפו לערך 25 תלמידים ובעלי-בתים . . היו שם מישיבות שונות, וסך הכול אמרו [=נאמו] שמונה, שש מהם ושנים מליובאוויטש . . ובדרך כלל נערך בטוב ועשה רושם וכו'.

"חזרנו דא"ח בבתי כנסיות בשבת קודש בין מנחה למעריב, ומצורפת בזה הרשימה מחזרת דא"ח".

הדו"ח מספר עוד על הדפסת חומר על המבצעים במיוחד עבור תושבי לוס-אנג'לס, על חלוקת חומר רב בהזדמנויות שונות, חלוקת קופות צדקה, ושקיות עם פמוטות, נרות וגפרורים לנשים ובנות, הנחת תפילין בכמויות ומכירת מזוזות, ושיחות על יהדות עם אנשים רבים.

הצלת נפש מישראל

בתוך הדו"ח גם אפיזודה מעניינת:

"..הרבה מהם כבר ידעו מחב"ד והתפעלו במאוד לראות שיש חב"ד כאן גם-כן. כמה אמרו שידברו אודות נש"ק וכו' בשובם אל מקום מגוריהם. נערה אחת, שהיה בדעתה להמיר דת רחמנא-ליצלן, עברה אצל הסנטר, ואחר שדיברנו איתה אמרה שפעלנו עליה שלא להמיר...".

בדו"ח גם רשימה ארוכה של ספרי יהדות וחב"ד בלשון הקודש ובאנגלית, שלקחו השלוחים עמם מניו-יורק עבור הפצתם.

המשך יבוא בע"ה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)