חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:16 זריחה: 6:03 י"ד בניסן התשפ"ד, 22/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין
פרקי אבות

נושאים נוספים
התקשרות 734 - כל המדורים ברצף
אין אמונה באחדות ה' ללא לימוד החסידות
תפילת משה נצחית ותתקיים לעתיד
לימוד תשב"ר גדול יותר
פרשת ואתחנן
אילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין
בימה באמצע בית הכנסת
הלכות ומנהגי חב"ד

כל שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא דומה, לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזין אותו ממקומו, שנאמר והיה כעץ שתול על פלגי מים ועל יובל ישלח שרשיו גו' (פרק ג, משנה יז)

...הנה כשם שבאילן למעלה יש שורש וענף, כך גם באדם התחתון אמרו רז"ל שורש זו נשמה וענף זה הגוף, ובפרטיות יותר הנה בהנשמה גופא יש בחינת שורש וענף, והיינו, שהנשמה המתלבשת בגוף היא בחינת ענף, ועצם הנשמה היא בחינת שורש.

שהרי ידוע שלא כל הנשמה מתלבשת בגוף, וראיה לזה, שהרי אמרו רז"ל שמלאך בשליש העולם עומד, ומזה מובן במכל שכן בנוגע לנשמה שהיא למעלה ממלאך, שהגוף אינו יכול להכיל את עצם הנשמה, ומה שמתלבש בגוף הרי זה הארת הנשמה בלבד, אבל עצם הנשמה נשארת למעלה.

דהנה אמרו רז"ל חמישה שמות נקראו לה נפש רוח נשמה חיה יחידה, הנה בחינת נפש-רוח-נשמה מתלבשים בגוף, אבל בחינת חיה-יחידה נשאר למעלה. וזהו עניין שורש וענף הנשמה, ענף היינו בחינת נפש-רוח-נשמה, ושורש היינו בחינת חיה-יחידה.

והעניין בעבודה הוא, שהעבודה על-פי טעם ודעת שהיא מצד בחינת נר"נ, היא בחינת ענף, והעבודה דרעותא דליבא שלמעלה מטעם ודעת שהיא מצד בחינת חיה-יחידה, היא בחינת שורש.

והנה בכדי להמשיך משרשא ועיקרא דאילנא, הרי זה על-ידי מעשה המצוות. דהנה אמרו רז"ל כל שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא דומה, לאילן שענפיו מועטין ושרשיו מרובין, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזין אותו ממקומו, שנאמר והיה כעץ שתול על פלגי מים ועל יובל ישלח שרשיו גו', מה שאין כן כל שחכמתו מרובה ממעשיו שאז הרי זה היפך הדברים.

ונמצא, שמעשה הוא בחינת שורש, וחכמה הוא בחינת ענף, והיינו, שעל-ידי המעשה מגיעים לבחינת השורש. וצריך להבין, הרי חכמה היא בחינת גילוי, מה שאין כן מעשה היא העשייה בפועל בלבד שאין בה גילוי, ואיך אפשר שהמשכת השורש היא על-ידי מעשה דווקא, שדווקא כאשר מעשיו מרובין מחכמתו אזי ממשיך בחינת השורש, שמחזק גם את גוף האילן, ועד שגם גופו וענפיו אי אפשר להזיזן ממקומן מצד החיזוק שנעשה בהם על-ידי השורש.

[. .] ועל-פי זה יובן מאמר רז"ל כל שמעשיו מרובין מחכמתו דומה לאילן שענפיו מועטין ושרשיו מרובין, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזין אותו ממקומו, לפי שעל-ידי מעשה המצוות בדרך קבלת עול הרי הוא מגיע לבחינת שרשא דאילנא, שהוא בחינת הכתר ובחינת תענוג הפשוט.

ובעבודת האדם הוא בחינת רעותא דליבא שלמעלה מטעם ודעת שמצד גילוי בחינת חיה יחידה, שלכן אין כל הרוחות שבעולם יכולים להזיזו ממקומו, לפי שגילוי חיה-יחידה הוא גם בבחינת הנפש-רוח-נשמה, שעל-ידי זה מתחזקים גם גוף וענפי האילן שאין יכולים להזיזן, והיינו שהמצוות נותנים חיזוק גם בתורה.

וזהו גם כן מה שכתוב ועל יובל ישלח שרשיו, דיובל הוא מלשון הובלה והמשכה, שנמשך בחינת שורש האילן גם בגוף וענפי האילן.

('תורת מנחם התוועדויות' תשי"ט חלק א' (כד) עמ' 201-205 – בלתי מוגה)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)