חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:53 י"ח בתמוז התשפ"ד, 24/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מכולל "צמח צדק" תצא תורה
ניצוצי רבי

מדורים נוספים
התקשרות 726 - כל המדורים ברצף
משה ויהושע ודרך כיבוש ארץ-ישראל
תיכף ומיד נכנסים לארץ
מכולל "צמח צדק" תצא תורה
פרשת שלח
איזו היא דרך טובה . . הרואה את הנולד
תספורת ערב שבועות / נגלה ודא"ח בקובצים / ניחום לאחר שבעה / דמות הנביאות / פורים משולש
בימה בבית הכנסת
הלכות ומנהגי חב"ד

מטרת הכולל לתת לאברכים חיות והתלהבות בלימוד התורה * תמורת 'קאָך' בלימוד – הבטיח הרבי – כסף לא יחסר! * ותבע: כאשר לומדים, מתחדשים חידושים ויש להדפיסם * הדפסת קובצים והערות בתורת הנגלה של רבותינו נשיאנו – על-ידי הכולל * רשימה שנייה

מאת הרב מרדכי מנשה לאופר

בשנת תשל"ה זכה הגה"ח הרב חיים-שלום דייטש, ראש הכולל, להיכנס ל'יחידות', ובמהלכה התבטא הרבי (ייחל): הכולל [הזה] יכול להיות למגדל אור וכו'.

לפני כן התייחס הרבי לקובץ 'הערות וביאורים' פרי עמלם של חברי הכולל, ואמר כי נהנה לראות את פלפוליהם ומאמריהם אך חיפש בהם את הלהט וההתלהבות התורנית שצריכה להתבטא בכתבם.

הרבי ציין כי בליובאוויטש בעבר לא ידעו מהמושג 'כולל', וכל הרעיון ביסודו בדורנו הוא לעודד את הדבקות בלימוד.

לפי הנדפס ב'היכל מנחם' (כרך ב' עמ' ריב-ריג) אמר הרבי בין השאר:

מטרת הכולל היא התלהבות בלימודים ("מען זאל זיך קאכ'ן אין לערנען"), ועניין זה – של התלהבות בלימודים – צריך להשתקף בקובץ חידושי תורה, ובאם החידושים באים באופן של "ורמינהו" ו"תא שמע" – הרי הם מוכיחים על דרך ואופן הלימוד הנרצה.

סברא פלונית בדברי סומכוס!...

בראיון ל'כפר חב"ד' גליון 668 הוסיף הרח"ש דייטש לספר על אותה יחידות שזכה לה. ומעשה שהיה כך היה: בקובץ הראשון שהוציאו-לאור חברי הכולל היו הדברים מתומצתים, הערות ללא פלפולים ודיונים-ארוכים. בקבלת החוברת כתב הרבי:

נתקבל ותשואות-חן. לעתיד לבוא כדאי להוסיף ברוחב ובעומק וכו'.

"כשנכנסתי ל'יחידות' שאלתי את הרבי למה הכוונה ב'להוסיף', האם זה בהתאם למה שבתורה בכלל אין גבול להוספה.. או שיש לרבי הערות על פרטים שלא מצאו חן בעיניו.

"כנראה שהרבי ציפה לשאלתי זו – ורוב ה'יחידות' (שארכה כ- 15 דקות) דיבר הרבי בעניין ה'כולל':

בליובאוויטש ובקרמנצ'וג לא היו 'כוללים' וכל הקמת הכולל נועדה לאלה שיש להם חיוניות ('קאָך') בלימוד התורה שיוכלו להמשיך בכך.

עברתי על הקובץ – המשיך הרבי – מתחילתו לסופו ולא נוכחתי בין שורותיו שישנו להט ('קאָך') בלימוד. מקשים קושיא וראש ישר עונה תירוץ ישר, אבל איפוא ה"ורמינהו", איפוא ה"תא שמע"? מילא זה (הקובץ) נייר, אבל הרי הוא מוכיח שאין קאך בלימוד.

כשאברך כולל הולך ברחוב – עליו לעצור יהודי שנקלע בדרכו, ולאמר לו: היום נפלה ברעיוני סברא פלונית בדברי סומכוס!...

"והרבי הבטיח:

אם יהיה 'קאך' בלימוד בכולל 'צמח צדק' [אשר בדרך נס נשאר שלם על כתליו] – יהיה לכך הד עצום בכל העולם, ואף כסף לא יחסר!...

תקנות הכולל,

רשימת לומדי הכולל במנחם-אב תשל"ג

חלק מפרוטוקול אסיפת הנהלת הכולל

הרבי תובע קובץ נוסף

בהזדמנות נוספת ניהל הרב חודוקוב שיחה טלפונית עם הנהלת הכולל (הר"ש שי' שניאורסון) ובאמצע שאל:

מתי יֵצא הקובץ הנוסף? השיחה הועברה להרח"ש דייטש ששמע את הרבי שואל: "מה עם הקובץ? איפה הקובץ?". הרב דייטש השיב שהקובץ נמצא בדפוס, והרבי לא הרפה : "נו, אז מתי זה יֵצא?", וכאן אמר הרבי את הדברים הבאים:

הרי לומדים בכולל, וכשלומדים – מחדשים חידושים. היכן הם, איפוא, החידושים?...

"הערות בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן"

ספר חשוב שיצא-לאור בעריכת חברי הכולל הוא "הערות בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן" – מלוקטים מתוך ספרי האחרונים. הרעיון היה של הרבי בכ"ף מנחם אב וח"י אלול, בעת שדיבר על קובץ 'יגדיל תורה' (ראה להלן).

הקובץ הראשון (תשל"ו) הכיל 125 עמודים וכלל הערות על חלק אורח חיים סימנים א-רטו; והספר השני (תש"מ) בן 244 עמודים הכיל הערות על הלכות שבת סימנים רמב-שב – בעריכתם של הרב יהושע הכהן שי' גרוס והרי"י שי' הבלין.

כשהוגשו עלי ההגהה של קובץ א' לרבי, מיהר לתרץ קושיא של הגאון רבי אברהם חיים נאה על אדמו"ר הזקן (היכל מנחם כרך א' עמ' פה – "במחילת-כבוד-תורתו דקצות-השלחן קושיא מעיקרא ליתא") והדברים נדפסו שם עמ' 7.

על-פי השמועה, כשספרן חשוב היה מבקר אצל הרבי ב'יחידות', היה מוסר לרבי דפים שצילם מתוך ספרים שבהם דנו בדברי אדמו"ר הזקן. הרבי נהג לבקשו להעביר דפים אלו לחברי המערכת של הכולל.

הרבי מזכיר את הכולל בהתוועדות

בהתוועדות ח"י אלול תשל"ו קרא הרבי לייסד במה מיוחדת שבה יפרסמו חידושי רבותינו נשיאי חב"ד ותלמידיהם בתחום הנגלה. ואכן אז נוסד הקובץ "יגדיל תורה", שיצא לאור מפעם לפעם.

דברים אלה הצטרפו לדברים שהשמיע הרבי כבר בכ"ף מנחם-אב של אותה שנה, אלא שהפעם הדגיש הרבי כי יקבעו שתי מקומות לריכוז החומר – בכולל צמח צדק בירושלים, ובכולל המזכירות ליד 770.

וכך אמר הרבי:

..ומכיוון ש"אעלה את ירושלים על ראש שמחתי", בכולל שבבית-הכנסת שעל-שם ה"צמח צדק" אשר שם. ומקום ריכוז השני . . בכולל אברכים שעל-ידי המזכירות.

(ראה המסופר ב'עבודת הקודש אצל הרבי מליובאוויטש' להרב שלום דובער שי' לוין עמ' ו – ז, וכן ב'היכל מנחם' כרך א' עמ' פד – פה).


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)