חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:40 זריחה: 6:07 י"ח באדר התשפ"א, 2/3/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

להסיר חרון ולהביא טובה לעולם
שולחן שבת


מאת: משיחת הרבי מליובאוויטש, מעובד ע"י צ' לבנוני
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1113 - כל המדורים ברצף
תהיו קצת יותר בעדנו
יש חדש
להסיר חרון ולהביא טובה לעולם
אמת ושקר
בעלי סוד
רואים רחוק
צריכים לזעוק
אי-אפשר לרמות
אלפיים ספרים בשבעים שנה
ספירה של ספק

בפרשתנו התורה מזהירה: "לא תגנובו". זה האיסור על גנֵבת ממון (לעומת האזהרה "לא תגנוב" בעשרת הדיברות, האמורה על גנֵבת נפשות). על האיסור הזה של גנֵבת ממון אמרו חז"ל: "כל הגונב – כאילו עובד עבודת כוכבים".

חז"ל מדייקים מאוד בדבריהם, ואם אמרו שגנֵבה דומה לעבודה זרה, התכוונו לא רק להדגיש את חומרתו של איסור גנֵבה, השקול לחטא החמור ביותר, עבודה זרה; אלא שעצם החטא של גנֵבת ממון יש בו דמיון לעבודה זרה. נשאלת השאלה, במה דומה גנֵבה לעבודה זרה?!

חומרת הגנבה

מתברר שגנֵבה יש בה חומרה מיוחדת. על חטא 'עיר הנידחת' מזהירה התורה: "ולא ידבק בידך מאומה מן החרם". אומרת על כך המשנה: "שכל זמן שהרשעים בעולם – חרון-אף בעולם. אבדו רשעים מן העולם – נסתלק חרון-אף מן העולם". שואלת הגמרא: "מי הם הרשעים?", והתשובה ניתנת היא: "הגנבים". הרי שגנֵבה היא דבר חמור ביותר, שמביא "חרון-אף בעולם".

הדבר נובע מכך, שגנֵבה יוצרת מצב של חטא מתמשך, שאינו מסתיים אלא כאשר הגנב מחזיר את הגנֵבה אשר גנב. אין כאן פעולה אחת בלבד של חטא, שהוא רגע הגנֵבה, אלא רצף בלתי-פוסק. כל זמן שהדבר הגנוב לא הוחזר לבעליו, הגנב מוסיף לחטוא בחטא החמור הזה.

דומה לעבודה זרה

יתרה מזו, עצם חטא הגנֵבה דומה במהותו לעבודה זרה. ידוע מדוע החמירה התורה בעונשו של גנב מבגזלן, שהגזלן אמנם אינו מפחד מהקב"ה, אך גם אינו מתיירא מבני-אדם ופועל בגלוי; ואילו הגנב יש בו פחד ויראה – הוא מתיירא מבני-אדם, ולכן גונב במסתרים, אבל אינו חושש מהקב"ה. הגנב מדמה כאילו "עזב ה' את הארץ ואין ה' רואה".

בכך דומה הגנב לעובד עבודה זרה, הממיר את הקב"ה באלילי הבל ועובד אותם ומשתחווה להם. אף הגנב מעיד שיש בו יראה, אבל במקום להתיירא מהקב"ה, הוא מתיירא מבני-אדם. לכן נאמר "כל הגונב – כאילו עובד עבודת כוכבים".

חשוב להזדרז

מהעניין הזה אפשר ללמוד הוראה נפלאה לכל יהודי. כשיהודי עובר עבֵרה, חלילה, עלול הוא לחשוב שאמנם עליו לשוב בתשובה, אבל מה החיפזון, אפשר לעשות תשובה גם בהזדמנות אחרת. על כך אומרים לו, שכל עוד לא עשה תשובה, יש "חרון-אף בעולם".

ולעומת זה, בהמשך אותו מאמר חז"ל נאמר: "צדיק בא לעולם, טובה באה לעולם". כשיהודי עושה פעולה טובה, אין זו פעולה חד-פעמית, אלא היא פעולה מתמשכת של טוב וצדק, המביאה טובה לעולם כולו. כשאדם מתבונן, שביכולתו להסיר רגע קודם את 'חרון האף' שבעולם ולהביא 'טובה' לעולם, הדבר חייב לזעזעו, ולהמריצו לקיים מוקדם ככל האפשר את החלטתו הטובה, ועל-ידי זה להביא תיכף ומיד את ה'טובה' לעולם.

(לקוטי שיחות כרך יז, עמ' 205)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)