חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:35 י"ח בסיון התשפ"ג, 7/6/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

המשכן ובית ראשון ושני יתגלו במקדש השלישי
משיח וגאולה בפרשה

נושאים נוספים
התקשרות 711 - כל המדורים ברצף
נתינה שווה של מטבע "אש" היא הכפרה לחטא כללי
המשכן ובית ראשון ושני יתגלו במקדש השלישי
להרבות לומדי ויודעי תורה
פרשת פקודי
עבודה בשמחה ו'לקיחת' משקה
פורים פר"ת בצל הסכנה
מודה אני / עצי חיים מכסף / הנחת ספרים זה על זה / מזוזה בפתח גבוה
הלכות ומנהגי חב"ד

נצחיות משכן משה במקדש העתיד

איתא בגמרא: "מפני מה נתאווה משה רבינו ליכנס לארץ-ישראל . . אמר משה הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בארץ-ישראל, אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על-ידי".

והנה ידועה השאלה: מהו דיוק הלשון "שיתקיימו כולם על-ידי", לכאורה מתאים יותר הלשון "שאקיים את כולם"?!

והביאור בזה – ש"המצוות עצמן כשיהיו נעשים על-ידי משה יהיו מבחינת עליונה יותר כו'", ובענייננו, על-פי הידוע שאילו היה משה רבינו מכניס את בני-ישראל לארץ לא היה עניין של חורבן וגלות כו', ובמילא היו כל ענייני המצוות (גם המצוות התלויות בארץ ובבית-המקדש) בקיום נצחי, וזהו "כדי שיתקיימו כולן על-ידי", היינו שעל-ידי זה נפעל קיום נצחי במצוות עצמן.

ונמצא שאצל משה רבינו מודגש גודל העילוי דלעתיד לבוא – שאז יהיה קיום כל התורה ומצוותיה בתכלית השלימות, כמצוות רצונך – שלכן נתאווה ביותר ליכנס לארץ, כדי לפעול עילוי ושלימות בעניין המצוות ("שיתקיימו כולן") – העילוי והשלימות דלעתיד לבוא, "כמצות רצונך".

[. .] וכפי שהדבר בא לידי ביטוי בעשיית המשכן על-ידי משה:

הציווי "ועשו לי מקדש" שנאמר למשה רבינו אודות הקמת המשכן, קאי גם על בית-המקדש – כדברי הרמב"ם בריש הלכות בית הבחירה (פרטי הלכות בית-המקדש): "מצות עשה לעשות בית לה' . . שנאמר ועשו לי מקדש, וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו", היינו שהציווי על בית-המקדש נכלל בציווי על "משכן שעשה משה רבינו".

ומובן, שבזה נכלל גם "בניין העתיד להיבנות", בית-המקדש השלישי שיבנה לעתיד לבוא – שגם הציווי ד"בניין העתיד" נכלל בציווי על "משכן שעשה משה רבינו".

ולכן מצינו בדברי חז"ל שהמשכן שעשה משה יתגלה לעתיד לבוא – בבית-המקדש השלישי, אשר מזה מובן עד כמה נוגע ה"משכן שעשה משה רבינו" גם לבית-המקדש השלישי [שהרי בודאי אין זה לבטלה חס-ושלום, ועל אחת כמה וכמה בנוגע ל"משכן שעשה משה רבינו", השורש לכל בתי המקדשות – שהתגלותו במקדש העתיד בודאי אינה לבטלה חס-ושלום, כי אם מפני היותו נוגע למקדש העתיד]. וכל זה – למרות (או בגלל) שנעשה בחוץ-לארץ, מקום הגלות דווקא.

('תורת מנחם – התוועדויות' תשמ"ו חלק א' ע' 249-250)

החזרת המשכון בשלמותו

...בית-המקדש דלעתיד לבוא, בית-המקדש השלישי [מקדש אדנ-י כוננו ידיך, דקאי על בית-המקדש דלעתיד לבוא, "בזמן שה' ימלוך לעולם ועד, לעתיד לבוא שכל המלוכה שלו" . . ] – אינו בית בפני עצמו, אלא בו יהיו גם הבתי-מקדש שלפניו, בית ראשון ובית שני, וכמובן גם מפירוש רש"י "משכן משכן – שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין", והרי משכון פירושו – שלוקחים אותו למשך זמן בלבד, ולאחרי כן מחזירים אותו בשלימותו, ובענייננו – שבבית-המקדש השלישי יחזרו גם בתי המקדש שלפניו (בית ראשון ובית שני, וכן המשכן) בשלימותם.

('תורת מנחם – התוועדויות' תשד"מ חלק ג' ע' 1921)


 
תגובות
1.
מדהים!
יואלה-05/03/08 17:59

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)