חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:25 כ"ז בכסליו התשפ"ב, 1/12/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עליות מידי שבת ודרגות בגאולה
משיח וגאולה בפרשה

נושאים נוספים
התקשרות 710 - כל המדורים ברצף
להקהיל כל כוחות הנפש להקמת המקדש הרוחני
עליות מידי שבת ודרגות בגאולה
רבי אברהם אבן עזרא
פרשת ויקהל
יום הולדת
'מגדיל' במוצאי שבת / פיטורי נפטר
חישוב שבעה ימים למולד / תחנון בעת ברית
הלכות ומנהגי חב"ד

אחדות השבת מעין לעתיד

בשנה זו מודגש ביותר עניין השבת . . מפני היותה שנת השמיטה, "שבת לה'".

[. .] והרי ביום השבת מודגש עניין האחדות:

בנוגע לאחדותם של ישראל "ויקהל משה", "עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם . . כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהילות בכל שבת ושבת . . ללמד ולהורות לישראל דברי תורה כו'". עד לאחדות של תלמידי חכמים ועמי-הארץ בענייני אכילה ושתייה, ש"שואלו . . ואוכל על פיו". ועל דרך זה בנוגע לשנת השמיטה, "שבת לה'", "שגם עובדי האדמה יתעוררו לדרוש את ה'", אחדות עובדי האדמה עם תלמידי חכמים, שלכן "מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה . . הקהל את העם וגו'".

ובנוגע לפעולת האחדות בעולם כולו – שהרי ענינו של יום השבת הוא עליית העולמות לבחינת האלקות שלמעלה מהזמן כו' (גדר העולם), שעל-ידי זה נעשה שלימות אחדות העולם עם אלקות, לא רק באופן האחדות דיום ראשון, יום אחד, שהיה הקב"ה יחיד בעולמו [. .] -

אלא יתירה מזה – באופן שלמעלה ממציאות העולם, על דרך ובדוגמת תכלית השלימות באחדות העולם עם אלקות לעתיד לבוא, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים . . ומעין ודוגמא – בכל שבת ושבת, "מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים".

('תורת מנחם – התוועדויות' תשמ"ז חלק ב, עמ' 359)

האם יהיו ימי חול לעתיד?

מובן שגם לעתיד לבוא יהיה שייך כל האמור אודות ימי החול ויום השבת – שהרי התורה הזו לא תהיה מוחלפת גם לעתיד לבוא.

– וכמו שכתב אדמו"ר הזקן באגרת-הקודש: "איך אפשר שלימות המשיח לא יצטרכו לידע הלכות איסור והיתר כו'" (וכיוצא בזה – הלכות שבת)?! וכפי שמבאר שם ש"מה שאמרו רז"ל מצוות בטילות לעתיד לבוא, היינו בתחיית המתים, אבל לימות המשיח קודם תחיית המתים אין בטלים" –

ובענייננו: מכיוון שגם לעתיד לבוא יהיה עניין של עליות, "ילכו מחיל אל חיל", הרי מובן, שגם אז יצטרך להיות עניין "שבע יפול צדיק וקם", כדי לבוא לעילוי גדול יותר. וזהו תוכן העניין של ימי החול לעתיד לבוא – שעל-ידי ירידה זו יבואו לדרגא נעלית יותר בעניין השבת.

וכמו כן מובן בנוגע לעניין הגאולה, שתהיה אף היא שייכת לאחרי ביאת משיח [ובמכל שכן וקל וחומר: לעתיד לבוא מזכירים אפילו את גאולת יציאת-מצרים (בדרך טפל על כל פנים), ועל אחת כמה וכמה – הגאולה דמשיח] – מכיוון שבעניין הגאולה ישנם כמה וכמה דרגות, כידוע שיהיו כמה תקופות בימות המשיח, כמבואר בכמה מקומות, ומרומז גם בנגלה – "ימות המשיח ארבעים שנה", ג' דורות, "משיח כו' בנו כו' ובן בנו", ככל הפרטים והפירושים שבדבר.

('תורת מנחם – התוועדויות' תשמ"ה חלק א, עמ' 75)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)