חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:42 ח' בתמוז התשפ"ב, 7/7/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

להזדרז לעשות
דרכי החסידות

ניסיון העקדה, שאברהם אבינו עקד את יצחק בנו והיה מוכן להעלותו קרבן לה', הוא סמל ומופת למסירות-הנפש היהודית. אנחנו משבחים ומהללים את מסירות-נפשו של אברהם אבינו, ועד שזו הזכות הגדולה שעליה נשען עם-ישראל כל הדורות, ואנו מזכירים זכות זו בכל שעה שאנו מבקשים לעורר את רחמיו של הקב"ה. ונשאלת השאלה: במה נתייחד אברהם אבינו, הלוא אחריו היו אין-ספור יהודים, ובהם אנשים פשוטים בתכלית, שהקב"ה לא דיבר עמם, ואף-על-פי-כן מסרו נפשם בפועל על קידוש השם?!

על שאלה זו ניתנו כמה וכמה תשובות וביאורים. אחת התשובות, שנותן רבנו הזקן בספר התניא (איגרת הקודש סימן כא) היא, שמעלתו הגדולה של אברהם אבינו נעוצה בזריזות: "כי העקדה עצמה אינה נחשבת כל-כך לניסיון גדול, לערך מעלת אברהם אבינו עליו השלום, בשגם כי ה' דיבר בו, קח-נא את בנך... רק שאברהם אבינו עליו השלום עשה זאת בזריזות נפלאה, להראות שמחתו וחפצו למלאות רצון קונו ולעשות נחת-רוח ליוצרו". ולכן "זריזותיה דאברהם אבינו עליו השלום היא העומדת לעד לנו ולבנינו עד עולם".

"זריז בכל ענייניו"

במקום אחר מבאר רבנו הזקן (תניא פרק כו) כי הזריזות היא תנאי הכרחי במלחמת היצר, ובלעדיה ינוצח האדם בנקל: "בניצחון היצר אי-אפשר לנצחו בעצלות וכבדות... כי-אם בזריזות, הנמשכת משמחה".

תכונת הזריזות היא אחת משבע תכונות בעבודת ה', שרבי זוסיא מאניפולי למד מן הגנב: א) הצנע לכת, ב) מעמיד עצמו בסכנה, ג) דבר קטן חשוב כדבר גדול, ד) עמל בטרחה גדולה, ה) זריזות, ו) בוטח ומקווה, ז) אם לא הצליח בפעם הראשונה - חוזר ומנסה פעמים רבות (היום יום ג באייר).

תלמיד ישיבה אחד, שסבל ממידת ההתרשלות שהשתרשה אצלו, כתב על כך לאדמו"ר הריי"צ וביקש את עצתו. תשובתו של הרבי: "מידה זו, כמו שאר מידות לא-טובות, צריכים להעבירה מכול וכול. ואופן העברתה הוא בהתגברות המידה ההפכית - הזריזות, להיות זריז בכל ענייניו. ההתחלה היא בקבלת-עול, להשגיח על עצמו כמו על זולתו, ובמשך הזמן, הנה הרגילות מסייעתו" (איגרות-קודש אדמו"ר הריי"צ כרך ה, עמ' שצד).

באיגרת אחרת הוא כותב (איגרות-קודש אדמו"ר הריי"צ כרך י, עמ' כז): "ההצלחה בלימוד תלויה, במידה ידועה, בלימוד מתוך זריזות, ולהיות בשמחה ולא בהתרשלות. ואתה, התגבר על טבעך, טבע ההתרשלות, ולמד בחיות!".

יקרה היא הזריזות

בקרב חסידים היה שגור הפתגם: "פיקח - עושה מיד; טיפש - דוחה למחר" (ספר השיחות תש"ב עמ' 117).

הרבי מליובאוויטש נשאל כיצד רוכשים את מידת הזריזות. והשיב (איגרות-קודש כרך יב, עמ' שלו): "ילמוד שער הייחוד והאמונה, ולאחרי זה יתבונן בהאמור בטור אורח-חיים בתחילתו: 'אינו דומה ישיבת אדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כמו שהוא לפני מלך גדול'. לאחרי התבוננות בזה פעם אחת שעה ארוכה, הרי בכל פעם שיהיה צריך לחיזוק הזריזות, יזכיר לעצמו התבוננות זו, ראשי-פרקים שלה, ובלשון רבנו הזקן בסידורו בתחילתו: 'ועל-ידי זה יזכור את ה' הניצב עליו ויקום (מרשלנותו) בזריזות'".

חז"ל מדברים בשבחם של ישראל, שהביאו את כל הדרוש למלאכת המשכן בשני ימים (יא-יב בתשרי). שואל על כך הרבי: איזו תועלת הייתה במהירות זו, והלוא מלאכת המשכן נסתיימה בכ"ה בכסלו, וגם אז לא הוקם המשכן מיד, אלא עד ראש-חודש ניסן?! אלא נמצאנו למדים מכאן כמה יקרה מידת הזריזות (איגרות-קודש כרך ב, עמ' קפה).


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)