חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:39 זריחה: 5:37 י"ח באייר התשפ"ד, 26/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

חנוכה
מן המעיין


מאת: הרב אליעזר ברוד
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1092 - כל המדורים ברצף
אותו ויכוח, אותם טיעונים
יש חדש
להאיר את השמאל
חנוכה
למטה מעשרה
נס חנוכה אוסטרלי
משיח בשמן
ההתלהבות היא התכלית
לומר לקרח להאיר
על הניסים

הכוח לעמוד

"מאי חנוכה? דתנו רבנן..." (שבת כא). מהותו של חנוכה הוא "דתנו רבנן". הכוח לעמוד איתן נגד צוררינו ניתן לנו משלהבת הקודש שהדלקנו, מהתורה והמצוות.

(רבי מאיר שפירא מלובלין)

הכול מודים בנס

דווקא את נס חנוכה, ולא את שאר הניסים שנעשו לחשמונאים, קבעו על שמן. בשאר הניסים יש פתחון-פה לומר שאין כאן נס, כי לפעמים מעטים מנצחים את הרבים, אף שבוודאי גם זה נס הוא, אך בנס השמן אין פתחון-פה לומר שמקרה הוא, אלא הכול מודים שמאת ה' הייתה זאת.

(מטה משה)

בזכות מסירות-הנפש

הרמב"ן כותב שנרות חנוכה אינם בטלים לעולם. זאת משום שנרות אלה באו על-ידי שלמות עבודת ישראל, שמסרו את נפשם כנגד גזרות היוונים. לכן נרות אלו אינם בטלים לעולם.

(לקוטי שיחות)

גילוי אור הפנים

על-ידי חנוכה מתגלה אור הפנים, בחינת "יאר ה' פניו אליך ויחונך". חנוכה ממשיך אור אין-סוף לנשמה.

(ליקוטי מהר"ן)

כאור הראשון

כשם שבראשית הבריאה נאמר "ויהי אור", כך מצוות חנוכה בנרות. כשם שהאור הראשון נגנז ואין משתמשים בו, כך נרות חנוכה אסור להשתמש לאורם. כשגברו בית חשמונאי זכו לשלושה אורות: אור השכינה, אור התורה ונר מצווה.

(השל"ה)

זוכה לתלמידי-חכמים

"הרגיל בהדלקת נר חנוכה זוכה לבנים תלמידי-חכמים" (שבת כג,ד). היוונים רצו להשכיח את התורה, ולכן הרגיל בנר חנוכה, שהוא זכר לנס ההצלה מגזֵרת היוונים - זוכה לבנים תלמידי-חכמים.

(ליקוטי לוי-יצחק)

קפיצה למעלה

בשולחן-ערוך, בהלכות חנוכה, מתחיל לפרש מיד את דין "המהדרין מן המהדרין", ולא פירש לפני-כן את הדין הרגיל. כי בחנוכה אפשר להגיע למדרגות גבוהות אף שלא בסדר הרגיל והטבעי. בחנוכה אפשר לקפוץ ישר אל המדרגה של "מהדרין מן המהדרין".

(רבי אברהם-מרדכי מגור)

ניצחון על החושך

"וחושך על פני תהום" – זו מלכות יוון (בראשית רבה). לפיכך כשנגאלו ישראל וניצחו את היוונים, נעשה הנס על-ידי נרות וקבעו יום-טוב של חנוכה.

(שפת אמת)

קדושה לחוץ

"נר חנוכה מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ" (שבת כא). הגורם לטומאת המקדש וקודשיו היו המתייוונים, אלו שמצאו עניין בתרבות חוץ ובעבודה זרה. נרות חנוכה עניינם להמשיך את הקדושה על מי שנמצאים בחוץ, על העומדים מרחוק.

(המגיד מקוז'ניץ)

כנגד החוצפה

בפוסקים מובא כי עכשיו מדליקים את הנרות בפנים הבית, כי לפני ביאת המשיח תתרבה החוצפה, והכופרים אשר בקרבנו יושבים בתוך המחנה. לכן מדליקים עתה בפנים הבית, לבטל את המפריעים והמנגדים מתוך הבית פנימה.

(בני יששכר)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)