חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:48 זריחה: 5:46 כ"ב בתמוז התש"פ, 14/7/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תפילת חול בשבת
פינת ההלכה והמנהג


מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג
מדורים נוספים
שיחת השבוע 1087 - כל המדורים ברצף
מה ערכה של הנחת תפילין
יש חדש
הבעלות המיוחדת של חברון
תפילה
לא התחיל לחיות
ברי ושמא
משיח בן-יוסף
מה מכירים
"אנחנו רוצים שיהודים יגורו בביתנו"
תפילת חול בשבת

שאלה: מה יעשה מי שמצא את עצמו מתפלל בשבת תפילת-עמידה של חול?

תשובה: טוב ונכון להתפלל תמיד מתוך הסידור, שאז האדם לא יטעה, וגם יכוון בתפילתו.

אם טעה והתחיל 'אתה חונן' ונזכר באמצע הברכה, צריך לסיימהּ, ואז להתחיל את הברכה האמצעית של שבת. גם אם הפליג בתפילה ונזכר באחת מכל הברכות עד 'שומע תפילה' ועד בכלל, צריך לסיים את הברכה שהוא עומד בה.

הטעם לזה הוא, שבעצם היה ראוי לתקן להתפלל את כל הברכות האמצעיות בשבת וביום-טוב ולהזכיר קדושת שבת רק ב'רצה', כבראש-חודש וחול-המועד, אלא שמפני כבוד שבת ויום-טוב לא הטריחו חכמים את האדם בזה, ותיקנו ברכה אחת אמצעית לקדושת היום. לכן מי שהתחיל אחת הברכות האמצעיות עליו לסיימה, מכיוון שהיה ראוי לאומרה מן הדין.

אולם בתפילת מוסף, שתמיד אין בה אלא ברכה אמצעית אחת, מי שהתחיל ברכה של חול מפסיק באמצעה ומתחיל ברכת "תיכנת שבת".

בערבית או במנחה אם התחיל רק את המילה "אתה" ומיד נזכר ששבת היום, ימשיך בברכה המתאימה ("אתה קידשת" או "אתה אחד"). וכן בשחרית, אם ידע שהיום שבת ורק מחמת הרגל הלשון טעה ואמר "אתה", הרי זה כמי שהחליף תפילות שבת זו בזו, וימשיך "ישמח משה".

אם טעה והתפלל כל התפילה של חול ולא הזכיר כלל קדושת שבת בתפילה – לא יצא. אם עודנו לפני סיום "יהיו לרצון" האחרון – יחזור לתחילת ברכת קדושת היום. ואם כבר סיים – יחזור לתחילת תפילת העמידה.

אם מסופק איזו תפילת עמידה התפלל, יש ספק אם יחזור ויתפלל, ולכן לא יחזור, אלא יאזין היטב לחזרת הש"ץ (ובליל שבת – לברכת 'מעין שבע', וטוב שיאמרנה עם הש"ץ), ויֵצא ידי חובתו. ולפי ה'ילקוט יוסף' לכתחילה יחזור ויתפלל, ואם האזין ל'מעין שבע' יצא.

מקורות: ברכות כא,א. שו"ע או"ח סי' רסח ס"ב-ה וסי"ג ונו"כ. שו"ע אדמו"ר הזקן שם ס"ב-ד וסי"ח. קצות השלחן סי' עח ס"א-ג, וראה בבדי השלחן שם ס"ק יא.


   

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)