חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:54 זריחה: 6:55 כ"ב בחשון התשפ"ב, 28/10/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יתקע בשופר גדול
משיח וגאולה בפרשה

נושאים נוספים
התקשרות 686 - כל המדורים ברצף
העריכו עצמכם ומושפעיכם לפי הפנימיות
יתקע בשופר גדול
שובה ישראל
תפילות ראש-השנה
הלכות ומנהגי חב"ד

המשכה שפועלת גם על הנידחים

והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים גו', שבגאולה העתידה יצאו כל ישראל מן הגלות, ואף אחד לא יישאר בגלות חס ושלום.

וכמו שביציאת מצרים לא נשאר אף יהודי בגלות, כן יהיה גם בגאולה העתידה על ידי משיח צדקנו, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, שכל אחד ואחד יצא מהגלות, גם האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים.

ובכדי לפעול גם עליהם צריך לשופר גדול שלמעלה מהשתלשלות, ועד להמשכה מעצמות ומהות. שזהו הפירוש "שופר גדול", שלא יתכן גדול ממנו, להיותו למעלה מכל מדידה והגבלה...

מה שאין כן ההמשכה של שופר גדול היא, כמו שהיא בשורשה למעלה מעלה מסדר ההשתלשלות, באופן כזה נמשכת למטה, בלי כל הגבלות. ולכן היא פועלת גם על האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים שגם הם יצאו מהגלות, וישתחוו לה' בהר הקודש בירושלים.

(מאמר "והיה ביום ההוא' ראש-השנה תשמ"ו, תורת- מנחם – התוועדויות' ה'תשמ"ו חלק א, עמ' 26)

קיבוץ גלויות ושלימות הגאולה

ויש להוסיף בנוגע להדגשת עניין הגאולה בהמשכו של ראש השנה ביום השבת:

עניין הגאולה מודגש בשבתות שלפני ראש השנה – שבשבע שבתות שלפני ראש השנה מפטירין בענייני הגאולה, "שבע דנחמתא".

ובזה היתוסף עוד יותר ביום השבת שבא בהמשך ובסמיכות לראש השנה – שנוסף על שבע דנחמתא ישנם עוד שלוש הפטרות (ב' ההפטרות דב' ימי ראש השנה והפטרת יום השבת), שעל ידי זה נעשית השלימות של עשר, "העשירי יהיה קודש" הקשורה עם הגאולה.

ויש להוסיף, שהשלימות של עשר קשורה גם עם השלימות של ארץ-ישראל לעתיד לבוא – שנוסף על ארץ שבע אומות גם ארץ עשר אומות [ ודוגמתו בעבודה – שנוסף על עבודת המדות, ז' מדות, שבהם היא עיקר העבודה בזמן הזה, תהיה גם עבודת המוחין ג' מוחין. ועד למוחין בפני עצמם. ועל דרך זה שלימות כל בני-ישראל – כל יושביה עליה.

ולהעיר שעניין זה מודגש בהפטרת יום ב' של ראש השנה, שבה מדובר בארוכה אודות קיבוץ גלויות – "הנני מביא אותם גו' מירכתי ארץ גו' קהל גדול ישובו הנה", ומדובר על הקיבוץ גלויות של כל בני-ישראל, גם עשרת השבטים (שגלו מאחורי ההרים) שגם הם בתוככי כל בני-ישראל, "ישובו הנה" לארצנו הקדושה, בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

ויש להוסיף שעניין זה הוא בהדגשה יתירה בתקופתנו זו – שבשנה שעברה שהיתה שנת נסים, יצאו המון יהודים ממדינה ההיא (מאחורי מסך הברזל) ובאופן קל וטוב כו'. ויש לומר, שזוהי הטעימה מעניין קיבוץ גלויות שיהיה בגאולה האמיתית והשלימה , בבחינת "טועמיה חיים זכו".

ויהי רצון והוא העיקר, שמ"טעימה" זו נבוא תיכף ומיד לאכילת הסעודה עצמה – קיבוץ גלויות בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, שאז תהיה גם "סעודת" לוויתן ושור הבר, סעודה גשמית כפשוטה, ככל העניינים בגאולה העתידה שיהיו בגשמיות, לנשמות בגופים (כשיטת הרמב"ן) – כן תהיה לנו, שבהיותנו נשמות בגופים (ללא הפסק בינתיים) זוכים לגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

(תורת- מנחם – התוועדויות' ה'תשנ"א חלק א, עמ' 28-29)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)