חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:40 זריחה: 5:37 ח' בסיון התשפ"ג, 28/5/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

חתונות בבית רבי
דברי הימים

נושאים נוספים
התקשרות 683 - כל המדורים ברצף
המשכת התשובה למטה – בכוח התורה
הצורך במלחמה הוא רק ב"מלחמתה של תורה"
לעזרת שומרי שמיטה
פרשת תצא
"דע מה למעלה ממך"
חתונות בבית רבי
הקב"ה רוצה את הגוף – שיהיה בטל אליו
ברכת הגומל ליולדת / פירות בסעודה / הנהגות ב'אוהל'
אבלות בשבת שבין המצרים
הלכות ומנהגי חב"ד

חתונתם של שניים מנשיאי חב"ד, הרבי הרש"ב והרבי הריי"צ, התקיימה בימי חודש אלול * הקשר לנישואי הקב"ה וכנסת ישראל * התחלת אמירת המשך 'שמח תשמח תרנ"ז', המבאר את מעלת שמחת הנישואין

י"א אלול תרל"ה

שמעתי ממהרי"ם [-ר' יעקב מרדכי בעזאפלאוו] שאמר אאזמו"ר מהר"ש נ"ע: מאז חתונתו [=של כ"ק הרש"ב] יש לי שמחת הלב, ולחסידים יהיה שמחת המוח. בתור תשורה הנני נותן להם את ה"מים רבים". וסיים הר' יעקב מרדכי: חסידים היו כל-כך מוטרדים מהמילים האלה, כי הבינו בזה שמרמז... [להסתלקותו].

(ספר השיחות כ"ק הריי"צ תש"ו עמ' 11)

י"ג אלול תרנ"ז

בעת השידוך שלי נדברו ג' שידוכים, שניים – עם שני גבירים שנתנו הרבה נדן, ואחד – זה של הרבנית נחמה דינה, שזה היה שידוך עני, שגם על צורכי החתונה היה צריך אאמו"ר [הרש"ב] נ"ע ליתן. אמי זקנתי הרבנית רבקה נ"ע עם החסידים החזיקו אודות שידוך עם הגביר, וכש­נכנסו לשאול פי אאמו"ר [הרש"ב], אמר: אברהם היה לו בן יחיד ורצה להשיאו לבני משפחתו.

ואחר-כך בערב יום-הכיפורים נכנס אאמו"ר לאמי זקנתי הרבנית רבקה ע"ה לבקש מחילה עבור זה, וענתה לו: ייתן לך השם יתברך התעוררות תשובה אמיתית ופתיחת הלב והתגלות הנקודה, אם ימחול לנו השם יתברך כמו שאני מוחלת לך, אז נהיה טהורים ונקיים.

(ספר השיחות תר"פ-תרפ"ז ע' 172)

עניין הנישואין של נשיא הדור – הנשיא הוא הכול – שייך לכל בני-ישראל שבדור, האנשים הנשים והטף, ועל אחת כמה וכמה בנוגע לענייני נישואין של בני-ישראל, כולל ובמיוחד נישואין בין בני-ישראל ביום זה עצמו.

[. .] נוסף על כללות העבודה בחודש אלול, שרומזת על נישואי הקב"ה עם כנסת-ישראל על-ידי עבודתם של ישראל, "אני לדודי ודודי לי" . . מתווסף בזה נתינת כוח מיוחדת ביום י"ג שבו, בגימטרייה "אחד", יום הנישואין של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו . . שהעבודה בכל עניינים אלו נעשית באופן של נשיאות, בכוחו של נשיא הדור...

והדגשה מיוחדת בנוגע לעניין השמחה בעבודת ה' . . כיוון ששמחת נישואין היא השמחה הכי גדולה, כמבואר בארוכה בהמשך "שמח תשמח" הידוע שהתחלת אמירתו בשמחת הנישואין של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בי"ג אלול, ועד למעלת השמחה שפורצת גדר...

(תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ט חלק ד' עמ' 289,294)

כאשר זיכני השם יתברך בנישואי בני יחידי המופל' מ' יוסף יצחק שי' עם ב"ג בת בן דודי הרה"ח מהר"א שי' מקעשינוב אשר הוגבל זמן החתונה למז"ט יום ועש"ק י"ג אלול הבע"ל בליובאוויטש, לזאת אקרא נא לאוהבי נפשי בוא יבוא על ראש שמחתי להתעלס באהבים והשי"ת יזכו לשמוח בשמחת בוב"א שי' ויקבל החו"ש והברכה מאדה"ש כאוות נפשו וש"ב ידידו עוז דו"ש מלונ"ח.

(נוסח ההזמנה לחתונת כ"ק הריי"צ)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)